9

Dijagnostička provera problema sa kockanjem

Rezultat: Rezultat 0 pokazuje da rezultati ne ukazuju na problematičan nivo kockanja. Rezultat od 1 do 2 znači da rezultati pokazuju blag, ali subklinički rizik od problema sa kockanjem. Rezultat od 3 do 4 znači da rezultati pokazuju umerene, ali subkliničke probleme sa kockanjem. Rezultat od 5 ili više znači da rezultati ukazuju na verovatnu dijagnozu patološkog kockanja, u skladu sa dijagostičkim kriterijumima DSM-IV.

 1. Da li je bilo perioda koji su trajali 2 nedelje ili duže, kada ste puno vremena provodili razmišljajući o svom kockarskom iskustvu ili ste planirali svoje buduće kocarske poduhvate ili klađenja?
 2. Da li je bilo perioda koji su trajali 2 nedelje ili duže, kada ste puno vremena provodili razmišljajući o tome kako da nabavite novac za kockanje?
 3. Da li je bilo perioda kada ste morali da se kockate sa većim iznosima novca ili da stavljate veće opklade nego radnije, da biste osetili isto uzbuđenje kao ranije?
 4. Da li ste ikada pokušali da zaustavite, smanjite ili kontrolišete svoje kockanje?
 5. Jednom ili više puta kada ste pokušali da zaustavite, smanjite ili kontrolišete svoje kockanje, da li ste bili nervozni ili razdražljivi?
 6. Da li ste ikada pokušali, a da niste uspeli da zaustavite, smanjite ili kontrolišete svoje kockanje?
 7. Da li se to dogodilo tri ili više puta?
 8. Da li ste se ikada kockali da biste se oslobodili od osećanja nelagode, kao što su krivica, uznemirenost, bespomoćnost ili depresija?
 9. Da li ste se ikada kockali da biste pobegli od ličnih problema?
 10. Da li je bilo perioda kada ste, nakon što ste izgubili novac jednog dana, vraćali biste se sledećeg dana sa ciljem da ga povratite?
 11. Da li ste ikada lagali članovima porodice, prijateljima ili drugima o tome koliko se kockate ili koliko novca se potrošili kockajući se?
 12. Da li se to dogodilo tri ili više puta?
 13. Da li ste ikada napisali nevažeći ček ili uzeli novac koji nije vaš, od članova vaše porodice ili bilo kog drugog, da biste platili svoje kockanje?
 14. Da li vam je kockanje ikada izazvalo ozbiljne ili ponovljene probleme u vašim vezama sa članovima porodice ili prijateljima?
 15. Da li vam je kockanje bilo kada izazvalo probleme u školi, kao što je izostajanje sa časova ili nedolazak u školu ili dobijanje lošijih ocena?
 16. Da li ste zbog kockanja ikada izgubili posao, imali problema sa vašim poslom ili ste propustili važan posao ili mogućnost u karijeri?
 17. Da li ste ikada morali da pitate člana porodice ili bilo kog drugog da vam pozajmi novac ili da vas na drugi način izvuče iz očajne novčane sitaucije koja je u najvećoj meri bila izazvana vašim kockanjem?
DA NE
g