9
Navigacija

Pravila

Na osnovu člana 109. Zakona o igrama na sreću (’’Službeni Glasnik RS’’, br. 18/2020) odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 152/20), Pravilnika o vrstama igara na sreću - katalog igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 152/20), osnivačkog akta Društva za kockanje i klađenje Greatodds d.o.o. Beograd-Vračar, ul. Hadži Melentijeva br. 46, direktor društva Greatodds d.o.o. Beograd, dana 01.01.2021. godine donosi:

Pravila o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - online igre na sreću

 1. Opšte odredbe

  Član 1

  1. Ovim Pravilima o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (u daljem tekstu „Pravila“), uređuju se način priređivanja igara na sreću, kao i ugovorne obaveze nastale zaključenjem ugovora izmedju Priređivača igara na sreću, Greatodds društva sa ograničenom odgovornošću Beograd, sa sedištem u Hadži Melentijevoj 46, PIB: 111563115, matični broj 21502588 (u daljem tekstu „Priređivač”) i Učesnika igara na sreću, pri čemu isti zamenjuje sve prethodne ugovore, bilo usmene ili pismene.
  2. Ugovorni odnos izmedju Priređivača i Učesnika proizvodi sva pravna dejstva od momenta prihvatanja Pravila prilikom kreiranja naloga, odnosno kada učesnik izvrši registraciju naloga.
  3. Priređivač zadržava isključivo pravo na izmenu Pravila u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i podzakonskim aktima o čemu će Učesnik biti unapred obavešten. Ovaj ugovorni odnos se zaključuje na neodredjeno vreme i ugovorne strane ga mogu otkazati pod uslovima predviđenim ovim Pravilima.
 2. Definicija pojmova

  Član 2

  Navedeni izrazi koji se koriste u pravilima označavaju sledeće pojmove:

  • „Greatodds“, „Priređivač“, označava organizatora igara na sreću.
  • „Učesnik“, „Korisnik“, označava lice koje koristi vebsajt Priređivača ili bilo koju drugu uslugu koju Priređivač pruža, kao i sva fizička lica koja su registrovana u bazi podataka putem vebsajta Priređivača.
  • „Pravila“ su ova pravila, uslovi i druga pravila sa kojima se slažete kada koristite sajt.
  • „Sredstva elektronske komunikacije“ i “Online”označavaju računar (kompjuter), mobilni telefon i druge uređaje koji omogućavaju elektronsku, odnosno onlajn komunikaciju Učesnika sa ponuđenim igrama na sreću Priređivača
  • „Korisničko ime“, označava ime Učesnika koje predstavlja jedinstvenu kombinaciju znakova pod kojim se Učesnik evidentira u sistemu Priređivača i zajedno sa lozinkom koristi se za pristup sistemu za igru.
  • „Lozinka“, označava kombinaciju brojeva i slova poznatu samo Učesniku i predstavlja potvrdu identiteta Igrača prilikom pristupa i korišćenja sistema priređivanja, koje je Učesnik izabrao prilikom registrovanja na Vebsajtu.
  • „Korisnički račun“ ili „račun“ je jedinstveni virtuelni račun učesnika dodeljen od strane Priređivača u centralnom sistemu priređivanja. Unutar korisničkog računa evidentiraju se sve finansijske transakcije i transakcije od igara
  • „Korisnički Nalog“, „Nalog“ ili „Moj Nalog“ je lični elektronski nalog pojedinačnog Učesnika u igri na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koji se kreira na aplikaciji priređivača prilikom registracije učesnika na interaktivnim kanalima priređivača i kome je pristup zaštićen korisničkim imenom i lozinkom učesnika.
  • „Raspoloživo stanje“ znači iznos sredstava koji je dostupan na korisničkom računu Učesnika.
  • „Identifikacioni broj učesnika“ ili „ID“ je jedinstveni višeznačni broj učesnika dodeljen od strane Priređivača u centralnom sistemu priređivanja
  • „Sesija“ predstavlja skup aktivnosti i komunikacija koje se izvršavaju između autorizovanog Učesnika i sistema za igru u vremenskom intervalu između prijavljivanja igrača sistemu i njegovog odjavljivanja.
  • „Bonus“ označava sve promotivne ponude koje nude nagradu, uključujući, ali ne ograničavajući se na: ponude za dobrodošlicu, reload bonuse, bonuse na uplate, besplatne bonus spinove, besplatne opklade i opklade bez rizika.
  • „Bonus račun“, označava račun koji ima svaki Učesnik na sajtu i na koji mu se akumulira bonus novac učešćem u raznim marketinškim ili bonus aktivnostima Priređivača. Bonus novac se može koristiti jedino u skladu sa uslovima korišćenja određenih od strane priređivača.
  • „Bonus kod“: označava kod (šifru) koju Učesnik može da iskoristi kako bi ostvario pogodnosti tokom trajanja bonus kampanje priređivača. Korišćenje bonus koda, na za to predviđenom mestu, obavezuje Učesnika da prihvata uslove korišćenja određene od strane priređivača.
  • „Zabavne igre“ ili „Igre za zabavu“ znače igre čija je jedina svrha pružanje mogućnosti igraču (u daljem tekstu „Test igrač“) da isproba Igre iz ponude Priređivača pre ulaganja pravog novca. Pristup ovim Zabavnim igrama je ograničen i ne uključuje plaćanje od strane Test igrača ka Priređivaču.
  • „Igre“ su Igre na automatima, Rulet, Virtuelne igre, Sportsko klađenje i bilo koja druga igra na našem sajtu (uključujući mobilnu ili bilo koju drugu platformu) i „Igra“ može značiti bilo koju od njih. Igre možemo ukloniti ili dodati na sajt u bilo kom trenutku.
  • „Internet sajt“, „Veb sajt“ ili „Sajt“, označava Internet sajt Priređivača m.greatodds.rs, uključujući, ako je primenljivo, bilo koju mobilnu verziju i verziju mobilne aplikacije ili bilo koje druge poddomene m.greatodds.rs.
  • „Softver“ označava informacioni sistem licenciran od strane Priređivača, uključujući sve programe i baze podataka i bilo koji drugi izvedeni sadržaj, bilo da ste mu pristupili ili ste ga koristili na bilo koji drugi način na Internet sajtu i koji omogućava učestvovanje u onlajn igrama na sreću.
  • „Viša sila“ odnosi se na svaku pojavu ili stanje van ljudske razumne kontrole što dovodi do odlaganja ili neispunjenja ugovorne obaveze pogođene strane i, u svrhu naših Pravila , uključuje prirodne nepogode, bolesti (pandemije), vladina ograničenja (uključujući uskraćivanje ili otkazivanje bilo koje potrebne dozvole ako je takvo uskraćivanje ili otkazivanje izvršeno bez krivice pogođene strane), ratove, izbijanje neprijateljstva, demonstracije, građanske nerede, pobune, terorističke akte, požare, eksplozije, poplave, krađe, zlonamernu štetu, štrajkove, blokade i/ili bilo koji drugi uzrok koji je van razumne kontrole strane koja je je pogođena višom silom
 3. Registracija učesnika

  Član 3

  Kako bi se Učesnik prijavio za učešće u igri, potrebno je da:

  1. Klikne na taster „Otvori nalog“
  2. Pravilno popuni obrazac za registraciju, uključujući:
   • puno ime
   • trenutnu adresu;
   • važeću e-mail adresu;
   • trenutnu zemlju prebivališta;
   • JMBG/jedinstveni matični broj građana;
   • broj mobilnog telefona;
   • datum rođenja;
   • pol;
   • lozinku;
   • bezednosno pitanje i odgovor;
  3. Klikne na taster „Sačuvaj podatke“ da bi potvrdio da su podaci o registraciji u obrascu tačni podaci i da se slaže sa Pravilima. Neprihvatanjem Pravila učesnik se ne može registrovati.
  4. Saglasi se da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju isključivo u svrhu učestvovanja u igrama na sreću kod Priređivača, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
  5. Nakon toga, Učesniku će biti poslat aktivacioni e-mail, te klikom na link u aktivacionom e-mailu potvrđujete ispravnost svoje e-mail adrese.
  6. Sada se Učesnik može prijaviti koristeći svoje registrovane podatke za prijavu.
  7. Učesnik je odgovoran za zaštitu korisničkog imena i lozinke kao i ostalih podataka potrebnih radi registracije naloga. Potrebno je izabrati jaku i nepredvidivu lozinku. Učesnik je odgovoran za osiguravanje čuvanja tajnosti ove lozinke. Priređivač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu usled bilo koje radnje ili propusta nastalog krivicom Učesnika, što rezultira neprimerenom ili nepravilnom upotrebom naloga.
  8. Učesnik izjavljuje da nije klasifikovan kao kompulzivni ili patološki kockar.
  9. Priređivač zadržava pravo da odbije registraciju ili zatvori nalog Učesnika u skladu sa Pravilima, zakonom i svim pozitivno pravnim propisima koji regulišu ovu oblast, ali ugovorne obaveze će i dalje morati da se poštuju.
  10. Registracija i otvaranje naloga za pristup sajtu su besplatni.
 4. Uplate

  Član 4

  1. Kada ste spremni za učešće u igri, potrebno je da uplatite novac na svoj korisnički račun, to radite na sledeći način:
   • Kliknite na „Uplata” na sajtu;
   • Izaberite bonus ako je primenljivo i ako želite;
   • Izaberite svoj način plaćanja;
   • Popunite podatke potrebne za izabrani način plaćanja;
   • Potvrdite tačnost podataka klikom na „Uplata”;
 5. Verifikacija

  Član 5

  1. Priredjivač igara na sreću, je dužan da u skladu sa važećim zakonima i propisima, izvrši identifikaciju i verifikaciju ličnih podataka Učesnika. Prirđivač može tražiti i dodatnu dokumantaciju koja je neophodna za proveru podataka u vezi korisničkog naloga i sredstava koja se koriste za učestvovanje u igri na sreću. Ukoliko Učesnik ne pruži neku od traženih informacija i onemogući ispunjenje zakonskih obaveza Priređivaču (ili pruži netačne informacije), takve radnje će rezultirati ograničenjem ili zatvaranjem korisničkog naloga i/ili prijavljivanjem nadležnom regulatornom telu i državnim organima. U takvim slučajevima, Priređivač ima pravo da sredstva koja su na korisničkom nalogu umanji za iznos visine troškova u vezi sa svim prethodnim transakcijama.
 6. Učestvovanje u igrama na sreću

  Član 6

  1. Kako bi Učesnik učestvovao u igrama na sreću putem sredstava elektronske komunikacije, mora ispuniti sledeće uslove:
   • da je stariji od 18 godina;
   • da je stvarna osoba. Ne može biti kompanija ili drugo pravno lice;
   • da učestvuje u igrama na sreću za sebe i u neprofesionalnom svojstvu;
   • da mu je u skladu sa zakonom dozvoljeno učešće u igrama na sreću;
  2. Učestvovanje u igrama na sreću ponuđenoj na sajtu će se vršiti u skladu sa ovim Pravilima i bilo kojim posebnim pravilima koja se odnose na igre koje se nude na sajtu.
  3. Keš gejming režim („Igre za novac“) - Nakon otvaranja naloga i uspešnog deponovanja novca na Korisnički račun, možete igrati igre za gotovinu. Učešće u igrama za gotovinu sa stvarnim ulozima zahteva vašu uplatu novca na ovaj nalog kao što je opisano u daljem tekstu.
  4. Igre za zabavu ili probne igre - Nakon izvršene registracije Učesnik se može uspešno prijaviti na svoj korisnički nalog, određeni iznos virtuelnog zabavnog novca se uplaćuje na Korisnički račun. Ove igre služe radi testiranja igara na veb sajtu. U slučaju da Učesnik pobedi u probnoj igri, nema pravo na bonuse. Nije moguće podizanje ovog iznosa ili pretvaranje zabavnog novca u stvarni novac. Iznos virtuelnog zabavnog novca automatski se dopunjava svakog dana i ne možete ga kupiti vašim novcem.
 7. Opis Igara

  Član 7

  • Sportsko klađenje je posebna igra na sreću u kojoj Priređivač unapred određuje sportske i druge događaje i kvote radi plasiranja opklada, Učesnik slobodnom voljom bira događaj i plasira opkladu. Odredbe Pravila sportskog klađenja, svi sportovi i drugi događaji, način i uslovi plasiranja opklada na iste, regulisani su u Pravilima sportskog klađenja.
  • Slot igre su virtuelne igre koje se priređuju pomoću generatora slučajnih brojeva. Svaki spin na video slotovima pruža šansu da se osvoje besplatni spinovi, bonusi unutar igre, džekpotovi, wild, scatter i nasumične dodele nagrada.
  • Igre za stolom su virtuelne igre koje se priređuju pomoću generatora slučajnih brojeva.
  • Rulet je virtuelna igra koja se priređuje pomoću generatora slučajnih brojeva.
  1. Pravila sportskog klađenja i/ili igre

   Priređivač zadržava isključivo pravo na izmenu Pravila u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i podzakonskim aktima o čemu će Učesnik biti unapred obavešten. Smatra se da je Učesnik prihvatio sva pravila koja se primenjuju na igre na sreću otvaranjem naloga. Sve informacije moraju biti lično dostavljene od strane Učesnika prilikom otvaranja naloga i moraju biti tačne i potpune u svakom pogledu. Registraciju mora izvršiti lično pojedinac koji otvara nalog.

   Sve informacije koje daju agenti korisničkog servisa služe samo kao smernice i podležu dole navedenim pravilima Priređivača. Iako se agenti korisničkog servisa trude da informacije koji su dostavljene Učesniku budu tačne, krajnja odgovornost je na Učesniku da bude siguran da razume odredbe i uslove Pravila kao i pravila igara
  2. Plasiranje opklada i/ili uloga na sport i/ili igre
   1. Opklada se smatra nevažećom ako se ne dostavi u celosti.
   2. Za sve nevažeće opklade računaće se kvota jedan (1,00).
   3. Jednom kada korisnik plasira opkladu, dobiće potvrdu koja predstavlja potvrdu o prihvatanju opklade od strane Priređivača.
   4. Nekoliko opklada može se tretirati kao jedna kada Učesnik plasira više puta istu opkladu. Kada se to dogodi, sve opklade se poništavaju osim prve plasirane opklade. U slučaju da Učesnik plasira nekoliko opklada koje sadrže isti ili vrlo sličan izbor događaja, mogu se tretirati kao jedna. Kada se to dogodi, sve opklade se poništavaju osim prve plasirane opklade.
   5. Nije dozvoljena upotreba načina plaćanja ili takvog platnog izbora koji prelazi dozvoljene limite na sajtu. Priređivač zadržava pravo da poništi sve opklade kada se jedan način plaćanja pojedinačni izbor („platni metod“) kombinuje sa ostalim načinima plaćanja kako bi se zaobišao Priređivačev novčani limit za klađenje na sajtu. Kada se to dogodi, sve opklade se poništavaju osim prve uložene opklade.
   6. Kada se nekoliko višestrukih opklada, koje uključuju identične ili vrlo slične izbore događaja, plasiraju u kratkom vremenskom periodu od strane različitih učesnika, Priređivač zadržava pravo da poništi sve takve opklade, čak i nakon što su opklade utvrđen.
   7. Priređivač zadržava pravo da odbije bilo koju opkladu ili deo opklade u bilo kom trenutku. Pored toga, Priređivač zadržava pravo da zatvori nalog Učesnika i izvrši povraćaj sredstava na njegovom računu. U ovom slučaju opklade koje su plasirane i utvrđene će se poštovati.
   8. Priređivač zadržava pravo, da u bilo koje vreme (uključujući i nakon utvrđivanja opklade):
    • odbije bilo koju opkladu ili deo opklade; ili
    • poništi svaku opkladu ili deo opklade ukoliko Priređivač utvrdi da postoji dosluh između različitih korisničkih naloga i / ili korisnika;
   9. U ovom slučaju preostale opklade koje ne podležu odbijanju ili nisu poništene biće uvažene. Pored toga, Priređivač takođe, zadržava pravo da pokrene parnicu protiv korisnika i/ili više korisnika kada regulatorni organ utvrdi da je došlo do tajnog dogovora.
   10. U slučaju da je integritet sportskog događaja i/ili meča možda ugrožen, Priređivač zadržava pravo da poništi sve opklade (uključujući višestruke) povezane sa tim događajem. Uloženi iznos za takve događaje biće vraćen na korisnički račun.
   11. Uslovi prihvatanja Učesnikove opklade od strane Priređivača su sledeći:
    • Učesniku, nije zabranjeno da plasira opkladu ni po jednom članu ugovora o radu ili bilo kojem pravilu Sportskog upravljačkog tela koje se odnosi na Učesnika;
    • Učesnik nije upoznat sa bilo kakvim okolnostima koje bi plasiranje opklade učinile kršenjem pravila o klađenju koje primenjuje Sportsko upravljačko telo; i
    • U slučaju gde se opklada postavlja na ishod trke, takmičenja ili drugog događaja ili procesa ili na verovatnoću da se bilo šta dogodi ili da se ne dogodi, Učesnik ne sme znati ishod događaja. U suprotnom opklada će biti poništena, a Priređivač neće biti u obavezi da isplati dobitak koji bi se inače mogao isplatiti u vezi sa opkladom;
   12. Minimalni iznos koji Učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20,00 dinara.
   13. Učesnik nema mogućnost da otkaže ili promeni opkladu nakon što je opklada plasirana i potvrđeno je njeno prihvatanje.
   14. Višestruke opklade se prihvataju, međutim nijedna takva opklada ne može biti prihvaćena ako rezultat jednog dela utiče na ishod drugog (vidi pravila koja se odnose na povezane opklade).
   15. Sve cene ili kvota su podložne promenama i postaju fiksne u trenutku kada je opklada postavljena. Priređivač ne može biti odgovoran za bilo kakvu štamparsku, ljudsku ili opipljivu grešku koja vodi bilo kakvim greškama ili propustima, uključujući najavu, objavljivanje ili obeležavanje cena, kvota ili rezultata, osim onih koje su nameravane, ili klađenja koja se prihvataju u suprotnosti sa pravilima Priređivača. U slučajevima kada je opklada prihvaćena po netačnoj ceni ili kvoti, Priređivač zadržava pravo da poništi opkladu i tada se računa kvota jedan (1,00).
   16. Priređivač ne može biti odgovoran za bilo kakvu grešku bila ona štamparska, ljudska, softverska ili opipljiva u vezi sa bilo kojom igrom ili informacijama koje se pružaju na sajtu Priređivača. Priređivač zadržava pravo da poništi bilo koju opkladu plasiranu u okolnostima kada se utvrdi da je do takve greške došlo i tada će se računati kvota jedan (1,00).
   17. Priređivač zadržava pravo da odbije ili poništi bilo koje opklade, uključujući i one koje su postavljene kao rezultat pogrešno izvedenih i/ili prekinutih igara (u skladu sa bilo kojim određenim pravilima igre) i tada će se računati kvota jedan (1,00).
   18. Priređivač zadržava pravo da suspenduje nalog korisnika i/ili zadrži sva sredstva (depozite i dobitke) na korisnikovom računu, ako se utvrdi da su dobijena kao rezultat (i) bilo koje greške ili (ii) postojanja aktivnosti prevare, a sve u skladu sa zakonom i ovim Pravilima.
   19. Opklade se prihvataju do oglašenog vremena početka događaja. Ako je opklada greškom prihvaćena posle vremena početka događaja, Priređivač zadržava pravo da poništi opklade nastale u takvim okolnostima i tada će se računati kvota jedan (1,00), osim ako se ne ponude posebne kvote za In Play (Klađenje uživo).
   20. Promotivne tekstualne poruke - sve kvote navedene u promotivnim tekstualnim porukama tačne su u trenutku slanja. Kvote se mogu kretati naviše ili naniže između vremena slanja poruke i vremena događaja. Jedina cena koju će Priređivač prihvatiti biće kvota ponuđena u trenutku plasiranja opklade.
   21. Učesniku je strogo zabranjeno da koristi bilo koji oblik veštačke inteligencije, uključujući, bez ograničenja, „robote". Svakom korisniku za koga verujemo da radi sa automatizovanim softverom („roboti“ ili „botovi“) biće zatvoren nalog. U ovim slučajevima odluka Priređivača će biti konačna.
   22. Priređivač zadržava pravo da delimično ograniči tražene opklade ili da ih u potpunosti odbije u skladu sa ovim Pravilima. Nalozi koji ne prihvataju ova ograničenja (upornim pokušajem plasiranje neuspešnih opklada) mogu biti zatvoreni.
  3. Režim Brzih opklada (Quick Bet)
   1. Režim Brzih opklada omogućava korisnicima da automatski plasiraju jednu opkladu klikom na izabranu kvotu bez potrebe da dodaju izbor događaja na tiket.
   2. Korisnici su obavezni da prihvate odredbe i uslove korišćenja režima Brzih opklada pre plasiranja opklada.
   3. Jednom kada je uključen režim Brzih opklada, klikom na izabranu cenu automatski će se postaviti jedna opklada na taj izbor bez dodatnog koraka potvrde.
   4. Sve poruke o grešci koje se odnose na neuspešno plasirane opklade u režimu Brzih opklada biće prikazane na standardnom tiketu Priređivača. Takve greške uključuju, ali nisu ograničene na:
    • Nedovoljno sredstava na evidencionom računu korisnika za plasiranje opklade;
    • Tipove i/ili kombinacije događaja ili događaje koji se zatvaraju ili obustavljaju;
    • Promene cene ili hendikep linije koje se odnose na izabrane opklade;
    • Pokušaj postavljanja opklade sa potencijalnim dobitkom većim od ograničenja maksimalne isplate;
    • Pokušaji zaobilaženja bilo kakvih ograničenja postavljenih na korisnikov nalog;
   5. Opklade plasirane u režimu Brzih opklada ostaju podložne istim odlaganjima, proverama valjanosti i proverama autentičnosti kao i opklade plasirane bilo kojom drugom metodom.
   6. Učesnici nisu u mogućnosti da otkažu ili promene opkladu plasiranu u režimu Brzih opklada nakon što je opklada prihvaćena.
   7. Učesnici mogu u bilo kom trenutku da promene zadatu vrednost uloga koja se koristi u režimu Brzih opklada.
   8. Učesnici mogu u bilo kom trenutku isključiti režim Brzih opklada.
   9. Besplatne opklade ne mogu se koristiti u režimu Brzih opklada.
   10. Opšta pravila Priređivača primenjuju se u režimu Brzih opklada.
   11. Priređivač zadržava pravo da u bilo kom trenutku odbije ili poništi svaku opkladu plasiranu u režimu Brzih opklada.
   12. Priređivač zadržava pravo da ograniči korisnike da delom ili u potpunosti koriste režim Brzih opklada. Ukoliko se utvrdi da Učesnici pokušavaju da izvrše bilo kakvu radnju prevare ili bilo koju drugu radnju za koju Priređivač smatra da nije u dobroj nameri, pri korišćenju režima Brzih opklada, korisnički nalozi tih Učesnika mogu biti zatvoreni.
   13. Greatodds zadržava pravo da suspenduje (i) tipove i/ili kombinacije za određene sportove i / ili (ii) igre, i u takvim okolnostima će o tome obavestiti pogođene učesnike, kada je to potrebno.
  4. Maksimalna isplata za opklade na sportsko klađenje i/ili igre
   1. Maksimalan iznos koji jedan korisnik može osvojiti klađenjem u jednom danu, bez obzira na ulog, iznosi 30.000.000,00 dinara.
   2. Svaka opklada koja uključuje izbor iz sledećih sportskih ili fudbalskih liga biće podložna maksimalnom limitu isplate u iznosu od 2.000.000,00 dinara. Češka Extraliga u hokeju na ledu, Češka 1 liga u hokeju na ledu, Slovačka Extraliga u hokeju na ledu i Ruska Extraliga u hokeju na ledu.
   3. Svaka opklada koja uključuje izbor iz sledećih sportskih ili fudbalskih liga biće podložna maksimalnom limitu isplate u iznosu 6.000.000,00 dinara. Albanski fudbal, Australijska državna fudbalska liga i ispod, Bugarska 2 liga i ispod, Kanadski fudbal, Finska Kakkonen liga i ispod, Španska Segunda B i ispod, Škotska Divizija 2 i 3 i ispod, sve rezervne, omladinske i lige ženskog fudbala.
   4. Svaka opklada koja uključuje izbor iz sledećih sportskih ili fudbalskih liga biće podložna maksimalnom limitu isplate u iznosu od 10.000.000,00 dinara. Jermenski fudbal, azerbejdžanski fudbal, beloruski fudbal, bosanski fudbal, brazilska C liga i fudbalske lige ispod, kineski fudbal, fudbalska liga Kostarika, hrvatski fudbal, fudbalske lige El Salvador, fudbal engleskih konferencija severne i južne i fudbalske lige ispod, estonski fudbal, gruzijski fudbal, grčki fudbal 2. divizije, gvatemalska fudbalska liga, honduraški fudbal, hongkonški fudbal, indonezijski fudbal, italijanska C1 liga i fudbalske lige ispod, fudbal kazahstanske lige, letonski fudbal, litvanski fudbal, fudbal makedonskih liga, malezijski fudbal, malteški fudbal, fudbal lige Crne Gore, norveška 2. divizija i fudbalske lige ispod, rumunska 2. divizija i fudbalske lige ispod, ruska 2. divizija i fudbalske lige ispod, srpski fudbal, slovačka 2. divizija i fudbalske lige ispod, švedska 2. divizija i fudbalske lige ispod, švajcarska Challenge liga i fudbalske lige ispod, turska 2. liga i fudbalske lige ispod, fudbalske lige Uzbekistana, 1. ukrajinska divizija i fudbalske lige ispod. Sve lige Južne Amerike koje nisu prve.
   5. Sve opklade na kup takmičenjima biće podložne maksimalnom limitu isplate ekvivalentnom takmičenjima domaćih liga.
   6. Sve trke koje se ne održavaju u Ujedinjenom Kraljevstvu mogu imati maksimalni dobitak u iznosu od 10.000.000,00 dinara po korisniku dnevno.
   7. Virtuelni sportovi podležu maksimalnom dobitku 2.500.000,00 dinara po korisniku dnevno.
  5. Pravila namirenja opklade
   1. Opklade se postavljaju na pobedu osim ako nije izabran sistem klađenja Each Way. Opklada Each Way je opklada dvostruko izabranog uloga. Sadrži jednu jedinicu uloga na pobedu i jednu jedinicu uloga na izbor za plasman prema uslovima oglašenim za događaj
   2. Na primer: RSD 1000 Each Way na Tajger Vudsa za pobedu u US Mastersu (uloženo RSD 2000) kvota za pobedu: 8/1, uslovi za plasman kvote 1/4 za mesto 1, 2, 3, 4. Ako Tajger pobedi, i opklade za pobedu i plasman su pobedničke; RSD1000 na 8/1 = RSD9000 (uključujući ulog) plus RSD1000 na 2/1 (tj. 8 x 1/4) = RSD3000 ukupno povrata = RSD12000. Ako Tajger završi 2., 3. ili 4. ukupan povrat = RSD3000.
   3. Namirenje će se temeljiti na kvotama i uslovima za plasman koji su primenljivi kada je opklada prihvaćena. Priređivač zadržava pravo da izmeni uslove za klađenje Each Way na plasman pre ili tokom bilo kog događaja ili tipa i/ili kombinacije događaja
   4. U svrhu računanja, klađenje Each Way dvostruko, trostruko itd. se postavlja kao dve različite opklade, tj. pobeda za pobedu i plasman za plasman.
   5. Klađenje na plasman nije prihvaćeno ukoliko nije uložen i jednak iznos na pobedu. Svaki ulog na plasman nenamerno prihvaćen bez uloga na pobedu će biti nevažeći. Opklade samo na plasman mogu se prihvatiti na nekim Pari-Mutuel (zajedničko klađenje) tipovima i/ili kombinacijama događaja i bilo kojim tipovima i/ili kombinacijama događaja posebno podešenim da prihvataju takvu vrstu klađenja
   6. U Mrtvoj trci (Dead Heat) novac od uloga na izbore deli se brojem trkača koji su uključeni u Mrtvu trku. Tada se pune kvote plaćaju prema podeljenom ulogu, a ostatak novca se gubi.
   7. Ako izbor postane nevažeći, tada se za pojedinačne opklade vraća ulog. Opklade na izbore koji se ne dogode iz bilo kog razloga mogu se vratiti ili ne u zavisnosti od pravila za pojedinačni sport ili događaj. Kod akumuliranih opklada ulog će se primeniti na preostale izbore, a dvostruki će postati singl, trostruki postati dvostruki i tako dalje.
   8. Opklade će se privremeno poravnavati na osnovu svih dostupnih dokaza, ali ako se rezultat koji je utvrđen na gore naveden način razlikuje od rezultata koji se koristi za privremeno poravnanja, poravnanje se može retrospektivno prilagoditi kako bi odražavalo tako utvrđen rezultat.
   9. Konačno poravnanje opklada će se dogoditi kada Greatodds bude smatrao da su rezultat i poravnanje završeni na zadovoljavajući način u odnosu na sve dostupne dokaze.
   10. Priređivač zadržava pravo da ukine (i) tipove i/ili kombinacije za određene sportove (ii) igre i u takvim okolnostima će obavestiti pogođene korisnike i računaće se kvota jedan (1,00).
  6. Povezane opklade
   1. Višestruke opklade koje kombinuju različite izbore unutar istog događaja se ne prihvataju ako rezultat jednog utiče ili je pod uticajem drugog
   2. Na primer, u fudbalskoj utakmici koja uključuje Mančester Junajted, dva izbora mogu biti: Mančester Junajted da pobedi 2:0 i Vejn Runi iz Mančester Junajteda da bude strelac prvog gola. Opklade su povezane obzirom da će učinak postizanja pogotka od strane Vejna Rujnija uticati da Mančester Junajted dobije utakmicu 2-0. Dvostruko kombinovanje gore navedenih izbora nije moguće koristeći cene tih kombinacija. Za kombinovane mogućnosti mogu se ponuditi posebne cene. Kada posebna cena nije dostupna i ako se takva opklada greškom prihvati, ona će se podmiriti kao dve pojedinačne opklade sa ulogom podeljenim podjednako.
   3. Višestruke opklade koje kombinuju izbore koji se rešavaju u različito vreme, ali u okviru istog turnira. Ovakve opklade će se podmiriti prema uputstvima, s tim da će se cena drugog ili svakog sledećeg izbora odrediti u svakoj pojedinačnoj fazi.
   4. Na primer, na teniskom turniru mogu biti dva izbora: Rodžer Federer da pobedi u polufinalu Vimbldona i Rodžer Federer je osvojio turnir Vimbldon. Pošto kvote za drugi izbor zavise od ishoda prvog, kvote za Rodžera Federera da osvoji turnir u trenutku kada je opklada prihvaćena ne mogu se koristiti za izračunavanje dvostrukih kvota. Umesto toga, koristiće se tačne kvote nakon završetka početnog izbora.
   5. Višestruke opklade koje kombinuju izbore unutar različitih događaja u kojima rezultat jednog utiče ili je pod uticajem drugog.
   6. Na primer, mogu biti dva izbora za trke konja: Septimus da pobedi na Dante Stakes i Septimus da pobedi na Epsom Derby.
   7. Pošto su šanse Septimusa za pobedu u Epsom Derby-u zavisne od toga da li je pobedio na Dante Stakes-u (priznata kvalifikacija za Derby), šanse za Septimusa da osvoji Epsom Derby u trenutku kad je opklada prihvaćena ne mogu se koristiti za izračunavanje dvostrukih kvota. Umesto toga, posebna cena za pobedu u obe trke može biti navedena.
   8. U slučaju svih višestrukih klađenja, uključujući izbore sa povezanim ishodima, ako se opklada nehotice prihvati, Priređivač zadržava pravo da poništi deo opklade ili celu opkladu i u tom slučaju će se računati kvota jedan (1,00).
  7. Pravila Mrtve trke (Dead Heat)
  8. Mrtva trka se dešava kada su dva ili više učesnika u događaju izjednačeni za osvajanje prvog i drugog mesta. U slučaju da dva izbora imaju Mrtvu trku, ulog korisnika se deli tako da se polovina uloga primenjuje na pobednički izbor, a druga polovina se gubi. Sa više od dva izbora, ulog se deli proporcionalno

  9. Ante Post opkladee
  10. Ante Post opklade su one opklade postavljene po cenama na određene izbore koji učestvuju u događaju pre nego što je sam događaj započeo. Opklade se prihvataju kao „svi učestvuju, trčali ili ne, ušli ili ne“ („all in, run or not, entered or not“), što znači da ako vaš izbor ne učestvuje u nekom događaju, opklada je gubitnička, osim ako u pravilima za pojedinačni sport nije, posebno, navedeno drugačije.

  11. Promene cena
  12. Sve cene podležu promenama u svako doba i bez prethodne najave.

  13. Vreme prihvatanja
  14. Sve opklade odabrane po kvotama pre meča preuzetim na sajtu Priređivača biće prihvatane sve dok vreme početka na bude prikazano na internet stranici. Ako je prihvaćena opklada koja uključuje utakmicu koja je već započela, a Priređivač ne nudi kvotu u za Klađenje uživo, taj izbor će biti nevažeći. Ako Priređivač nudi kvotu za Klađenje uživo, izbor će biti prihvaćen po trenutno ponuđenoj ceni.

  15. Klađenje uživo
   1. Priređivač čini sve da utvrdi fer procenu događaja koji se odigravaju tokom Klađenja uživo, u dobroj nameri na osnovu pokrivenosti TV emitera.
   2. Mogu se pojaviti situacije u kojim nije moguće kategorički tvrditi šta se tačno dogodilo. U slučaju da stvar zahteva detaljnije ispitivanje ili je pokrivenost TV emitera prekinuta ili se ne pokrene na vreme iz bilo kog razloga ili je došlo do tehničkog kvara u objektima trejdera Priređivača, zadržavamo pravo da zadrži namirenja dok se čeka dalja istraga ili da poništi opklade. Ako nema budućih aktivnosti u događaju za koji je prihvaćena opklada u toku Klađenja uživo, ove opklade biće poništene, osim ako u pravilima određenih sportova nije drugačije navedeno. Ako se pokaže da TV emiter propušta jedan ili više događaja tokom meča ili da neispravno podmirujemo opklade, zadržavamo pravo da izvršimo retroaktivna prilagođavanja računa. Oslanjamo se na odluke sudija koji deluju tokom igre, meča ili turnira i ove odluke će biti konačne bez obzira da li će naknadno biti poništene žalbom ili na neki drugi način.
   3. Sve informacije pružaoca podataka o rezultatima i strimingu sa lica mesta su samo za prikaz i ne koriste se kao osnova za namirenje. Greatodds ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost i blagovremenost ovih informacija i namiruje opklade samo u skladu sa zvaničnim rezultatima, radnjama i vremenima događaja.
  16. Bonusi i promocije za sportove i igre
   1. Priređivač svojim korisnicima nudi izbor bonusa, nagrada i promocija. Oni su dizajnirani samo za korisnike koji učestvuju u rekreativnim klađenjem i igrama.
   2. Prijavom za promociju ili prihvatajući bonus, Učesnik se slaže da će primati marketinški materijal i promocije od strane Priređivača. Učesnik ima mogućnost da se isključite/odjavi iz ovih komunikacija.
   3. Bonusi ili promocije mogu uključivati posebne odredbe i uslove koji se odnose na njihovu upotrebu, a Učesnik bi trebalo da pažljivo pročita sve dodatne uslove koji su uključeni ili navedeni u bonusu ili promociji. Svi odredbe i uslovi bonusa uključuju broj verzije, datum poslednjeg ažuriranja i ako je primenljiv period važenja.
   4. Priređivač zadržava pravo da odbije dodeljivanje bonusa ili promocije ili da isključi Učesnika iz Greatodds bonusa, nagrada ili promocija u bilo kom trenutku ili da povuče, promeni, ograniči ili obustavi bonuse, nagrade ili promocije u bilo koje vreme.
  17. Cash Out (Prevremena isplata)
   1. Cash Out je opcija koja omogućava korisniku da izvrši povrat svoje opklade/isplatu sredstava pre samog početka događaja na koji je opklada plasirana kao i u toku trajanja događaja, odnosno dokle god je status događaja na koje je opklada plasirana nepoznat, odnosno nezavršen. To omogućava korisniku da ostvari profit ako njegova opklada ide ka pozitivnom ishodu ili minimizira bilo kakav potencijalni gubitak ako misli da je malo verovatno da će opklada rezultirati pobedom („Cash Out“).
   2. Cash Out je dostupan za otvorene opklade na određenim događajima, tipovima i kategorijama opklade u okviru određenog događaja. Otvorene opklade korisnika koje ispunjavaju uslove za Cash Out su prikazane u polju Moje opklade na tiketu na internet stranici i na linku Moje opklade u navigaciji zaglavlja na mobilnom uređaju „Cash Out Ponuda“ („Cash Out Offer“).
   3. Cash Out Ponuda može biti podložna vremenskom kašnjenju na isti način kao što je postavljanje opklada u Klađenju uživo (In Play) takođe podložno vremenskom kašnjenju. Promene cena ili obustave tipova ili kategorija opklade tokom ovog vremena mogu rezultirati pravljenjem nove Cash Out Ponude ili suspenzijom ili uklanjanjem prethodne Cash Out Ponude.
   4. Prikazani iznosi Cash Out Ponude nisu zagarantovani. Cash Out zahtevi mogu biti neuspešni ako je tokom procesa prihvatanja tipa ili kategorije opklade bilo suspendovano ili su se kvote korišćene za izračunavanje iznosa Cash Out-a promenile.
   5. Pod uslovom da je Greatodds prihvatio, korisnik može koristeći Cash Out unovčiti svoju opkladu u iznosu koji je ponuđen u polju Moje opklade na tiketu na internet stranici i preko linka Moje opklade u navigaciji zaglavlja na mobilnom uređaju. Cash Out Ponuda uzima u obzir ukupnu mogućnost za opkladu i verovatnoću da je opklada uspešna.
   6. „Uspešan Cash Out“ je kada korisnik odluči da izvrši Cash out, a Greatodds prihvati taj zahtev po ceni ponude. Kada se izvrši „Uspešan Cash Out“, opklada se smatra namirenom i konačnom. Tada će sva sredstva vraćena na račun korisnika biti jednaka Cash Out Ponudi i predstavljaju potpuna i konačna poravnanja opklada.
   7. Konačni rezultat koji se odnosi na vašu opkladu neće imati uticaja na iznos vraćen na vaš račun.
   8. Opklade ne treba postavljati sa jedinom namerom da se uradi Cash Out, jer mu dostupnost nikada nije zagarantovana.
   9. Cash Out Ponuda podleže maksimalnim ograničenjima isplate u skladu sa ovim Pravilima.
   10. Greatodds zadržava pravo da izmeni, obustavi ili ukloni dostupnost Cash Out-a u bilo kom trenutku, za bilo koji tip ili kategoriju opklade u okviru određenog događaja ili bilo kom korisniku.
   11. Greatodds neće biti odgovoran za bilo kakve greške u vezi sa Cash Out ponudom i u takvom slučaju Greatodds zadržava pravo da otkaže Cash Out ponudu ili poništi Cash Out transakciju.
   12. Opklade koje ispunjavaju uslove za bonuse, a koji podležu Uspešnom Cash Out-u, neće se računati u bonus povrat.
   13. Opklade postavljene sa besplatnim vaučerom za klađenje, kao delimična ili puna uplata, neće biti podobne za Cash Out.
 8. Specifična pravila za sportove

  Član 8

 9. Otkazivanje opklade

  Član 9

  1. Priređivač ne prihvata otkazivanje opklada, osim u izuzetnim okolnostima. Takvo otkazivanje je isključivo predmet internih procedura. Priređivač zadržava pravo da donese odluku o izuzetnim okolnostima u svakom pojedinačnom slučaju.
  2. Priređivač ne nudi povraćaj novca, osim u izuzetnim okolnostima i zadržava pravo da donese odluku o izuzetnim okolnostima u svakom pojedinačnom slučaju.
 10. Otkazivanje opklade

  Član 10

  1. Učesniku je zabranjeno da nalog proda, prenese i/ili da ga pridobije od druge strane. Uplaćena sredstva se isključivo mogu isplatiti na isti račun sa kog su uplaćena u fazi uplate.
  2. Učesnik mora ažurirati svoje podatke za registraciju. Ukoliko Priređivač utvrdi da su date informacije netačne, ima pravo da suspenduje ili ukine vaš nalog i zadrži sredstva radi naknade troškova predmetnih transakcija.
  3. Ukoliko Učesnik uvidi da su podaci navedeni prilikom registracije netačni, mora o tome obavestiti Priređivača bez odlaganja ili bez odlaganja izmeniti svoje podatke
  4. Na sajtu Priređivača Učeniku je dozvoljen samo jedan nalog. Ukoliko imate više naloga, dužni ste nas o tome odmah obavestiti. Upotreba više od jednog naloga po fizičkom licu poznata je i kao „Multi-accounting“ i kao takva je strogo zabranjena. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku zatvorimo korisnički nalog i otkažemo sve transakcije koje se odnose na bilo kog Učesnika koji je registrovao više naloga na svoje ime ili pod različitim imenima, u slučaju da utvrdimo da je registracija pomenutih višestrukih naloga izvršena sa namerom da se izvrši pronevera ili prevara
  5. Učesnik može igrati bilo koju igru na sajtu ako ima dovoljno sredstava na svom Korisničkom računu
  6. Učesniku nije dozvoljeno da prenosi ili prima sredstva sa jednog naloga na drugi i/ili da prenosi, prodaje ili kupuje naloge.
  7. Učesnik se obavezuje da Priređivaču pružiti sve dokumente potrebne radi provere podataka o registraciji i podataka o plaćanju, kao što su (navodimo samo kao primer) kopija pasoša ili lične karte, komunalni računi, bankovni izvodi ili bilo koji drugi dokumenti koji dokazuju poreklo sredstva Učesnika.
  8. Učesnik ne sme koristiti bilo kakvu tehničku grešku ili manjkavost u svoju korist. Priređivač ima pravo da otkaže i vrati sve dobitke ostvarene na ovaj način.
  9. Učesnik ne sme biti umešan ni u kakve lažne, tajne, nameštene ili druge nezakonite aktivnosti u vezi sa upotrebom sajta. Niti sme koristiti bilo kakve softverske metode ili tehnike ili hardverske uređaje za učešće u igrama na sajtu.
  10. Učesnik je saglasan da Priređivač može prikupljati, obrađivati i čuvati lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Politikom privatnosti, isključivo radi obavljanja poslovne delatnosti i izvršavanja obaveza u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
  11. Učesnik je saglasan da će sve uplate/isplate izvršene na/sa svog Korisničkog računa biti izvršene na/sa bankovnih računa, debitnih/kreditnih kartica ili bilo kojih drugih opcija plaćanja dostupnih u Republici Srbiji, a koje pripadaju isključivo njemu i glase na njegovo ime.
  12. Učesnik razume i prihvata da Priređivač nije u mogućnosti da pruži bilo kakve pravne savete ili garancije i da je isključivo odgovornost Učesnika da u svakom trenutku postupa u skladu sa zakonima koji se odnose na njega i da ima potpuno zakonsko pravo da igra igre ponuđene na sajtu Priređivača. Svako učešće u igri je predmet Učesnikove slobodne volje, i samo Učesnik snosi rizik u vezi sa istim. Učestvovanjem u igri, Učesnik izjavljuje da ne smatra da su igre ili usluge na bilo koji način uvredljive, neprihvatljive, nepravedne ili nepristojne.
  13. Priređivač ni na koji način ne snosi odgovornost ni za jednu osobu u slučaju više sile ili za postupanje bilo kog državnog organa. U slučaju da se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom ili neizvršivom, preostala pravila ostaće na snazi.
  14. Učesnik se obavezuje da sajt koristi isključivo u svrhu učestvovanja u igrama na sreću.
 11. Prava Priređivača

  Član 11

  1. Priređivač može zatvoriti nalog ili odbiti da otvori nalog Učesniku.
  2. Priređivač može suspendovati ili zatvoriti nalog Učesnika ukoliko se utvrdi kršenje ovog Ugovora. Po zatvaranju korisničkog naloga, celokupni iznos sa Korisničkog računa biće isplaćen Učesniku, osim sredstava koja se odnose na naknadu troškova transakcija.
  3. Priređivač prihvata mogućnost greške i omaške prilikom kucanja, ali ukoliko bude ustanovljeno da su podaci navedeni u trenutku registracije netačni, Priredjivac zadržava pravo da zatvori nalog korisnika i zadrži sredstva radi naknade troškova transakcija. Takođe, ako korisnik ne prođe bilo koji postupak verifikacije lične identifikacije, Priređibač zadržava pravo da zatvoriti korisnički nalog i ima pravo da zadržimo sredstva radi naknade troškova transakcija.
  4. Ako Učesnik pokuša da otvori bilo koji drugi nalog, pored postojećeg prvog naloga Priređivač može da blokira ili zatvori nalog. Takođe može da blokira ili zatvori Učesnikov prvi nalog. Ako Priređivač ostavi Učesnikov prvi nalog otvoren, Učesnikovi preostali ulozi sa bilo kojeg drugog naloga biće preneseni na Učesnikov prvi nalog.
  5. Priređivač može otkriti lične podatke i podatke o transakcijama Učesnika u skladu sa zakonom, ukoliko to zahteva državni organi, institucije ili drugi regulatorni organi, ali i u slučaju da sam utvrdi da je to neophodno, uključujući potrebe određenog sudskog postupka, sudskog naloga ili istrage o integritetu određenog događaja koji je predmet opklade.
  6. Priređivač ne daje kredite, osim bonusa ili marketinških kampanja, dopuštenih u skladu sa zakonom.
  7. Priređivač može odbiti, raskinuti ili ograničiti bilo koji ulog u skladu sa ovim Pravilima.
  8. Priređivač će opkladu ili ulog delimično ili u potpunosti proglasiti nevažećim (i/ili zatvoriti korisnički nalog) ako utvrdi bilo šta od sledećeg:
   • Učesnik ili lica povezana sa Učesnikom, direktno ili indirektno utiču na ishod događaja;
   • Učesnik ili lica povezana sa Učesnikom, imaju pristup insajderskim saznanjima koja mogu uticati na ishod događaja;
   • Učesnik ili lica povezana sa Učesnikom, se bave arbitražnim ili kontra-klađenjem;
   • Učesnik ili lica povezana sa Učesnikom direktno ili indirektno ne poštuje Pravila;
   • Na rezultat događaja direktno ili indirektno utiče kriminalna aktivnost;
   • Došlo je do značajne promene u kvotama, na primer zbog javne objave u vezi sa nekim događajem; Opklade su ponuđene, uložene i/ili prihvaćene ali inače ne bi bile prihvaćene usled tehničkog problema koji je uticao na sajt u tom trenutku ili usled greške, pogrešnog ispisa i/ili bilo čega što je kontrole Priređivača;
  9. Priređivač može zatvoriti Učesnikov nalog, otkazati i/ili refundirati bilo koji dobitak koji se nalaze na stanju „Dostupno za klađenje“, (nakon odbitka svih troškova transakcija), zadržati dobitak i/ili primeniti zaduženje po potrebi (u vezi sa prouzrokovanom štetom) i u skladu sa propisima. U tom slučaju sve važeće ugovorne obaveze u vreme zatvaranja naloga biće ispoštovane.
  10. Ukoliko Priređivač utvrdi da je Učesnik umešan u nezakonite aktivnosti koje se tiču korišćenja sajta ili je doveden u vezu sa bilo kojim drugim radnjama štetnim za sajt, može zamrznuti ili zatvoriti vaš nalog i/ili otkazati uloge.
  11. Priređivač nudi fer, otvorene i transparentne progresivne džek potove za specifične igre za igrače koji koriste te usluge samo u zabavne svrhe. Ukoliko utvrdi da je zloupotrebljen duh igre ili promocije, Priređivač zadržava pravo da u potpunosti obustavi ili otkaže vaš pristup predmetnoj igri. Ako je korisnički nalog ukinut, Priređivač neće biti odgovorni za gubitke do trenutka kada je nalog zatvoren, niti će razmatrati bilo kakav povrat preostalih sredstava na nalogu. „Zloupotreba“ je definisana kao, ali nije ograničena na igranje više igara istovremeno uz pomoć bilo kog oblika veštačke inteligencije, da bi se generisalo više krugova igre koje Učesnik ne bi mogao u stvarnosti da uradi sam. U slučajevima u kojima je zloupotreba utvrđena, Priređivač zadržava pravo da konfiskuje sav dobitak i bilo koji preostali iznos na nalogu i izvrši sve neophodne radnje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
  12. Priređivač ne snosi odgovornost za bilo kakvu grešku u kucanju, ljudsku ili opipljivu grešku koja dovodi do bilo kakvih grešaka ili propusta, uključujući najavljivanje, objavljivanje ili formiranje cena ili rezultata, osim onih koji su nameravani.
  13. Sve transakcije će se nadgledati i/ili pregledati radi sprečavanja pranja novca u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
 12. Pravila Uplate I Isplate

  Član 12

  1. Uplata Novca
  2. Načini plaćanja se mogu naći i na stranicama „Moj nalog“ i „Uplata“ na sajtu. Načini plaćanja koji su Učesniku na raspolaganju mogu se promeniti. Prilikom odabira načina plaćanja Učesnik prihvata uslove tog načina plaćanja i saglasan je sa bilo kojim troškovima u vezi sa istim i potvrđuje da je način plaćanja validan, da platni račun ili kartica pripadaju njemu i da ima pravo da koristite odabrani način plaćanja. Učesnik je odgovoran da vodi računa i da bude upoznat sa visinom naknada za transakcije koje banke i finansijske institucije mogu samostalno da naplaćuju za transfer uloga na nalog.
  3. Protivzakonito je deponovanje novca pribavljenog ilegalnim putem.
  4. Učesnik izjavljuje da neće deponovati novac putem kreditne kartice, bankovnih računa i bilo kojeg drugog računa za plaćanje ili putem drugih platnih metoda za koja nije ovlašćen. Pored toga, Učesniku nije dozvoljeno da koristi kreditne kartice preduzeća/kompanije ili bankovne račune preduzeća/kompanije za deponovanje sredstava na svoj korisnički nalog.
  5. Priređivač prihvata uplate u dinarima. Sve uplate će se u sistemu pojavljivati u RSD valuti. Uplate putem sredstava plaćanja u drugoj valuti biće konvertovane u RSD valutu. Učesnik snosi troškove bilo kakve kursne razlike.
  6. Kada se plaćanje vrši pomoću kreditne kartice, Priređivač može zatražiti overenu kopiju te kreditne kartice (prednju i zadnju stranu). Učesnik mora osigurati vidljivost prvih 6 cifara i poslednje 4 cifre kartice i da CVV/CVV2 broj na poleđini kartice nije vidljiv. Ako položi opkladu sa svojom kreditnom ili debitnom karticom, Učesnikov ulog nije važeći dok Priređivač ne primi sredstva od strane banke (kreditne kartice). Ako takva uplata nije dostupna pred početak događaja za koji se Učesnik kladi, predmetna opklada će utomatski biti poništena.
  7. Učesniku se preporučuje da sačuva kopije zapisa o transakcijama.
  8. Učesnik može ograničenja iznos svojih uplata korišćenjem veb sajta.
  9. Za sve načine uplata i isplata, uplate na Učesnikov nalog će se izvršiti momentalno ili u nekim slučajevima u roku od nekoliko sati, dok će se u slučaju isplate novca neke isplate obraditi za nekoliko sati, a nekima će radi obrade biti potrebno od 3 do 5 radnih dana.
  10. Priređivač zadržava pravo da zahteva dokaz o uplati Učesnika.
  11. Sva plaćanja na Učesnikovog korisnički račun moraju biti izvršena sa tekućeg računa koji je otvoren na ime Učesnika i čiji je Učesnik vlasnik.
  12. Učesnik ovlašćuje Priređivača da naplati bilo kakve dospele provizije u vezi sa transakcijama, koje Učesnik može dugovati u skladu sa ovim pravilima i uslovima tako što će zadužiti svoju kreditnu karticu u bazi podataka, ili će zadužiti svoj korisnički nalog.
  13. Isplata Novca
  14. Učesnik može zahtevati isplatu bilo kog iznosa raspoloživih sredstava u polju „Dostupno za klađenje“ s svog naloga, podnošenjem zahteva za isplatu novca. Podnošenje zahteva za isplatu novca se vrši na sajtu.
  15. Kada Učesnik želi da zatraži isplatu svojih sredstva, prvo mora otkazati neizmirene uloge. Zahtev za isplatu novca ne može se podneti za vreme trajanja sesije. Kada Učesnik podnese svoj prvi zahtev za isplatu novca, potrebno je da dostavi podatke o ličnom bankovnom računu ili bilo kojem drugom dostupnom načinu plaćanja koji vam omogućava isplatu novca.
  16. Učesnik je saglasan da se sredstva na njegovom nalogu mogu koristiti samo za igranje igara koje se nalaze na sajtu. U slučaju da Učesnik zatraži isplatu novca bez prethodnog učešća u igri za iznos koji je jednak ili veći od deponovanog iznosa, Priređivač može tražiti da se iskoristi iznos celokupnog ili dela prethodno uplaćenog uloga i/ili da se plati naknada troškova transakcija, a sve u skladu sa zakonom i internim bezbednosnim procedurama Priređivača.
  17. Priređivač će odbiti zahtev za isplatu novca ako utvrdi da se sredstva povlače radi prevare ili pranja novca i preduzeti potrebne mere u skladu sa zakonom.
  18. Odeljenja za finansije i korisnički servis kod Priređivača obrađuju sve podnete zahteve za isplatu sredstava. Načini isplate sredstava i informacije u vezi sa tim nalaze se u delu Isplata novca na veb sajtu Priređivača. Bilo koji trošak u vezi sa zahtevom za isplatu novca, odnosno transakcijom, ako je primenljivo i istaknuto na veb sajtu, naplaćuje se Učesniku. Podizanje dobitka ili njihovih delova isplatiće se na zahtev Učesnika.
  19. Priređivač može pre nego što prihvati zahtev za isplatu novca, tražiti da Učesnik obezbedi dokumentaciju radi identifikacije, na primer overenu kopiju pasoša, lične karte ili druge dokumentacije za koju Priređivač smatra da je potrebna u datim okolnostima. Priređivač takođe može izvršiti verifikaciju telefona, verifikaciju lica ili drugu verifikaciju koja je potrebna da bi se osiguralo da je Učesnik osoba za koju se predstavljate. Svi telefonski pozivi i sve elektronske transakcije se snimaju
  20. Provera Učesnika pokreće se nakon prve izvršene uplate na korisnički račun, bez obzira da li je novčani limit dostignut u jednoj transakciji ili u nizu transakcija u roku od 180 dana. Takođe Priređivač može sprovesti ove postupke verifikacije čak i u slučaju podizanja manjih novčanih iznosa. Ako se podizanje novca vrši kreditnom karticom, Priređivač može zatražiti overenu kopiju te kreditne kartice (prednju i zadnju stranu). Učesnik se obavezuje da osigura vidljivost samo prvih 6 cifara i poslednje 4 cifre kartice i da CVV/CVV2 broj na poleđini kartice nije vidljiv. Kreditna kartica koju Učesnik koristi mora glasiti na njegovo ime i ne može glasiti na ime druge osobe.
  21. Svi zahtevi za isplatu moraju biti izvršeni putem istog načina plaćanja koji je Učesnik odabrao prilikom uplate uloga, osim ako Priređivač ne odluči drugačije ili nije u mogućnosti da to učini. Ako Učesnik deponuje novac koristeći brojne načine plaćanja, Priređivač zadržava pravo da isplatu novca podeli na takve načine plaćanja i obradi svaki deo odgovarajućim načinom plaćanja u skladu sa Pravilima i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
  22. Isplate novca sa korisničkog naloga mogu se uputiti isključivo osobi registrovanoj na nalogu i prema uslovima navedenim na veb sajtu.
  23. Priređivač može sprovesti dodatne procedure verifikacije. Ovakve radnje se preduzimaju u razumnom roku kako bi se izbegle neprijatnosti. Takve postupke verifikacije Priređivač može sprovesti u slučaju manjih isplata. U slučaju procedure dodatne verifikacije, Priređivač može odložiti isplatu bilo kog plaćanja na korisnički nalog dok se ne sprovedu potrebne mere verifikacije. Nakon podnošenja zahteva za isplatu novca, obrada zahteva može potrajati i do 3(tri) radna dana. Međutim, Priređivač će se potruditi da odmah obradi zahteve za isplatu novca.
  24. Priređivač može tražiti da Učesnik preusmeri svoje zahteve za isplatu novca ili da ih otkaže ili zatraži da se preusmere na drugi način isplate novca u skladu sa pravilima i zakonom.
  25. Otkazivanje zahteva za isplatu novca (ukoliko je učinjeno od strane Priređivača ili Učesnika) ne daje pravo Učesniku ni na kakvu naknadu ukoliko on odluči da igra sa sredstvima na svom nalogu pre nego što je bilo koji postupak isplate novca završen.
  26. Povraćaj Sredstava
  27. Ukoliko je povraćaj sredstava zahtevan od strane platne institucija koju ste koritili kao način plaćanja prilikom deponovanje novca, Priređivač može preduzeti sledeće radnje:
   • blokirati korisnički nalog;
   • preduzeti bilo koju meru na koju ima zakonsko pravo;
   • izdati obaveštenje o povraćaju novca i isto poslati na email adresu registrovanu prilikom registracije naloga. U tom slučaju, koristiće se isti način plaćanja koji je Učesnik odabrao pri uplati uloga, kako bi se izvršio povraćaj novca;
   • ukoliko Priređivač ne uspe da potvrdi identitet Učesnika i način plaćanja koji je Učesnik koristio za uplatu predmetnog uloga, poslaće Učesniku dva email-a sa podsetnicima i može naplatiti troškove u vezi sa predmetnim transakcijama;
   • stanje na korisničkom nalogu može postati negativno u slučaju povraćaja sredstava;
 13. Ograničenje Upotrebe

  Član 13

  1. Priređivač pruža neekskluzivnu, neprenosivu i ograničenu dozvolu za pristup sajtu („Dozvola“). Upotreba sajta uslovljena je kontinuiranim poštovanjem pravila i uslova ovog Ugovora.
  2. Učesnik je suglasan da neće preprodavati marketinške materijale Priređivača, i neće kopirati bilo koji materijal koji se nalazi na sajtu radi preprodaje drugima ili u bilo koje druge svrhe, bez prethodnog pismenog odobrenja Priređivača. Učesnik je odgovoran za neovlašćeno korišćenje sajta, izvršeno kršenjem ovog stava.
  3. Učesnik je saglasan da će koristiti informacije dobijene od strane Priređivača isključivo u svrhu izvršavanja transakcija unutar i u okviru sajta.
 14. Zatvaranje Naloga

  Član 14

  1. Učesnik može svoj nalog u bilo kom trenutku zatvoriti tako što će direktno kontaktirati korisnički servis.
  2. Postupak zatvarnja korisničkog naloga:
   • Prvo morate da otkažete bilo koje neizmirene zahteve za uloge koje ste napravili;
   • Morate kontaktirati korisnički servis i zatražiti zatvaranje naloga;
   • Priređivač će preneti sva sredstva sa vašeg naloga (odbijajući relevantne troškove u vezi sa transakcijama) na bankovne račune, debitne/kreditne kartice ili bilo koje druge metode plaćanja (izuzev gotovine), koji pripadaju isključivo Učesniku i glase na ime Učesnika. Sve transakcije će biti izvršene u skladu sa zakonom i pozitivno pravnim propisima koji uređuju ovu oblast;
  3. Ako želite da povratite sredstva sa zatvorenih, blokiranih ili isključenih naloga, morate da se obratite korisničkom servisu.
  4. Ako zatvarate svoj nalog jer imate problem sa zavisnošću od kockanja, pogledajte našu stranicu o odgovornom kockanju i klađenju.
 15. Nalozi U Mirovanju I Neaktivni Nalozi

  Član 15

  1. Neaktivni nalog je nalog sa raspoloživim sredstvima kome nije pristupljeno u neprekidnom periodu od 12 meseci;
  2. Nalog u mirovanju je zatvoreni nalog koji nema raspoloživih sredstava.
  3. Kada je vaš nalog neaktivan, obavestićemo vas za najmanje trideset (30) dana da je vaš nalog postao neaktivan.
  4. Nalozi na kojima nema stvarnih raspoloživih sredstava ući će u fazu mirovanja.
 16. Bonusi

  Član 16

  1. Sajt Priređivača nudi izbor bonusa, nagrada i promocija. Oni su dizajnirani isključivo za Učesnike koji učestvujete u rekreativnom klađenju i igrama na sreću.
  2. Bilo kakav bonus dostupan je samo jednom po jednom Učesniku i jednom broju kreditne kartice, bankovnom računu, telefonskom broju, računaru/uređaju i/ili IP adresi. Nalozi otvoreni pod istim poštanskim brojem/ličnim podacima/IP adresom za koje se utvrdi da su povezani sa bilo kojim postojećim nalogom mogu se odmah zatvoriti, a sve opklade se poništavaju u skladu sa ovim Pravilima. Ukolio to zakon nalaže zadržaćemo dobitak ostvaren na ovaj način i postupati u skladu sa zakomo. Sve nove registracije se prate kako bi se osiguralo da se ne otvaraju duplirani nalozi, pa vas molimo da se pridržavate ovih uslova.
  3. Svi bonusi „dobrodošlice“ su dostupni samo novim klijentima koji otvore nalog na sajtu i koji nikada ranije nisu imali nalog na sajtu, nikada nisu primili bilo kakvu ponudu za dobrodošlicu i koji su pozvani da učestvuju u ponudi za dobrodošlicu na osnovu toga što im je posebno ponuđena prilikom registracije na sajtu.
  4. Priređivač zadržava pravo da odbije da Učesniku dodeli bonus ili promociju ili da izuzme Učesnika iz bilo kojeg bonusa, nagrade ili promocije u bilo kojem trenutku ili da u bilo kojem trenutku povuče, promeni, ograniči ili suspenduje bonuse, nagrade ili promocije.
  5. Učesnik automatski dobijate detalje o našim specijalnim ponudama, besplatnim opkladama i promocijama putem e-maila, pošte i SMS poruka. Molimo kontaktirajte korisničku službu koristeći kontakt podatke dostupne na veb sajtu putem linka „Kontaktirajte nas“ da biste promenili ova podešavanja ili se odjavili.
  6. Svi bonusi moraju da se iskoriste za klađenje u određenom vremenskom okviru da bi se eventualni dobici i/ili bonusi mogli podići. Zahtevi za klađenje za svaki bonus navedeni su u posebnim uslovima za bonus i biće izraženi kao umnoženi iznos bonusa ili iznos bonusa plus iznos uloga, uz vremensko ograničenje u toku kojeg se ovaj iznos mora igrati. Neispunjavanje traženih zahteva za klađenje i/ili gubitak aktivnog bonusa iz bilo kog razloga može rezultirati gubitkom svih dobitaka ostvarenih u toku procesa klađenja sa bonusom. Svaki pokušaj da se povuku bilo koja sredstva ili unovči bilo koja postavljena opklada pre potpunog ispunjavanja zahteva za klađenje sa bonusom, može rezultirati gubitkom bonusa i postignutih dobitaka. Samo opklade koje su plasirane i izvršene tokom perioda kampanje biće uzete u obzir u skladu sa zahtevima opklade. Sve opklade koje se plasiraju i izvrše izvan ovog perioda neće se računat.
  7. Ukoliko se utvrdi da su određene opklade postavljene u bilo kojoj igri (tj. klađenje u proporcijama na različite ishode u istoj ruci kako bi se stvorila „akcija“) bez rizika neće biti kvalifikovane za bilo kakav zahtev opklade. Primeri opklada bez rizika uključuju klađenje na crveno i crno istovremeno u ruletu. Ako se utvrdi da pregovarate sa drugim igračima, otkazaćemo vaše opklade, zatvoriti nalog i sve izvršene uplate mogu biti oduzete i procesuirane u Skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
  8. Ako Učesnik dobije bonus kao posledicu postavljanja opklada ili više uloga (samostalno ili udruženo) na bilo kojoj platformi u vlasništvu Priređivača u Republici Srbiji; Priređivač može povući bonus i sve Učesnikove dobitke ostvarene tokom klađenja sa bonusom, a takođe može zatvoriti Učesnikov nalog i zadržati sredstva radi naknade troškova u vezi sa predmetnim transakcijama.
  9. Ako Učesnik otkaže bonus, izgubiće bonus i sav dobitak ostvaren iz bonusa. Detalji o važećim ograničenjima mogu se naći u posebnim uslovima promocije.
  10. Priređivač ima pravo da odbije bonus bilo kojem Učesniku ili može izmeniti bonus (uključujući otkazivanje), ako utvrdi da:
   • se bonus zloupotrebljava;
   • su se pojavila tehnička pitanja u vezi sa bonusom;
   • se bonus, iz bilo kog razloga, ne može sprovesti kako je planirano;
  11. Priređivač nudi promocije Učesniku koji koristi usluge Priređivača u zabavne svrhe. Zadržavamo pravo da otkažemo ili onemogućimo pristup igrača ovim igrama u slučaju sumnje da je zloupotrebio ovu ponudu, a takođe, ako smatramo da je to potrebno, odmah ukinemo nalog prekršioca. U slučaju da je nalog prekršioca zatvoren, nećemo biti u obavezi da nadoknadimo gubitke koje je igrač napravio u bilo kojoj igri ili da vratimo bilo koji preostali iznos na nalog igrača. „Zloupotreba“ uključuje, ali nije ograničena na korišćenje softvera i/ili otvaranje više naloga kako bi se stekla nepravedna prednost sa bonusom. U svim slučajevima zloupotrebe Priređivač zadržava pravo da zadrži svu dobit i bilo koji preostali iznos na korisničkom nalogu i izvrši sve potrebne radnje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

   Ako Priređivač utvrdi da se zloupotrebljava bonus i/ili se krše uslovi bonusa, može preduzeti sledeće mere protiv takvih Učesnika:
   • Opozvati i/ili otkazati sve bonuse i bonus dobitke za koje smatra da su mogli biti stečeni zloupotrebom sistema; i/ili
   • Učesnicima za koje bude otkriveno da zloupotrebljavaju bonus ponude može biti zabranjeno primanje dodatnih bonusa; i/ili
   • Nalog Učesnika koji je izvršio zloupotrebu može biti ukinut. Lista onoga što se može smatrati zloupotrebom može uključivati, ali nije ograničeno na
   • Korišćenje Učesnikovog naloga;
   • Uloge sa jednakim, nultim ili niskim maržama;
   • Klađenje bonusima na isključene igre;
   • Igranje u dosluhu;
   • Manipulacija softverom ili drugi tehnički oblici zloupotrebe ili drugo ponašanje koje predstavlja prevaru;
   • Maskiranje IP adrese ili korišćenje VPN-a;
  12. Svi bonusi namenjeni su rekreativnim Učesnicima i/ili kao znak zahvalnosti Učesnicima, i stoga Priređivač zadržava pravo da ograniči pravo na učešće u celini ili u delu bilo kojeg bonusa
  13. Ako je bilo kakav bonus ili besplatna opklada ili bilo koja vrsta kredita dodeljena na korisnički nalog, ali nije korišćena u roku od 7 dana, sajt ima pravo da, bez prethodne najave, povrati taj bonus ili besplatnu opkladu ili da kreditira ili izmeni korisnički nalog u skladu sa tim.
  14. Ponuđeni bonusi i njihovi detalji kreditiranja bonus novca su dostupni u odeljku Bonus/Promocije na veb sajtu. Iznos bonus novca utvrđuje Priređivač i postavlja na veb sajtu. Učesnik nema opšte pravo na primanje bonus novca. Bonusi ili promocije mogu uključivati posebna pravila i uslove koji se odnose na njihovu upotrebu. Treba pažljivo pročitati sve dodatna pravila i uslove koji su uključeni ili navedeni u bonusu ili promociji. Sva Pravila i uslovi za bonus uključuju period važenja, ako je primenjiv.
  15. Bonus sredstva se na nalogu čuvaju odvojeno od pravog novca. Ova sredstva se ne mogu isplaćivati direktno, već samo kada se obrnu/pretvore u stvarne novčane dobitke. Ukoliko nalog sadrži i bonus sredstva i pravi novac, bonus sredstva će biti korišćena pre pravog novca.

   Ako se depozituje pravi novac kako bi se aktivirao bonus, tzv. bonus na depozit, deponovani pravi novac će biti dodeljen i povezan sa bonus sredstvima. Oba se mogu koristiti u skladu sa uslovima promocije. Naknadno, bonus sredstva proistekla iz bonusa na depozit se neće koristiti za opklade dok se kvalifikaciona faza ne završi, a dodeljena sredstava ne obrnu. Dodatni i detaljni uslovi bonusa se nalaze na veb-sajtu.
  16. Povlačenje sredstava sa naloga pre ispunjavanja uslova za bonus, odmah će poništiti bonus i Učesnik više neće moći da dobije akumulirane bonus nagrade.
 17. Odgovorno Kockanje I Klađenje

  Član 17

  1. Kockanje i klađenje može izazvati zavisnost. Ako vam je potrebna pomoć za prevazilaženje takve zavisnosti, molimo vas da sledite ovaj link koji će vas preusmeriti na našu stranicu za odgovorno kockanje i klađenje na sajtu. U cilju borbe protiv zavisnosti, pružamo vam niz mogućnosti da u svakom trenutku podnesete zahtev za organičavanje iznosa uplate opklada na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, odnosno ograničite najviši iznos gubitka u tom periodu kao i mogućnost samoisključenja
  2. Svoj nalog možete ograničiti. Ova ograničenja uključuju

  3. Ograničenje uplata

   Možete odlučiti da ograničite svoje maksimalne gubitke. Ovo ograničenje automatski blokira sve naredne uplate ako je prekoračen iznos ograničenja u tom odabranom vremenskom periodu
  4. Ograničenje vremena sesije

   Možete da ograničite vreme koje provodite učestvujući u našim igrama. Pojaviće se prozor koji vas podseća na vremensko ograničenje koje ste sebi nametnuli i omogućiti vam da se odjavite sa svog naloga ili nastavite da učestvujete u našim igrama. Ukoliko želite da postavite ovo ograničenje, molimo vas da kontaktirate korisnički servis.

   Ako se predomislite, ta ograničenja se mogu promeniti tako što ćete nas obavestiti putem e-maila. Povećanje ili ukidanje ograničenja stupa na snagu tek nakon sedam (7) dana. Dok smanjenje ograničenja stupa na snagu istog trenutka.
  5. Samoisključenje
  6. OMožete da se potpuno isključite iz igre na odredjeni vremenski period ili trajno. Samoisključenje, uključujući i trajno, nastupa ukoliko učesnik svoj zahtev popuni na stranici za samoisključenje. Za vreme trajanja samoisključenja učesnik će moći ograničeno upravljati svojim korisničkim nalogom, odnosno neće imati mogućnost uplate igara. Dobici iz igara uplaćeni pre, a ostvareni za vreme trajanja samoisključenja biće zabeleženi na nalogu učesnika.

   U slučaju privremenog samoisključenja, nakon proteka određenog vremenskog period za samoisključenje, vaš nalog će se automatski ponovo aktivirati.

   Za vreme trajanja samoisključenja nećete moći da otvorite nalog na sajtu. Takođe ćete izgubiti svaku mogućnost ulaska u bilo koje takmičenje ili žreb koji je zaključen pre samoisključenja, izgubićete pravo na sve bonuse ili promocije koje su vam dodeljene ili ponuđene pre samoisključenja, a koje niste iskoristili (na primer, ako događaj treba da se održi tokom perioda samoisključenja, poziv za događaj se automatski povlači momentom akriviranja samoisključenja). I na kraju, od nas nećete primati nikakve marketinške materijale ili promocije dok ne istekne vaš period samoisključenja.
 18. Nedovršena Ili Prekinuta Igra

  Član 18

  1. Priređivač preduzima sve mere kako ne bi došlo do tehničkih grešaka, ali to nije uvek moguće. Shodno navedenom
  2. Priređivač, dobavljači i/ili davaoci licence ne odgovaraju za prekid rada, prekide na serveru, zaostajanje ili bilo kakve tehničke smetnje u igri. Nadoknade se mogu isplatiti isključivo po odluci Priređivača, a sve u skladu sa zakonom i Pravilima
  3. Priređivač, dobavljači i/ili davaoci licence ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak za koje se smatra da su nastali ili su povezani sa sajtom ili njegovim sadržajem, uključujući bez ograničenja i sledeće:
   • kašnjenja ili prekide u radu ili prenosu;
   • gubitak ili korupciju podataka;
   • neuspeh u komunikaciji ili vezi;
   • bilo kakvu zloupotrebu sajta ili sadržaja;
   • bilo kakve greške ili propuste u sadržaju;
  4. U slučaju kvara na sistemu igara, sve opklade će biti nevažeće.
  5. Ako vaša igra nije dovršena zbog kvara na sistemu, refundiraćemo vam iznos koji je uložen u vašoj igri uplatom na vaš nalog ili, ako vaš nalog više ne postoji, direktno ćemo ga isplatiti na odobreni način. Ako ste akumulirali kredit u trenutku kada je igra poništena, novčana vrednost kredita biće uplaćena na vaš nalog ili, ako vaš nalog više ne postoji, biće vam plaćeno direktno, na odobren način.
  6. Priređivač preduzima sve razumne korake kako bi osigurao da softver/računarski sistem omogući Učesniku učešće u igri. Ukoliko igra bude prekinuta nakon što Učesnik položi opkladu, usled kvara na telekomunikacionom sistemu ili usled greške računarskog sistema, igra će se nastaviti na istom mestu na kome je bila neposredno pre prekida.
  7. Ako, međutim, takvo nastavljanje nije moguće, Priređivač će
   • Osigurati da se igra prekine;
   • Učesniku refundirati iznos opklade prebacujući ga na korisnički nalog;
 19. Kako Se Žaliti

  Član 19

  1. Cilj Priređivača je da pruži najbolje korisničko iskustvo u industriji. Međutim, ako Učesnik kojim slučajem ima pritužbe, potrebno je poslati e-mail na sledeću e-mail adresu: support@greatodds.rs ili podrska@greatodds.rs
  2. Kako bi Priređivač mogao brzo i efikasno da ogovori na žalbu Učesnika, ona mora da sadrži jasne podatke o identitetu Učesnika, kao i sve relevantne detalje koji su povod za žalbu. Priređivač će preduzeti sve neophodne mere radi pronalaženja rešenja za prijavljeni problem.
  3. Svaka žalba u vezi sa bilo kojom transakcijom mora biti podneta u roku od šest meseci nakon što je transakcija i/ili plaćanje izvršeno/trebalo da bude izvršeno; u suprotnom Priređivač neće razmotriti žalbu. Kada žalba bude primljena, Priređivač će pregledati sve sporne transakcije i obavestiti Učesnika o ishodu. Odluka Priređivača se smatra konačnom.
 20. Kontaktirajte Nas

  Član 20

  1. Kada kontaktirate Priređivača, ne smete davati izjave koje:
   • su seksualno eksplicitne ili uvredljive;
   • koriste pogrdne izraze i/ili podstiču mržnju;
   • su nasilne, klevetničke ili na drugi način uznemirujuće, preteće ili prouzrokuju teskobu ili neprijatnost agentima u sektoru za podršku korisnika;
  2. Priređivač snima ili čuva kopije svih komunikacija između Učesnika i agenata iz sektora za podršku korisnika.
  3. Sve informacije koje daju agenti korisničke podrške samo su informativnog karaktera i predmet su Pravila m.greatodds.rs. Iako će se agenti korisničke podrške truditi da obezbete tačnost dostavljenih informacija, na kraju je isključivo Učesnik odgovoran da osigura razumevanje ponude na sajtu Priređivača kao i pravila i uslova igre.
 21. Pravila Četovanja

  Član 21

  1. Priređivač može pružiti mogućnost četovanje sa drugim Učesnicima. Ukoliko se ostvari komunikacija između Učesnika, ne smeju se davati izjave ili prenositi sadržaji koji
   • su seksualno eksplicitni ili uvredljivi;
   • koriste pogrdne izraze i/ili podstiču mržnju;
   • podstiču ili omogućavaju antisocijalno ponašanje;
   • podstiču ili omogućavaju bilo kakve ilegalne aktivnosti;
   • su uznemirujući, preteći ili prouzrokuju teskobu ili neprijatnost drugim Učesnicima;
   • utiču na postupke drugih igrača zastrašivanjem ili zlostavljanjem;
   • narušavaju normalan tok dijaloga, prenose izjave koje su uvredljive, klevetničke, uznemiravajuće ili uvredljive za korisnike sajta;
   • oglašavaju, promovišu ili se na bilo koji drugi način odnose na bilo koji drugi mrežni entitet, uključujući forume;
   • se odnose na sajt ili bilo koje druge Internet sajtove povezane sa sajtom i neistiniti su i/ili zlonamerni i/ili štetni za sajt;
  2. Ni na koji način Učesnik neće biti u dosluhu sa Učesnicima u sobama za četovanje.
  3. Bilo kakvi razgovori u suprotnosti sa ovim Pravilima i/ili zakonom biće snimljeni i prijavljeni.
  4. Priređivač vrši nadzor svih četove i vodi evidenciju svih izjava. Upotreba četa od strane Učesnika bi trebala biti samo u rekreativne i društvene svrhe.
  5. Ako Učesnik prekršite bilo koje pravilo koje se odnosi na uslugu četovanja, Priređivač može ukloniti sobu za četovanje ili odmah zatvoriti korisnički nalog. U tom slučaju, Priređivač vraća sva sredstva koja mogu biti na korisničkom nalogu.
  6. Učesnik je suglasan da će nadoknaditi Priređivaču bilo kakvu štetu proizašlu iz ilegalnog, nezakonitog ili neprimerenog ponašanja ili proizašlu iz kršenja ovih pravila četovanje od strane.
 22. Kontaktirajte Nas

  Član 22

  Priredjivač se obavezuje da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke o Učesnicima i njihovim korisničkim računima isključivo u svrhu učestvovanja u igrama na sreću koje priređuje Priređivač. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, postupati sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima. Priređivač će preduzeti trajne mere zastite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. Na zahtev Priređivača u svrhu provere identiteta Učesnik je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument. Priređivač može otkriti lične podatke i podatke određenog korisničkog naloga, u skladu sa zakonom, ukoliko to zahteva drzavni organi, institucije ili drugi regulatorni organi, ali i u slučaju da sam utvrdi da je to neophodno, uključujući potrebe određenog sudskog postupka, sudskog naloga ili istrage o integritetu određenog događaja koji je predmet opklade.

 23. Završne Odredbe

  Član 23

  1. Učesnik pristupa sajtu i učestvuje u igrama na sreću na sopstveni rizik. Priređivač ne garantuje sledeće:
   • da su softver ili sajt bez grešaka;
   • da će sajt i/ili igre biti dostupni bez prekida ili kašnjenja;
   • da neće biti kvara komunikacionih veza;
  2. Priređivač ne preuzima odgovornost za zastoj veb sajta, prekid igara, greške sadržane u bilo kojoj igri.
  3. Priređivač ne preuzima odgovornost za postojanje ili štetu prouzrokovanu virusima ili drugim štetnim komponentama na veb sajtu ili serveru.
  4. Priređivač ne preuzima odgovarnost za štetu nastalu greškama unosa podataka, skladištenja i obrade podataka i nepotpunosti i netačnosti prenesenih podataka.
  5. Priređivač ne odgovara za gubitak dobitaka uzrokovanih igrama koje su prekinute.
  6. Priredjivač se neće smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak, troškove, rashode ili štetu, bilo direktnu, indirektnu, posledičnu, slučajnu ili na neki drugi način nastalu u vezi sa korišćenjem sajta ili učestvovanjem u igrama na sreću.
 24. Kršenje, Kazne I Raskid Ugovora

  Član 24

  1. Ako Priređivač utvrdi da je Učesnik prekršio ova Pravila, Priređivač zadržava pravo da odbije da otvori, suspenduje ili zatvori korisnički nalog. Priređivač može zadržati sredstva sa naloga Učesnika radi izmirenja bilo kakve štete nanete Priređivaču.
  2. Odluka Priređivača je konačna.
 25. Prijave U Cilju Borbe Protiv Pranja Novca

  Član 25

  1. Priređivač igara na sreću je obveznik Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 91/2019 i 153/2020). U skladu sa tim, Priređivač je dužan da vrši stalan nadzor Učesnika, proverava sve transakcije i izveštava relevantne nadležne organe o sumnjivim transakcijama.
  2. Ako Učesnik postane svestan nedozvoljenih radnji u vezi sa bilo kojom od igara na sajtu, dužan je da to odmah prijavi.
 26. Intelektualna Svojina

  Član 26

  Priređivač je vlasnik ili korisnik prava na intelektualnu svojinu vezanu za sve zaštitne znakove, sva imena kompanije, simbole, komercijalne nazive, imena domena ili URL-a, logoe, fotografije, baze podataka, zvuk, video klipove, animaciju, sliku, tekst itd. ili bilo kojih drugih karakteristika, kao i softvera i igara predstavljenih na sajtu.

 27. Trajenje I Raskid Ugovora

  Član 27

  Trajanje Ugovora je na neodređeno vreme. Učesnik može otkazati Ugovor u bilo kom trenutku, u skladu sa ovim Pravilima.

 28. Linkovi

  Član 28

  Moguće je da Sajt sadrži linkove sajtova ili Internet stranica trećih lica. Takvi sajtovi su dati isključivo radi učesnika i informisanosti. Priređivač ne daje nikakvu garanciju i ne prihvata nikakvu odgovornost za tekstove, linkove ili sadržaje sajtova trećih lica. Učesnik pristupa takvim sajtovima na sopstveni rizik i prihvata i razume da ovi sajtovi mogu potpadati pod druge odredbe i uslove korišćenja i druge odredbe zaštite privatnosti od onih koje važe za ovaj sajt.

 29. Rešavanje Sporova

  Član 29

  U slučaju neslaganja ili spora između Učesnika i Priređivača koji proizilazi iz i/ili je vezan za korišćenje sajta, odnosno u vezi primene ili tumačenja ovih Pravila, ugovorne strane će pokušati da reše ove nesuglasice sporazumno u roku od 15 dana od dana kada je jedna od ugovornih strana obavestila drugu o tekućem problemu. Ukoliko nije moguće rešiti ovaj spor u preciziranom roku, nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

 30. Stupanje Na Snagu

  Član 30

  Ova Pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane ministra finansija, a primenjuju se od dana objavljivanja na sajtu Priređivača.

g