9
Navigacija

Specifična pravila za sportove

 1. 8.1 Atletika

  Izmirenje opklade

  U slučaju bilo kakve diskvalifikacije, ceremonija dodele medalja će određivati izmirenje opklade, pri čemu zlatna medalja označava prvo mesto, srebrna medalja označava drugo mesto, a bronzana medalje označava treće mesto.

  U slučaju neodržavanja ceremonije dodele medalja, sve opklade će biti izmirene po redosledu prolaska kroz cilj.

  Odustajanje učesnika/tima

  Ako se bilo koji učesnik ili tim povuče pre početka događaja, zadržavamo pravo da primenimo pravilo 4 o smanjenju. Sve opklade na povučeni izbor biće nevažeće.

  Prekinuti događaji/skraćeni događaji

  Sve opklade na prekinute ili skraćene događaje će biti poništene, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Odloženi/ponovo zakazani događaji

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, biće poništene.

  Pobednik događaja

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika događaja.

  U slučaju bilo kakve diskvalifikacije, ceremonija dodele medalja će određivati izmirenje opklade, pri čemu zlatna medalja označava prvo mesto, srebrna medalja označava drugo mesto, a bronzana medalje označava treće mesto.

  U slučaju neodržavanja ceremonije dodele medalja, sve opklade će biti izmirene po redosledu prolaska kroz cilj.

 2. Australijska pravila za fudbal / AFL

  Opšte

  Sva tržišta za mečeve će biti izmirena, uključujući produžetke, ako se igraju, osim ako je drugačije navedeno. Regularno vreme mora da bude završeno da bi opklade bile važeće, osim ako je drugačije navedeno. Ako nadležno telo promeni trajanje meča pre početka igre, novo trajanje igre će se smatrati zvaničnim regularnim vremenom meča, a sve opklade će biti važeće sve dok se ovo novo regularno vreme ne završi.

  Klađenje na mečeve

  Ako se bilo koji meč završi nerešeno, uključujući nakon produžetaka, ulozi će biti refundirani, osim ako je ponuđena cena za nerešeno. Opklade će biti izmirene na osnovu zvaničnog AFL rezultata sa zvaničnog veb-sajta nadležnog tela za sport.

  Promena planiranog mesta održavanja meča

  Ako se promeni mesto održavanja meča, opklade će ostati važeće pod uslovom da domaći tim i dalje bude smatran domaćinom. Ako se zamene mesta domaćeg i gostujućeg tima na najavljenom meču, sve opklade stavljene na originalnu najavu meča biće nevažeće.

  Hendikep meča

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika događaja nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa. Produžeci se uključuju.

  Meč lopte

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj poena u meču. Produžeci se uključuju.

  Pobednik velikog finala

  Opklade na ovom tržištu moraju da predvide tim koji će pobediti u velikom finalu na kraju sezone.

  Pobednik redovne sezone

  Opklade na ovom tržištu moraju da predvide tim koji će završiti na prvoj poziciji na kraju redovne sezone šampionata (23 kola u redovnoj sezoni). Mogu da se primenjuju pravila mrtve trke.

 3. 8.2 Bendi

  Limiti isplate

  Svaka opklada koja uključuje izbor iz bendija podleže limitu maksimalne isplate u iznosu od 50.000 GBP ili ekvivalenta u drugoj valuti.

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Prekovremeno i penali se ne uključuju u konačni rezultat.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti više od 5 minuta pre završetka punog vremena biće poništene, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, biće poništene.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.

 4. 8.3 Bejzbol

  Prihvatanje opklade

  Pravila Las Vegasa se primenjuju i tamo gde nisu navedena.

  Izmirenje opklade

  Utakmice glavne bejzbol lige (MLB) su zvanične nakon pet ininga igre ili 4,5 ininga ako je domaći tim u vođstvu. U slučaju promene bacanja pre meča, sve opklade na meč će biti poništene (bez postupanja). Početni bacači moraju da bace najmanje jednu loptu da bi opklada bila važeća (postupanje). U svrhu ovih pravila, početni bacač svakog tima se definiše kao bacač koji baca prvu loptu.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) kod mečeva koji budu prekinuti pre punih devet ininga (osam ako pobeđuje domaći tim), sa izuzetkom cena meča (Moneyline) gde igre postaju zvanične posle pet ininga igre (ili 4,5 ininga ako domaći tim pobeđuje), osim ako je drugačije navedeno ili ako je opklada već izmirena.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, biće poništene (bez postupanja).

  Cene mečeva (Moneyline)

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča. Ako se meč prekine, igra se smatra zvaničnom ako je završeno 5 ininga (4,5 ako je domaći tim u vođstvu). Pobednika odlučuje rezultat posle poslednjeg punog ininga, osim ako domaći tim izjednači rezultat ili preuzme vođstvo u drugoj polovini ininga, u kom slučaju pobednika odlučuje rezultat u vreme kada je igra „zaustavljena“.

  Cene hendikepa (razlika u poenima ili pristrasnost)

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa (razliku u poenima ili pristrasnost).

  Ukupno poena

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj ranova (zajedno za oba tima) koji su postignuti tokom meča.

  Tim koji prvi osvaja poen

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će prvi osvojiti poen u meču. Opklade su važeće (imaju postupanje) čim prvi tim osvoji poen i nakon što domaći tim bude imao šansu da udari loptu. Ako domaći tim prvi osvoji poen, ta opklada će biti izmirena u tom trenutku i opklada je važeća. Ako gostujući tim prvi osvoji poen, ta opklada će biti izmirena kada domaći tim obavi svoje prvo udaranje lopte.

  Rezultat u prvom iningu

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će biti rezultata u prvom iningu.

  Opklade na igrača i bacača

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat igrača/bacača u meču. Opklada je važeća nakon što bude odigrano 8,5 ininga. U slučaju promene bacanja, sve opklade će biti poništene (bez postupanja).

  Cene serije

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koje će pobediti u odgovarajućoj seriji. Kod serija sa tri igre, opklade važe pod uslovom da se sve tri igre odigraju do kraja navedenog datuma, u suprotnom će opklade biti poništene (bez postupanja). Ako se sve tri igre ne odigraju do navedenog datuma, sve opklade će biti poništene (bez postupanja), bez obzira da li neki tim već ima dve pobede. Kod serija sa četiri igre, biće ponuđena cena za „nerešeno“.

  Cene prvog mesta

  Pobednici AL + NL lige se određuju na osnovu toga koji timovi prolaze u svetsku seriju tokom plej-ofa.

 5. 8.4 Košarka

  ZA EVROPSKU I AMERIČKU KOŠARKU SADA VAŽI ISTI SKUP KOŠARKAŠKIH PRAVILA.

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ove ne obuhvata bilo kakve žalbe timova nakon utakmice kojima konačni rezultat može kasnije da bude izmenjen. Sve opklade na košarkaške utakmice se zasnivaju na završetku utakmice. Prekovremeno je obuhvaćeno kod svih tržišta za puno vreme, osim kod tržišta za cenu meča (tržište sa 3 ishoda, uključujući i nerešeno, takođe je uključeno) ili ako je opklada već izmirena. Opklade na cene mečeva, hendikep i hendikep sa ½ poena će biti izmirene pod uslovom da je odigrano najmanje 35 minuta.

  U svrhu ovih pravila:

  • Kod utakmica od 40 minuta, poluvreme se definiše kao prvih 20 planiranih minuta u prvoj i drugoj četvrtini.
  • Regularno vreme se definiše kao ukupno 40 minuta igre, uključujući i prekovremeno, ako se igra.
  • Kod utakmica od 48 minuta, poluvreme se definiše kao prvih 24 planiranih minuta u prvoj i drugoj četvrtini.
  • Regularno vreme se definiše kao ukupno 48 minuta igre, uključujući i prekovremeno, ako ga ima.
  • 35 minuta igre se definiše kao prvih 35 minuta igre.

  Pravila za sisteme takmičenja ukupnog broja poena u seriji (pravilo o zbirnom rezultatu)

  Da bi se odlučilo koji tim prolazi u sledeću rundu, za sistem takmičenja ukupnog broja poena u seriji od 2 utakmice (zbirni rezultat), 2 utakmice će se smatrati 1 utakmicom od 80 minuta.

  Ako je rezultat nerešen na kraju prve utakmice, neće se igrati produžeci.

  Ako je zbirni rezultat obe utakmice nerešen, druga utakmica će imati onoliko petominutnih produžetaka koliko je potrebno da se odluči pobednik.

  Pobednik serije će biti tim koji je pobednio na obe utakmice ili je postigao veći broj zbirnih poena u seriji (dvomeču)

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti pre regularnog vremena biće poništene, pod uslovom da se meč ne nastavi u roku od 24 sata od trenutka početka, osim opklada koje su već izmirene ili opklada na cene meča, hendikep i hendikep sa ½ poena, koji mogu da budu izmireni ako je bilo 35 minuta igre.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, biće poništene.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča. Opklade će biti važeće pod uslovom da je odigrano najmanje 35 minuta. Ovo tržište ne nudi prekovremeno, jer se nudi opcija „Nerešeno“.

  Pobednik meča (bez nerešenog)

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča. Produžeci su uključeni.

  Cene hendikepa

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča nakon prilagođavanja za vrednost hendikepa. Opklade će biti važeće pod uslovom da je odigrano najmanje 35 minuta. U svrhu ove opklade, nudi se cena za „Nerešeno“. Produžeci su uključeni.

  Hendikep od ½ poena

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča nakon prilagođavanja za vrednost hendikepa. Opklade će biti važeće pod uslovom da je odigrano najmanje 35 minuta. Produžeci su uključeni.

  Ukupno poena

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj poena (zajedno za oba tima) na kraju regularnog vremena, uključujući i prekovremeno, ako se igra.

  Cene prvog poluvremena

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča na poluvremenu. U svrhu ove opklade, nudi se cena za „Nerešeno“.

  Cene, hendikepi i poeni za pojedinačne četvrtine

  Pobedničke opklade se zasnivaju na rezultatima ostvarenim samo u datoj četvrtini, osim ako je drugačije navedeno.

  Poeni u prvom poluvremenu

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj poena (zajedno za oba tima) na poluvremenu.

  Ukupno poena tima

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj poena datog tima na kraju regularnog vremena, uključujući i prekovremeno, ako se igra.

  Poeni igrača

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj poena datog igrača na kraju regularnog vremena, uključujući i prekovremeno, ako se igra. U svrhu ovih pravila, navedeni igrač mora da započne utakmicu na terenu ili na klupi, da bi opklada bila važeća. Ako navedeni igrač ne započne utakmicu na terenu ili klupi, sve opklade se poništavaju.

  Specijalni za igrača

  „Opklade važe samo ako igrač igra, u suprotnom opklade će biti poništene.“

  Kvatro / Kvatro za X četvrtinu / Polu kvatro

  Na tržištu „novčana linije sa 2 ishoda + ukupno“, ako „Kvatro za X četvrtinu“, „Polu kvatro“ ili „Kvatro“ rezultuje nerešenim u sledećoj četvrtini, polovini ili punom vremenu, onda se opklade poništavaju, a ulozi se vraćaju. Prekovremeno nije uključeno.

  Na tržištu „novčana linija sa 3 ishoda + ukupno“, opklade će biti izmirene na kraju „X četvrtine“, „Poluvremena“ ili „Punog vremena“. Prekovremeno nije uključeno.

  Trka do 10/20

  Pobedničke opklade moraju da predvide prvi tim koji će osvojiti 10 poena/20 poena. U slučaju da nijedan tim ne osvoji 10 poena/20 poena, sve opklade će biti poništene.

  Puno vreme neparno ili parno

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj poena na kraju regularnog vremena, uključujući i prekovremeno ako se igra, biti neparan ili paran.

  Poluvreme neparno ili parno

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj poena na kraju poluvremena biti neparan ili paran.

  Četvrtina neparno ili parno

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj poena na kraju odgovarajuće četvrtine biti neparan ili paran.

  Tim neparno ili parno

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj poena koje odgovarajući tim osvoji na kraju regularnog vremena, uključujući i prekovremeno ako se igra, biti neparan ili paran.

  Četvrtina sa najviše poena

  Pobedničke opklade moraju da predvide četvrtinu sa najviše poena, na osnovu zbira poena oba tima. Da bi opklade bile važeće, igra mora da traje do kraja regularnog vremena. Prekovremeno se ne računa. U slučaju nerešenog, primenjuju se pravila mrtve trke.

  Tim koji prvi osvoji poen u četvrtini

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će prvi osvojiti poen u odgovarajućoj četvrtini. U slučaju da meč bude prekinut ili da nijedan tim ne osvoji poen do završetka četvrtine, opklade će biti poništene.

  Prva igra sa poenom u četvrtini

  Pobedničke opklade moraju da predvide prvu igru sa poenom u odgovarajućoj četvrtini. U slučaju da meč bude prekinut ili da nijedan tim ne osvoji poen do završetka četvrtine, opklade će biti poništene.

  Prva trojka u četvrtini

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će prvi postići trojku u odgovarajućoj četvrtini. U slučaju da meč bude prekinut ili da nijedan tim ne postigne trojku do završetka četvrtine, opklade će biti poništene.

  Prva dvojka u četvrtini

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će prvi postići dvojku u odgovarajućoj četvrtini. U slučaju da meč bude prekinut ili da nijedan tim ne postigne dvojku do završetka četvrtine, opklade će biti poništene.

  Cene turnira

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika turnira. U svrhu ovih pravila, pobedničke opklade će biti izmirene nakon završetka plej-ofa, a ne nakon rangiranja na kraju redovne sezone, osim ako je drugačije navedeno.

  Kupovina i prodaja linija

  Kupovina i prodaja poena vam omogućava da promenite hendikep (razliku u poenima ili pristrasnost) ili vrednosti ukupnih poena za utakmicu. Klijenti mogu da pomere hendikep (razliku u poenima ili pristrasnost) tako da dobiju više poena ako se klade na autsajdera ili da poklone manje poena ako se klade na favorita. Za svakih pola poena za koje promenite vrednost hendikepa (razlike u poenima ili pristrasnosti), mi ćemo automatski smanjiti iznos sa ponuđene cene. Sa druge strane, cena će biti veća zbog odustajanja od dodatnih pola poena.

  Tizeri

  Tizer je izbor od dva ili više timova u jednoj opkladi u kojoj su hendikep (razlika u poenima ili pristrasnost) ili ukupni poeni prilagođeni u korist klijenta. Klijenti mogu da biraju i kod američkog fudbala i košarke. Broj izabranih timova i količina prilagođenih poena određuje cenu. Nerešeno (bez postupanja) i Pobeda kod tizera sa dva tima smatraće se nevažećim (bez postupanja). Nerešeno (bez postupanja) i Poraz kod tizera sa dva tima smatraće se izgubljenom opkladom. Nerešeno kod tizera sa tri-ili-više biće prebačeno u sledeći niži razred klađenja. Na primer, svako Nerešeno kod tizera sa tri tima značiće da opklada postaje tizer sa dva tima.

  Tabela isplata tizera je kao što sledi:

  Fudbal 6 poena 6,5 poena 7 poena
  2 tima - 110 -120 -130
  3 tima + 180 +160 +120
  4 tima +300 +250 +200
  5 timova +450 +400 +350
  6 timova +600 +550 +500
  7 timova +1000 +900 +800
  8 timova +1500 +1200 +1000
  9 timova +2000 +1500 +1200
  10 timova +2500 +2000 +1500
  Košarka 4 poena 4,5 poena 5 poena
  2 tima - 110 -120 -130
  3 tima + 180 +160 +120
  4 tima +300 +250 +200
  5 timova +450 +400 +350
  6 timova +600 +550 +500
  7 timova +1000 +900 +800
  8 timova +1500 +1200 +1000
  9 timova +2000 +1500 +1200
  10 timova +2500 +2000 +1500
 6. 8.5 Kuglanje

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti pre završetka biće poništene, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena. Opklade na cenu meča će važiti za igrača koji prođe u sledeću etapu, pod uslovom da je jedan set završen, inače će ove opklade biti poništene.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, biće poništene.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča. U slučaju da je meč bude dodeljen igraču iz bilo kog razloga pre nego što se odigra pun broj setova, ali je dovršen barem jedan set, sve opklade će biti važeće za igrača koji zvanično prođe u sledeću etapu ili bude proglašen pobednikom turnira.

  Cene setova

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika seta

  Pobednička razlika

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobedničku razliku u meču.

  Cene turnira

  Pogledajte ante-post pravila.

 7. 8.6 Boks

  Izmirenje opklade

  Sve opklade na borbe se zasnivaju na zvaničnim rezultatima saopštenim prilikom završetka meča, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena. Na izmirenje neće uticati bilo kakvi kasniji uputi ili izmene. U slučaju da bokser bude zamenjen, sve opklade će biti poništene.

  Prekinute borbe

  Sve opklade na borbe koje su prekinute pre završetka biće poništene, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Odložene/ponovo zakazane borbe

  U slučaju da borba bude odložena, ponovo zakazana ili premeštena na drugu lokaciju, sve opklade će važiti 30 dana, počev od originalnog dana početka.

  Pobednik borbe

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji bokser će pobediti u borbi. U svrhu klađenja, borbe zvanično počinju nakon oglašavanja zvona za početak prve runde. U svrhu ove opklade, nudi se cena za „Nerešeno“. Ako je to slučaj, sve opklade na bilo kog od boksera biće smatrane gubitničkim.

  Cene rundi i cene grupe rundi

  Pobedničke opklade moraju da predvide rundu ili grupu rundi u kojoj će se završiti meč. Ako se broj rundi u meču promeni, sve opklade će biti nevažeće. U slučaju udarca glavom ili niskog udarca nakon čega se pri određivanju pobednika pre završetka predviđenog broja rundi koristi sudijski zapisnik, za boksera koji bude proglašen pobednikom smatraće se da je pobedio zaustavljanjem meča u trenutku kada je meč zaustavljen. Sve opklade na „Pobedu na poene“ zahtevaju pun broj rundi da bi se smatrale važećim. Ako bilo koji od boksera ne uđe u ring nakon zvona, smatraće se da je borba završena u prethodnoj rundi.

  Klađenje na mečeve (3 ishoda)

  Izmirenje na osnovu zvanične odluke sudija. Cena za nerešeno će biti ponuđena.

  Klađenje na mečeve (2 ishoda)

  Izmirenje na osnovu zvanične odluke sudija. Sve opklade će biti nevažeće u slučaju nerešenog ishoda.

  Način pobede

  NK, TNK ili DS - Nokaut (NK) je kada bokser ne ustane posle brojanja do 10. Tehnički nokaut (TNK) je pravilo o tri nokauta ili kada se sudija umeša da prekine meč. Diskvalifikacija (DS) je kada bokser napravi prekršaj i smatra se da je izgubio meč. Odluka ili tehnička odluka - Odluku donose sudije na osnovu poena iz zapisnika. Tehnička odluka je kada borba ne može da se nastavi iz bilo kog drugog razloga osim nokauta, tehničkog nokauta ili diskvalifikacije. Bez obzira da li je završen pun broj planiranih rundi, u slučaju tehničke odluke, opklade će biti izmirene na borca na osnovu odluke ili nerešeno, jer nije nastupio nokaut, tehnički nokaut ili diskvalifikacija.

  Ukupno rundi

  U svrhu izmirenja tamo gde je navedeno pola runde, ispod/iznad se određuje u odnosu na trenutak polovine runde. Na primer, kod trominutne runde, ovaj trenutak je na 1 minuti i 30 sekundi. Prema tome, ako je izbor iznad 7,5 rundi, to se računa kao sve runde do 7. runde plus 1 minuta i 30 sekundi 8. runde.

  Pravila za totalni turnir

  U slučaju odustajanja, pravilo 4 može da se primeni na opklade stavljene na „Totalno“, kao što su „Super šest“, „Prajzfajter“ itd. Svakom klijentu koji se opkladi na odustalog takmičara, ulog će biti vraćen ako se borac povuče pre početka meča.

  Opšta pravila

  Nepojavljivanje u rundi - Ako se bokser ne pojavi u sledećoj rundi, opklade će biti izmirene kao da je njegov suparnik pobedio u meču u prethodnoj rundi. Promena u planiranom broju rundi - Sve „totalne“ opklade na meč će ostati važeće. Međutim, oklade za pojedinačne runde će biti poništene. Opklade na otkazane/odložene borbe će biti poništene.

  Nokauti

  Opklade se izmiruju na sledeće: Da li će borac, oba borca ili nijedan od njih biti nokautiran u bilo kom trenutku bilo koje runde meča.

 8. 8.7 Kriket

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ovo ne obuhvata bilo kakve post-mečeve kojima konačni rezultat meča može kasnije da bude izmenjen.

  Prekinuti mečevi/Dakvort Luis

  Ako na test meč utiče loše vreme ili bude prekinut, opklade će važiti za zvaničan rezultat pod uslovom da je najmanje 50 overa odigrano od strane oba tima. Ako nikakav zvaničan rezultat ne bude objavljen, sve opklade na cene meča će biti nevažeće.
  Ako na meč okružnog šampionata utiče loše vreme ili bude prekinut, opklade će važiti za zvaničan rezultat. Ako nikakav zvaničan rezultat ne bude objavljen, sve opklade na cene meča će biti nevažeće.
  Ako na jednodnevni meč utiče loše vreme ili bude prekinut, opklade će važiti za zvaničan rezultat, uključujući na mečeve na koje se primenjuje Dakvort-Luis. Ako nikakav zvaničan rezultat ne bude objavljen, sve opklade na cene meča će biti nevažeće.
  Kod pravila za izmirenje na pojedinačnim tržištima sa mečevima na koje se primenjuje Dakvort-Luis, klijentima se preporučuje da pogledaju pravila za pojedinačna tržišta.

  Odloženi/nerešeni mečevi

  Ako je meč odložen ili ponovo zakazan, opklade će biti važeće ako meč počne u roku od tri dana od datuma odlaganja.
  Ako je rezultat nerešen, primenjuje se pravilo mrtve trke, osim ako je navedena cena za „Nerešeno“ ili se primenjuje „Izbacivanje loptice“, „Super over“ ili slično, pod uslovom da je odigran minimalan broj overa da bi se meč smatrao odigranim. (Mečevi koji se odlučuju bacanjem novčića su izuzetak).
  Ako je promenjen najavljeni suparnik ili mesto održavanja meča, sve opklade za taj meč će biti poništene.

  Najbolji udarači u iningu

  Najbolje opklade moraju da predvide najboljeg osvajača ranova u pojedinačnom iningu meča.
  Opklade ostaju važeće pod uslovom da se u iningu odigra 20 overa, osim ako tim pobedi, bude raspušten ili deklarisan pre tog trenutka.
  10 overa mora da bude odigrano u ininzima kod mečeva 20/20.
  Svi igrači u početnih 11 ispunjavaju uslove, bilo da udaraju palicom u iningu ili ne. Svaka opklada na igrača koji nije u početnih 11 smatraće se nevažećom. Ako igrač povuče svoje ininge iz bilo kog razloga, a kasnije ne nastavi igru, njegov rezultat u trenutku povlačenja će biti smatran ukupnim.
  U slučaju da dvojica ili više igrača ostvari najveći broj ranova, biće primenjeno pravilo mrtve trke.
  Opklade će biti važeće ako ining u kome su smanjeni overi bude završen.

  Najbolji bacač u iningu

  Pobedničke opklade moraju da predvide najboljeg strelca vratanca u pojedinačnom iningu meča. Svi igrači u početnih 11 ispunjavaju uslove, bilo da udaraju palicom u iningu ili ne.
  Opklade ostaju važeće pod uslovom da bude odigrana jedna loptica u pojedinačnom iningu meča.
  U slučaju da dvojica ili više igrača ostvari najveći broj ranova, biće primenjeno pravilo mrtve trke.

  Najbolji bacač meča

  Pobedničke opklade moraju da predvide najboljeg strelca vratanca u meču.
  Svi igrači u početnih 11 ispunjavaju uslove, bilo da udaraju palicom u iningu ili ne.
  Opklade ostaju važeće pod uslovom da bude odigrana jedna loptica u meču. U slučaju da dvojica ili više igrača ostvari isti broj pogodaka u vratanca, biće primenjeno pravilo mrtve trke.

  Broj ranova/vratanca u sesiji

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj ranova ili pogađanja vratanca u sesiji.
  Prva sesija je period meča između početka i ručka. Druga sesija je period meča između ručka i čaja. Poslednja sesija je period meča između čaja i završetka igre.
  U slučaju da manje od 20 overa bude odigrano u sesiji, sve opklade će biti nevažeće. Ako oba tima udaraju u sesiji, opklade će biti izmirene za kombinovani zbir ranova ili pogađanja vratanca.

  Hendikep ranova u iningu/meču za tim

  U slučaju smanjenja overa u meču, što je takođe poznato kao Dakvort-Luis, sva ova tržišta će biti nevažeća.

  Ran autovi/Ukupno 6-ica/Ukupno 4-rki/Ukupno širokih/Ukupno stampinga/Ukupno dakova/Specijalni u jednodnevnom meču

  U slučaju smanjenja overa u meču, što je takođe poznato kao Dakvort-Luis, sva ova tržišta će biti nevažeća, osim linija napravljenih pre smanjenja overa.

  Ranovi u ininzima tima u drugim mečevima

  Sve opklade na ranove u ininzima tima biće nevažeće ako ne bude odigrano 50 overa, osim ako tim pobedi, bude raspušten ili deklarisan pre tog trenutka.

  Ranovi pojedinačnih udarača

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj ranova koje ostvari pojedinačni udarač u iningu ili meču. Opklade ostaju važeće pod uslovom da navedeni udarač odigra barem jednu lopticu u iningu (bilo do udarača ili ne), nakon što dođe do vratanca.
  Ako se igrač povuče u bilo kom iningu, iz bilo kog razloga, a kasnije ne nastavi igru, njegov rezultat u trenutku povlačenja će biti smatran ukupnim.

  Pogađanje vratanca od strane pojedinačnih bacača

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj vratanca koje pogodi pojedinačni bacač u iningu ili meču. Opklade će biti važeće pod uslovom da bacač odigra barem jednu lopticu. Opklade će biti nevažeće ako bacač ne bude bacao u bilo kojoj etapi ininga ili u meču.

  Meč opklade na udaranje

  Opklade moraju da predvide najboljeg od dvojice udarača u iningu ili meču.
  Oba udarača moraju da udaraju i najmanje jedna loptica mora da bude odigrana ka bilo kom igraču u iningu/meču da bi opklada
  bila važeća.
  Ako se jedan od udarača povuče zbog povrede, meč opklada će biti nevažeća. U slučaju nerešenog, opklade se smatraju nevažećim, osim ako je drugačije navedeno.

  Meč opklade na bacanje

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji od dvojice bacača se imati više pogodaka u vratanca u iningu ili meču. Oba bacača moraju da odigraju barem jednu lopticu u meču da bi opklade bile važeće.

  Partnerski ranovi

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj partnerskih ranova u iningu ili meču. Opklade na ukupne partnerske (npr. za prva vratanca) se izmiruju kada sledeća vratanca padnu.
  Ako se partnerski bacač povuče zbog povrede, partnerstvo je završeno, osim ako se povređeni bacač kasnije vrati, u kom slučaju taj bacač mora da se odigra samo jednu lopticu da bi partnerstvo ponovo bilo aktivno.
  Svako partnerstvo se takođe završava na kraju ininga, uključujući deklarisanjem.

  Ukupno ranova po overu

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj ranova u overu.
  Ukupni ranovi po overu uključuju sve dodatne poene koji se ostvare u polju. Ako se over ne završi iz bilo kog razloga, sve opklade za taj over će biti nevažeće.

  Ranovi/granice od 3. i 6. loptice

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj ranova ili granica osvojenih pomoću određene loptice u overu.
  Ukupni ranovi i granice od određene loptice uključuju sve dodatne poene koji se ostvare u polju. U slučaju „Ukupno ranova od 3. loptice“, 3. loptica se smatra trećim isporučivanjem, bez obzira da li je prethodna loptica bila „široka“ ili „bez loptica“. Ovo ne uključuje „mrtvu lopticu“, kada je sudija zadovoljan time što udarač nije spreman ili kada bacač slučajno ispusti lopticu pre isporučivanja.
  Loptica koja bude udarena za dva rana i dva prebacivanja NEĆE biti dodata bilo kom zbiru vezanom za granice, osim ako prebacivanje pređe granicu, a sudija bude smatrao da su to četiri prebacivanja.

  Sledeći igrač koji izlazi

  Pobedničke opklade moraju da previde koji od dvojice udarača na vratancima će sledeći izaći.
  Ako je ining deklarisan ili je rezultat ostvaren pre pada sledećih vratanca, opklade koje predviđaju sledećeg igrača koji izlazi biće nevažeće, osim ako je dostupna cena za to da oba udarača izađu do kraja ininga.
  Ako se igrač povuče zbog povrede, opklade neće biti važeće.

  Sledeći strelac vratanca

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji od bacača tima u polju će pogoditi sledeća vratanca.
  Ako su sledeća vratanca ran aut, a cena za ran aut nije navedena, ta vratanca će biti ignorisana u pogledu izravnanja, a sledeći bacač koji pogodi vratanca će određivati izravnanje.

  Sledeća granica

  Pobedničke opklade moraju da predvide sledećeg strelca granice, što može da bude ili udarač ili dodatni (tj. bilo koja granica koja ne dolazi sa palice).
  Ako udarač bude izabran da pogodi sledeću granicu, ali izađe pre pogađanja sledeće granice, opklade na njega će biti izgubljene, bez obzira da li je odigrao lopticu ili ne.

  Sledeći hvatač u polju

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača u polju koji će sledeći uhvatiti lopticu.
  Ako ining bude završen deklarisanjem ili rezultat bude ostvaren pre sledećeg hvatanja, a nema cene za „bez novih hvatanja“, sve opklade će biti nevažeće.

  Način sledećeg izlaska

  Pobedničke opklade moraju da predvide sledećeg udarača koji će izaći.

  Ako sledeći izlazak ne bude „Uhvaćeno“, „Bačeno“, „Noga pred vratancima“, „Ran aut“, „Stampovano“ ili „Pogođena vratanca“, onda će sve opklade biti prenete na sledeći izlazak, dok se ne ostvari jedna od ovih kategorija.

  Ako je ining prekinut, deklarisan ili se postigne rezultat pre nego što bude ostvarena jedna od pet kategorija, sve opklade će biti nevažeće.

  Tim sa najviše poena

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će postići najveći broj ranova u određenom iningu ili meču. Svi timovi će biti iz mečeva sa istog turnira i koji se igraju istog dana.
  Cene se daju za sve timove koju učestvuju, pre obavljanja bacanja pre meča. Opklade stavljene na bilo koji tim u meču koji ne bude odigran, neće biti važeće. Ako dva ili više mečeva na turniru ne budu odigrani, onda će sve opklade na „Tim sa najviše poena“ biti nevažeće.

  Klađenje na seriju

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednički tim u seriji. Opklade će biti nevažeće ako ne bude odigran planirani broj mečeva u seriji, osim ako ne bude odigran dovoljan broj mečeva koji omogućava da bude utvrđen ishod serije.
  U slučaju nerešenog rezultata u seriji, na opklade stavljene na dva tima primenjivaće se pravilo mrtve trke, osim ako bude data cena za nerešeno. Opklade stavljene na nerešeno će biti gubitničke.

  Najbolji udarač/bacač serije

  Pobedničke opklade moraju da izaberu udarača i bacača sa najvećim zbirnim ranovima ili pogođenim vratancima u seriji.
  Svi igrači ispunjavaju uslove za učešće na ovom tržištu, bez obzira da li igraju u seriji ili ne. Igrači mogu da budu dodati na ovo tržište u bilo kom trenutku.
  U svim slučajevima kada prethodno navedena pravila ne obuhvataju datu situaciju, za izmirenje će biti korišćen zvaničan rezultat.

 9. 8.8 Biciklizam

  Limiti isplate

  Svaka opklada koja uključuje izbor iz biciklizma podleže limitu maksimalne isplate u iznosu od 50.000 GBP ili ekvivalenta u drugoj valuti.

  Prekinute trke

  Sve opklade za trke koje budu prekinute biće nevažeće, osim ako je završeno pet etapa i proglašen je zvaničan rezultat, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena.
  Sve opklade na pojedinačne trke ili etape koje budu prekinute pre proglašenja zvaničnih rezultata biće nevažeće, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena.

  Odložene/ponovo zakazane trke

  Sve opklade na trke koje su odložene, ponovo zakazane ili premeštene na drugu lokaciju, biće poništene.

  Cene etapa

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika odgovarajuće etape.

  Meč opklade na vozača etape

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji od dva vozača će prvi stići na cilj u odgovarajućoj etapi. Oba vozača moraju da započnu etapu, da bi opklada bila važeća.
  Ako se oba vozača povuku iz etape, opklada će biti nevažeća, bez obzira na njihovu poziciju u trenutku povlačenja.

  Totalne cene

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika trke. Pogledajte ante-post pravila.

  Totalne meč opklade na vozača

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji od dva vozača će prvi stići na cilj u trci. Oba vozača moraju da započnu da bi opklada bila važeća.
  Ako se oba vozača povuku iz etape, vozač koji završi više etapa, bez obzira na njegovu poziciju u tom trenutku, biće smatran pobednikom.
  Ako se oba vozača povuku u istoj etapi, izbor će biti nevažeći.

 10. 8.9 Pikado

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ovo ne obuhvata bilo kakve žalbe igrača nakon igre, kojima konačni rezultat meča može kasnije da bude izmenjen.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade, izuzev cena mečeva, biće nevažeće ako meč bude prekinut, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena.
  Kod cena mečeva, igrač koji napreduje u sledeću etapu ili koji osvoji turnir biće smatran pobednikom, pod uslovom da su odigrane barem tri etape meča, inače će opklade biti nevažeće.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, pod uslovom da se meč odigra u roku od tri meseca od originalnog početka, biće važeće.

  Cene meča/pobednik meča

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.
  U slučaju da meč bude prekinut, igrač koji napreduje u sledeću etapu ili koji osvoji turnir biće smatran pobednikom, pod uslovom da su završene barem tri etape meča.

  Tačan rezultat (klađenje na set)

  Pobedničke opklade moraju da predvide tačan rezultat meča. Ako meč bude prekinut iz bilo kog razloga, opklade će biti nevažeće.

  Najveći čekaut u meču/danu/turniru

  Pobedničke opklade moraju da predvide najveći čekaut u meču, danu ili turniru.
  Na opklade stavljene na igrača koji osvoji najveću odjavu u meču, danu ili turniru, primenjuju se pravila mrtve trke.

  Pobednik etape

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika sledeće etape.
  U slučaju da etapa ne bude završena, sve opklade će biti nevažeće.

  Prvih 180

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača koji će prvi osvojiti 180 u meču.

  Ukupno 180-ica u meču

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj 180-ica u meču.

  Boja čekauta u X etapi

  Opklade moraju da predvide boju pobedničkog čekaut dubla u konkretnoj etapi, bilo crvenu ili zelenu.

 11. 8.10 E-Sportovi

  • Početni datumi i vremena mečeva e-sportova na veb-sajtu su samo indikativni i nema garancije da su tačni.
  • Ako je meč suspendovan ili odložen i ne bude nastavljen u roku od 36 sati od stvarnog zakazanog vremena, opklade na meč će biti nevažeće. Međutim, opklade na totalnim/kvalifikacionim tržištima će biti izuzetak i biće izmirene bez obzira na suspendovan ili odložen meč.
  • Ako je ime učesnika pogrešno napisano, sve opklade će biti važeće, osim ako je jasno da se radi o potpuno drugom učesniku.
  • Ako u nezvaničnom meču igrač igra sa drugačijim nadimkom ili brojem, rezultat će i dalje biti važeći, osim ako je jasno da to nije igrač koji je trebalo da igra u tom meču. Sve opklade će biti izmirene na osnovu zvaničnih rezultata koje potvrdi odgovarajuće nadzorno telo datog takmičenja. Ako nerešeno nije opcija i dođe do produžetaka, rezultat na kraju produžetaka će biti korišćen.
  • Razlika u poenima u e-sportovima može da bude u rundama, mapama ili bilo kojoj brojčanoj meri, u zavisnosti od igre. Razlika u poenima će biti nazivana samo „razlika u poenima“.
  • Ako meč ne bude dovršen zbog povlačenja ili diskvalifikacije igrača, sve opklade na rezultat će biti izmirene i potvrđene na osnovu zvanično proglašenog pobednika. Sve opklade na razliku u poenima će biti nevažeće. *Mečevi sa protivnapadima su izuzeti od ovog pravila, gde su sve opklade nevažeće ako se tim povuče ili bude diskvalifikovan pre nego što se odigraju sve planirane runde.
  • Ako se učesnik povuče pre nego što počne turnir ili se povuče tokom turnira, opklade na tog učesnika da će pobediti/proći na turniru biće nevažeće.
  • Ako se promeni najavljeni broj mapa/etapa, sve opklade sa hendikepom će biti nevažeće. Opklade na rezultat meča će biti izmirene.
  • Ako učesnik bude imao vokover na najmanje jednoj mapi, sve opklade će biti nevažeće.
 12. Florbol

  Izmirenje opklade

  Florbol mečevi moraju da traju najmanje puno vreme minus pet minuta da bi bili smatrani važećim, osim ako je opklada već izmirena. Ako to nije slučaj, sve opklade će biti nevažeće. Prekovremeno i penali se ne uključuju u konačni rezultat.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti više od 5 minuta pre završetka punog vremena biće poništene, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, biće poništene.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.

 13. 8.11 Fudbal

  Limiti isplate

  Sve opklade koje uključuju izbor iz sledećih fudbalskih liga podležu limitu maksimalne isplate u iznosu od 50.000 GBP ili ekvivalenta u drugoj valuti, kao što je navedeno u Greatodds-ovim Opštim pravilima.
  Albanski fudbal, australijska državna fudbalska liga i niže, bugarska druga i niže, kanadski fudbal, finski Kakkonen i niže, španska Segunda B i niže, škotska druga i treća divizija i niže, sve rezervne, omladinske i ženske fudbalske lige.
  Sve opklade koje uključuju izbor iz sledećih sportskih ili fudbalskih liga podležu limitu maksimalne isplate u iznosu od 100.000 GBP ili ekvivalenta u drugoj valuti.
  Jermenski fudbal, azerbejdžanski fudbal, beloruski fudbal, bosanski fudbal, brazilska C fudbalska liga i niže, kineski fudbal, kostarikanska fudbalska liga, hrvatski fudbal, el salvadorska
  fudbalska liga, engleska severna i južna konferencija i niže fudbalske lige, estonski fudbal, gruzijski fudbal, grčka druga fudbalska liga, fudbalska liga Gvatemale, honduraska fudbalska liga, hongkonška fudbalska liga, indonežanski fudbal, italijanska C1 liga i niže fudbalske lige, kazahstanska fudbalska liga, letonska fudbalska liga, litvanski fudbal, severnomakedonska fudbalska liga, malezijski fudbal, malteški fudbal, crnogorska fudbalska liga, norveška druga liga i niže fudbalske lige, rumunska druga liga i niže fudbalske lige, ruska druga liga i niže fudbalske lige, srpski fudbal, slovačka druga liga i niže fudbalske lige, švedska druga liga i niže fudbalske lige, švajcarska čelindž liga i niže fudbalske lige, turska druga Liga i niže fudbalske lige, uzbekistanska fudbalska liga, ukrajinska prva liga i niže fudbalske lige, sve južnoameričke lige ispod ranga prve lige.

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. U svrhu ovih pravila, poluvreme se definiše kao planiranih prvih 45 minuta prvog poluvremena plus svo dodato vreme nadoknade. Regularno vreme i 90 minuta igre se definišu kao planiranih 90 minuta igre u prvom i drugom poluvremenu, plus dodato vreme nadoknade.
  Produžeci se definišu kao planirani periodi igre nakon regularnog vremena i 90 minuta igre, plus svo dodato vreme nadoknade ili zlatni/srebrni gol. Produžeci ne uključuju šutiranje penala.
  Sve opklade na fudbalske mečeve se zasnivaju na rezultatu na kraju planiranih 90 minuta igre, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena.
  Cene koje se odnose na rezultat meča posle produžetaka mogu da budu ponuđene na kraju planiranih 90 minuta igre.
  Golovi postignuti tokom 90 minuta igre se ne računaju u svrhu izmirenja na ovim tržištima produžetaka. Sve opklade na produžetke će biti nevažeće ako meč bude prekinut pre planiranog kraja, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena.
  Podaci o meču, kao što su datum i vreme početka, koji su prikazani na veb-sajtu, dati su samo okvirno. Greatodds nije odgovoran za bilo kakve greške ili izmene u prikazanim podacima o meču.
  U slučaju da meč bude odigran na neutralnom terenu, tim prikazan na levoj strani će biti smatran domaćim timom, a tim prikazan na desnoj strani će biti smatran gostujućim timom.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti pre završetka 90 minuta igre biće nevažeće, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Ukoliko je meč prekinut, ali je kasnije nastavljen (od trenutka prekida, ne kao nova utakmica) i završen u roku od 36 časova od zakazanog početka meča, sve opklade ostaju važeće.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi biće nevažeće, osim ako se meč odigra u roku od 36 sati od originalnog vremena početka, u kom slučaju će biti važeće.
  Sve opklade na mečeve gde dođe do promene mesta održavanja meča ili promene protivnika nakon početnog prikazivanja na veb-sajtu, biće nevažeće.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča na kraju regularnog vremena.

  Tačan rezultat

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat meča na kraju regularnog vremena.

  Dvostruki rezultat (poluvreme - puno vreme)

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat na poluvremenu i na kraju regularnog vremena.

  Strelac prvog gola

  Pobedničke opklade moraju da izaberu prvog igrača koji će postići gol u meču tokom regularnog vremena. Autogolovi se ne računaju na ovim tržištima. Opklade na igrače koji ne učestvuju u meču biće nevažeće. Opklade na igrače koji su zamenjeni ili isključeni pre postizanja prvog gola, izmiruju se kao gubitničke.
  Opklade na igrače koji se uključe kao zamena nakon postizanja prvog gola biće nevažeće, osim ako je prvi gol autogol, u kom slučaju će sve opklade nastaviti da važe.
  Ako meč bude prekinut pre postizanja prvog gola, sve opklade će biti nevažeće, uključujući i opklade na „Nema strelca gola“.
  Ako meč bude prekinut posle postizanja prvog gola, sve opklade će važiti.
  Opklade na prvog strelca se izmiruju u skladu sa imenima igrača navedenim za zvaničnim veb-sajtovima lige ili takmičenja ili odgovarajućeg fudbalskog organa, odmah nakon završetka mečeva. Kompletnu listu rezultata i izvora rezultata možete dobiti od korisničke službe, na zahtev. Ova pravila važe za sve fudbalske mečeve, u celom svetu.
  Trudimo se da sačinimo detaljne liste učesnika na svim mečevima, ali one nekada nisu konačne, pri čemu se drugi igrači računaju kao pobednici ako postignu prvi gol.

  Strelac poslednjeg gola

  Pobedničke opklade moraju da izaberu poslednjeg igrača koji će postići gol u meču tokom regularnog vremena. Autogolovi se ne računaju na ovim tržištima.
  Svi igrači koji učestvuju u meču se smatraju aktivnim izborima za strelca poslednjeg gola, bez obzira da li su na terenu u trenutku postizanja gola.
  Sve opklade na strelca poslednjeg gola će biti nevažeće ako se ne odigra 90 redovnih minuta, osim ako je navedeno drugačije.
  Opklade na igrače koji ne učestvuju u meču biće nevažeće. Opklade na igrače koji su zamenjeni ili isključeni pre postizanja poslednjeg gola se izmiruju kao gubitničke. Opklade na igrače koji se uključe kao zamena nakon postizanja poslednjeg gola će biti nevažeće, osim ako je poslednji gol autogol, u kom slučaju će sve opklade ostati važeće. Ako meč bude prekinut pre postizanja poslednjeg gola, sve opklade će biti nevažeće, uključujući i opklade „Bez strelca golova“. Opklade na strelca poslednjeg gola se izmiruju u skladu sa imenima igrača navedenim za zvaničnim veb-sajtovima lige ili takmičenja ili odgovarajućeg fudbalskog organa, odmah nakon završetka mečeva. Kompletnu listu rezultata i izvora rezultata možete dobiti od korisničke službe, na zahtev. Ova pravilo važi za sve fudbalske mečeve, u celom svetu.
  Trudimo se da sačinimo detaljne liste učesnika na svim mečevima, ali one nekada nisu konačne, pri čemu se drugi igrači računaju kao pobednici ako postignu poslednji gol.

  Skorkast (Strelac prvog gola-tačan dvostruki rezultat)

  Pobedničke opklade moraju da izaberu strelca prvog gola i tačan rezultat meča tokom regularnog vremena. Kombinacija 0:0 i „Bez strelca golova“ se izmiruje kao tačan singl na 0:0.
  Ako vaš izabrani strelac prvog gola uđe nakon postizanja prvog gola ili ne bude učestvovao u igri, opklade će biti izmirene kao tačan rezultat singl na tačan rezultat.
  U slučaju autogola, opklade će biti izmirene na strelca sledećeg gola i tačan rezultat u meču.
  Ako je tačan rezultat 1:0, a jedini gol na meču je autogol, onda se opklade izmiruju kao tačan rezultat singl.
  Ako meč bude prekinut pre završetka 90 minuta igri, a gol bude postignut, kombinovana opklada se prebacuje na strelca prvog gola singl. Ako ne bude postignut gol, sve opklade će biti nevažeće.

  Rezultat na poluvremenu

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat na poluvremenu.
  U slučaju da meč bude prekinut pre poluvremena, sve opklade će biti nevažeće. Opklade na mečeve prekinute nakon poluvremena, biće važeće.

  Ukupno golova

  Pobedničke opklade moraju da izaberu ukupan broj golova u meču tokom regularnog vremena. Kada se tržište ukupno golova nudi za grupu mečeva, a bilo koji od mečeva na istom tržištu bude odložen ili prekinut, sve opklade će biti nevažeće.

  Ispod/iznad

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li je ukupan broj golova ispod ili iznad navedenog nivoa tokom regularnog vremena.

  Poluvreme sa najviše golova

  Pobedničke opklade moraju da predvide poluvreme sa najviše postignutih golova od strane oba tima, u regularnom vremenu.

  Klađenje bez nerešenog

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koje će pobediti u regularnom vremenu. U slučaju nerešenog, opklade se smatraju nevažećim.

  Dvostruka šansa

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat meča na osnovu tri izbora - bilo pobeda domaćih ili gostujućih timova, pobeda ili nerešenog domaćih timova ili pobeda ili nerešenog gostujućih timova.

  Hendikep gola

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika događaja na kraju regularnog vremena, nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa.
  Opklade na nerešeno sa hendikepom uvek se odnose na domaći tim, bez obzira da li se radi o plusu ili minusu

  Prvi gol

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će prvi postići gol u regularnom vremenu. Autogol se računa kao gol strane kojoj se dodeljuje poen.
  Opklade će biti nevažeće ako 90 minuta igre ne bude dovršeno, osim ako je prvi gol već postignut.

  Poslednji gol

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će postići poslednji gol u regularnom vremenu. Autogol se računa kao gol strane kojoj se dodeljuje poen.
  Opklade će biti nevažeće ako 90 minuta igre ne bude dovršeno.

  Vreme prvog gola/vreme gola prvog tima

  Pobedničke opklade moraju da izaberu vremenski raspon (npr. 21-30 minuta) u kome će biti postignut prvi gol, prvi gol od strane određenom tima ili sledeći gol. Pobednički vremenski raspon će biti izmiren na osnovu vremena koje prikaže TV emiter koji pokriva meč.
  Ako gol bude postignut nakon što na satu prođe trenutak 19 minuta i 5 sekundi, pobedničko vreme će biti izmireno kao početak 20. minuta.
  Ako meč bude prekinut pre postizanja prvog gola, sve opklade stavljene na postizanje prvog gola u tom vremenskom rasponu sve do, ali ne i uključujući vreme prekida, biće izgubljene. Na primer, ako meč bude prekinut posle 25 minuta, opklade stavljene na vremenske raspone 1-10 i 11-20 minuta biće gubitničke.
  Ako meč bude prekinut nakon postizanja prvog gola, sve opklade će biti važeće.
  U slučaju bilo kakvog spora, poravnanje će bazirati na snimku emitera koji pokriva meč. Ako utakmicu pokriva više od jedne TV stanice, a snimci se ne poklapaju ili se meč uopšte ne prenosi, koristiće se podaci agencije UK Data Provider.

  Vremenski ciljevi/korneri/kartoni/ubacivanja/slobodni udarci/gol udarci/dodeljeni penali/promašeni penali/golovi iz penala

  Pobedničke opklade moraju da izaberu da će biti jedan ili više šuteva na gol, kornera, ubacivanja, slobodnih udaraca, gol udaraca, dodeljenih penala, promašenih penala, golova iz penala ili kartona u navedenom vremenskom rasponu.

  Pobednički vremenski raspon će biti izmiren za golove prema vremenu koje prikaže TV emiter koji pokriva meč, a za kornere, ubacivanja, slobodne udarce, gol udarce, dodeljene penale, promašene penale i golove iz penala izmirenje će biti obavljeno na osnovu podataka sa zvaničnog veb-sajta takmičenja ili ako nisu dostupni, na osnovu podataka koje dostave naši Dobavljači podataka. Ove podatke o izmirenju i rezultate možete dobiti na zahtev, od korisničke službe.

  Ako je gol postignut kada prođe 19 minuta i 5 sekundi na satu meča, gol će se smatrati postignutim u 20. minutu.

  Ako je opklada stavljena da će se događaj desiti između 41. i 50. minuta, a događaj se desi u 46:15 u prvom poluvremenu, opklada se smatra pobedničkom. Ako je opklada stavljena da će se događaj desiti između 80. i 90. minuta, a događaj se desi u 90:05 u drugom poluvremenu, opklada se smatra pobedničkom.

  U svrhu ove opklade, za gol, gol iz penala i promašen penala se smatra da su se dogodili u trenutku kada se dogode; za korner, ubacivanje, slobodan udarac, gol udarac, dodeljen penal se smatra da su se dogodili u trenutnu DOSUĐIVANJA (a ne u trenutku izvođenja), a ako se korner, ubacivanje, slobodan udarac, gol udarac, gol iz penala i promašen penal ponište, smatra se da nisu ni dodeljeni; za karton se smatra da se „dogodio“ u trenutku kada je pokazan.

  Ako meč bude prekinut tokom bilo kog od ovih vremenskih raspona, sve stavljene opklade će biti poništene, osim opklada koje su već izmirene.

  U slučaju bilo kakve rasprave oko izmirenja golova, koristiće se podaci TV emitera koji pokriva meč. Ako utakmicu pokriva više od jedne TV stanice, a snimci se ne poklapaju ili se meč uopšte ne prenosi, koristiće se podaci Udruženja za štampu (Press Association) iz Velike Britanije. Za kornere, ubacivanja, slobodne udarce, gol udarce, dodeljene penale, promašene penale i golove iz penala izmirenje će biti obavljeno na osnovu podataka sa zvaničnog veb-sajta takmičenja ili ako nisu dostupni, na osnovu podataka koje dostave naši Dobavljači podataka. Ove podatke o izmirenju i rezultate možete dobiti na zahtev, od korisničke službe.

  Minuti vođstva/Zbir gol minuta

  Gol vremena se beleže kao puni minuti u kojima su postignuti, na osnovu snimka TV emitera koji pokriva meč.
  Na primer, gol postignut posle 0 minuta i 20 sekundi se beleži kao gol u 1. minutu. Gol postignut posle 73 minute i 2 sekunde se beleži kao gol u 74. minutu. Svaki gol postignut tokom sudijske nadoknade u prvom poluvremenu biće zabeležen kao gol u 45. minutu. Svaki gol postignut tokom sudijske nadoknade u drugom poluvremenu biće zabeležen kao gol u 90. minutu.

  Ukupno kornera/korneri u 1. poluvremenu/korneri u 2. poluvremenu

  Pobedničke opklade moraju da izaberu broj kornera bilo kao tačnu cifru (npr. 8 kornera) ili tačan raspon (npr. 12-14 kornera) ili iznad/ispod (npr. iznad 8,5 kornera) tokom regularnog vremena.
  Korneri koji su dodeljeni, ali koji se iz bilo kog razloga ne izvedu, neće se računati. Izmirenje će se obaviti uz uzimanje u obzir svih dostupnih dokaza.
  U slučaju da meč bude prekinut pre poluvremena, sve opklade će biti nevažeće. Ako meč bude prekinut pre isteka regularnog vremena, sve opklade osim onih na kornere u prvom poluvremenu biće nevažeće.

  Ukupno kartona

  Pobedničke opklade moraju da izaberu ukupan broj kartona - žutih i crvenih - tokom meča. Žuti karton se računa kao 1 poen, a crveni kao 2 poena. Maksimalan broj poena po igraču po meču je 3. Ako igrač dobije dva žuta kartona i crveni karton, broj ukupnih kartona je 3. U slučaju da igrač direktno dobije crveni karton, broj dodeljenih je jednak 2 poena. Ako igrač ima žuti karton, a zatim direktno dobije crveni karton, ukupna vrednost je 3. Izmirenje će biti obavljeno uzimanjem u obzir svih dostupnih dokaza i brojem kartona dodeljenih do isteka regularnog vremena. Svaki karton dodeljen nakon označavanja kraja regularnog vremena neće se uračunavati u zbir. Kartoni dodeljeni ne-igračima, odnosno trenerima ili zamenama se ne uračunavaju u zbir.

  Tim koji će postići/drugi/treći/sledeći gol

  Pobedničke opklade biraju tim koji će postići sledeći gol sve do isteka regularnog vremena. Autogol se računa kao gol strane kojoj se dodeljuje poen. Opklade će biti nevažeće ako 90 minuta igre ne bude dovršeno, osim ako je opklada već izmirena.

  Prvo/sledeće ubacivanje

  Za ubacivanje se smatra da se dogodilo u trenutku kada je dodeljeno.

  Ako je ubacivanje dodeljeno timu, ali je tim sprečen da izvede dobacivanje iz bilo kog razloga, onda se računa da ovo ubacivanje nije dodeljeno i ne ubraja se u ubacivanja. Opklade na sledeće ubacivanje koje nisu izmirene u prvom poluvremenu, biće prenete i izmirene u drugom poluvremenu, sve do isteka regularnog vremena.

  Opklade na sledeće ubacivanje biće poništene na kraju regularnog vremena ako se ubacivanje ne dogodi.

  U produžecima će biti ponuđena nova opklada na sledeće ubacivanje. Opklade na sledeće ubacivanje koje ne budu izmirene do kraja prve polovine produžetaka biće prenete i izmirene u drugoj polovini produžetaka. Opklade na sledeće ubacivanje biće poništene ako bude postignut zlatni/srebrni gol, a ubacivanje se ne dogodi. Opklade na sledeće ubacivanje biće poništene na kraju druge polovine produžetaka ako se ubacivanje ne dogodi.

  Prvi/sledeći slobodan udarac, korner udarac, gol udarac („udarci“)

  Za „udarac“ se smatra da se dogodio u trenutku kada je dosuđen.

  Ako je „udarac“ dodeljen timu, ali je tim sprečen da izvede udarac iz bilo kog razloga, onda se računa da ovaj udarac nije dodeljen i ne ubraja se u udarce.

  Opklade na sledeći „udarac“ koje nisu izmirene u prvom poluvremenu, biće prenete i izmirene u drugom poluvremenu, sve do isteka regularnog vremena. Opklade na sledeći „udarac“ biće poništene na kraju regularnog vremena ako se „udarac“ ne dogodi.

  U produžecima će biti ponuđena nova opklada na sledeći „udarac“. Opklade na sledeći „udarac“ koje ne budu izmirene do kraja prve polovine produžetaka biće prenete i izmirene u drugoj polovini produžetaka.

  Opklade na sledeći „udarac“ biće poništene ako bude postignut zlatni/srebrni gol, a „udarac“ se ne dogodi. Opklade na sledeći „udarac“ biće poništene na kraju druge polovine produžetaka ako se „udarac“ ne dogodi.

  Prvi/sledeći žuti karton/crveni karton

  Žuti kartoni ili crveni kartoni se računaju samo kada se igračima dodele pre isteka regularnog vremena, a oni koji budu dodeljeni nakon isteka regularnog vremena se ne računaju.
  U slučaju da svoje ili više igrača dobije žuti ili crveni karton zbog učešća u istom incidentu, igrač tima kome je dodeljen prvi karton smatra se igračem kome je dodeljen sledeći ili prvi karton. Igrači mogu da dobiju najviše dva kartona tokom utakmice. Drugi žuti karton koji rezultuje crvenim kartonom se računa samo kao jedan karton u svrhu brojanja kartona.

  Postizanje gola iz penala

  U slučaju da golman odbrani penal i/ili lopta se vrati u igru odbijanjem od stative i/ili prečke, a igrač postigne gol ovakvom odbijenom loptom, to se ne smatra golom iz penala (čak i ako je strelac gola isti igrač koji je šutirao penal). Gol se umesto toga smatra postignutim iz igre i beleži se kao takav. Ako lopta pogodi stativu i/ili golmana i pređe liniju gola, smatra se golom. Ako se dosudi ponavljanje penala, onda će za sve opklade na tržištu rezultat originalnog penala biti smatran nevažećim i sve opklade će važiti za ponovno izvođenje penala.

  Penal gde nije dat gol je „odbranjen“ ako golman dodirne loptu direktno iz šuta penala i pri tom ne bude postignut gol.

  Penal gde nije dat gol je sa „pogođenom drvenarijom“ ako lopta pogodi stativu/prečku (drvenariju) direktno iz šuta penala i pri tom ne bude postignut gol.

  Penal gde nije dat gol je „promašena meta“ ako lopta ne pogodi direktno ni stativu/prečku ni golmana i pri tom ne bude postignut gol direktno iz penala.

  Ukupan broj realizovanih penala (Manje/Više)

  Igrač može da se opkladi na broj realizovanih penala, ukoliko se pobednik odlučuje izvođenjem penala. Ukoliko meč ne dođe do peala, sve opklade se poništavaju.

  Nadmoć

  Kada se tržište gol nadmoći nudi za grupu mečeva (npr. tržište golova domaćih naspram golova gostujućih) i ako jedan ili više mečeva budu prekinuti, onda će sve opklade na tom tržištu biti nevažeće.

  Totalno klađenje

  Kada su navedene cene da će tim pobediti u meču „Totalno“, kao i tokom „90 minuta igre“, kao na primer u kup takmičenjima, sve opklade će biti izmirene za „90 minuta igre“ osim ako je izabrana „Totalna“ cena ili „Kvalifikaciona totalna“ cena.

  Totalno diviziono klađenje

  Kod divizionog klađenja, završne pozicije timova na kraju planiranog programa mečeva određuju plasman bez mogućnosti plej-ofa ili naknadnih upita koji dovode do smanjenja broja poena u odgovarajućoj ligi.
  Ako bilo kom timu oduzmu poene tokom sezone u odnosu na broj osvojenih na terenu u igri, ova smanjenja će biti uračunata u konačni zbir. Međutim, ako dođe do bilo kakvog smanjenja nakon što sve utakmice u određenoj diviziji budu odigrane, to neće imati uticaja na konačni zbir.

  Totalni diviziono hendikep klađenje

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će pobediti u diviziji na osnovu primene hendikepa. Najmanje jedan tim u svakoj diviziji će krenuti od nule, a svi ostali timovi u diviziji će dobiti određeni broj poena (ili hendikep start).
  Konačni plasman će biti određen dodavanjem poena koje tim osvoji ukupnom broju poena osvojenom tokom sezone.
  Opklade moraju da budu stavljene pre početka sezone, a pravila mrtve trke se primenjuju na timove sa istim brojem poena. Gol razlika se ne računa.

  Igrač koji u bilo kom trenutku da gol

  Pobedničke opklade moraju da izaberu igrača koji u bilo kom trenutku meča da gol tokom trajanja regularnog vremena. Autogolovi se ne računaju na ovim tržištima.
  Opklade će biti nevažeće ako igrač ne uđe u igru u bilo kom trenutku tokom regularnog vremena. Svi igrači koju učestvuju u meču se smatraju kandidatima.

  Dnevna tržišta takmičenja/liga - Tim koji prvi da gol u takmičenju/ligi

  Pobedničke opklade moraju da navedu tim u odgovarajućem takmičenju/ligi koji će postići gol posle najmanje proteklog vremena u okviru regularnog vremena. Autogol se računa kao gol strane kojoj se dodeljuje poen.
  Ako gol bude postignut tokom sudijske nadoknade na kraju prvog poluvremena, smatraće se da je postignut u 45. minutu. Ako gol bude postignut tokom sudijske nadoknade na kraju drugog poluvremena, smatraće se da je postignut u 90. minutu. Na ovu opkladu se primenjuju pravila mrtve trke.
  Ako meč bude prekinut posle postizanja prvog gola u takmičenju/ligi, sve opklade će biti važeće. Ako bilo koji meč bude prekinut pre postizanja prvog gola u takmičenju/ligi, sve opklade će biti nevažeće. Ako bilo koji meč ne bude odigran dana koji je objavljen na Greatodds veb-sajtu, sve opklade na tom tržištu će biti nevažeće. Sve opklade će biti nevažeće ako dva ili više navedenih mečeva bude odloženo.
  U slučaju bilo kakve rasprave na tržištu, izmirenje će se zasnivati na zvaničnim veb-sajtovima lige ili takmičenja, ili odgovarajućeg fudbalskog organa za dati meč ili takmičenje. U slučaju da ovi podaci ne budu javno dostupni ili objavljeni, izmirenje će biti obavljeno na osnovu podataka koje dostave naši Snabdevači podataka. Ove podatke o izmirenju i rezultate možete dobiti na zahtev, od korisničke službe.

  Dnevna tržišta takmičenja/liga - Igrač koji prvi da gol u takmičenju/ligi

  Pobedničke opklade moraju da navedu igrača u odgovarajućem takmičenju/ligi koji će postići gol posle najmanje proteklog vremena u okviru regularnog vremena. Autogol se ne računa u svrhu izmirenja.
  Ako gol bude postignut tokom sudijske nadoknade na kraju prvog poluvremena, smatraće se da je postignut u 45. minutu. Ako gol bude postignut tokom sudijske nadoknade na kraju drugog poluvremena, smatraće se da je postignut u 90. minutu. Na ovu opkladu se primenjuju pravila mrtve trke.
  Ako meč bude prekinut posle postizanja prvog gola u takmičenju/ligi, sve opklade će biti važeće. Ako bilo koji meč bude prekinut pre postizanja prvog gola u takmičenju/ligi, sve opklade će biti nevažeće. Ako bilo koji meč ne bude odigran dana koji je objavljen na Greatodds veb-sajtu, sve opklade na tom tržištu će biti nevažeće. Sve opklade će biti nevažeće ako dva ili više navedenih mečeva bude odloženo.
  Opklade na igrače koji dođu nakon postizanja prvog gola u ligi biće nevažeće.

  Ukupno golova

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj golova u takmičenju lige ili kupu. Ukupni golovi se računaju do kraja regularnog vremena u svakom meču.

  Ukupno žutih kartona

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj žutih kartona u takmičenju lige ili kupu. Ukupni žuti kartoni se računaju do kraja regularnog vremena u svakom meču.

  Specijalni na kraju sezone

  Kraj sezone se definiše kao vreme kada se program lige završava.

  Početak

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će otpočeti meč. Opklade se primaju najkasnije do 10 minuta pre početka meča.

  Rasponi ukupno golova na poluvremenu

  Pobedničke opklade moraju da izaberu ukupan broj golova u meču tokom prvog poluvremena.

  Rasponi ukupno golova

  Pobedničke opklade moraju da izaberu ukupan broj golova tokom regularnog vremena.

  Opklade na minute 1-15 (16-30, 31-45, 46-60, 61-75, 76-90)/Posle 15. minuta (30, 60, 75. minuta)

  Pobedničke opklade moraju da izaberu da će biti jedan ili više šuteva na gol, kornera, ubacivanja, slobodnih udaraca, gol udaraca, dodeljenih penala, promašenih penala, golova iz penala u navedenom vremenskom rasponu. Pobedničke opklade takođe mogu da izaberu pobednika meč opklade, odnosno domaći tim, gostujući tim ili nerešeno, za raspone minuta u nastavku.

  Vremenski raspon Minuti
  1-15 00:01 – 15:00
  Posle 15. minuta 00:01 – 15:00
  16-30 15:01 – 30:00
  Posle 30. minuta 00:01 – 30:00
  31-45 31:01 – 40:00 Svaki gol postignut tokom sudijske nadoknade u prvom poluvremenu biće zabeležen kao gol u 45. minutu.
  46-60 45:01 – 60:00
  Posle 60. minuta 00:01 – 60:00
  61-75 60:01 – 75:00
  Posle 75. minuta 00:01 – 75:00
  76-90 75:01 – 90:00 Svaki gol postignut tokom sudijske nadoknade u drugom poluvremenu biće zabeležen kao gol u 90. minutu.

  Za svrhu ove opklade, gol, promašen penal, gol iz penala se smatraju da su se dogodili u trenutku dešavanja, dok se za korner, slobodan udarac, ubacivanje, gol udarac i dodeljen penal računaju u trenutku kada su dosuđeni.

  Penal može da bude dosuđen u jednom periodu, a promašen/realizovan u sledećem. Ako penal bude dosuđen, ali iz bilo kog razloga ne bude izveden, smatraće se da uopšte nije ni dosuđen.

  Ako meč bude prekinut tokom bilo kog od ovih vremenskih raspona, sve stavljene opklade će biti poništene, osim opklada koje su već izmirene.

  U slučaju bilo kakve rasprave na tržištu, izmirenje će se zasnivati na zvaničnim veb-sajtovima lige ili takmičenja, ili odgovarajućeg fudbalskog organa za dati meč ili takmičenje, kada su u pitanju golovi. U slučaju da ovi podaci ne budu javno dostupni ili objavljeni za golove i za sve slučajeve kornera, slobodnih udaraca, ubacivanja, gol udaraca, dodeljenih penala, promašenih penala, golova iz penala, izmirenje će biti obavljeno na osnovu zvaničnog veb-sajta takmičenja ili ako nisu dostupni, iz podataka koje dostave naši Dobavljači podataka. Ove podatke o izmirenju i rezultate možete dobiti na zahtev, od korisničke službe.

  Azijski hendikep

  U tabeli ispod je prikazano kako ishod azijski hendikep utiče na isplatu opklade:

  Tim iz opklade Hendikep Ishod Status opklade
  Ekipa A -0.5 Pobeda Dobitna
  Poraz ili nerešeno Gubitna
  Ekipa B +0.5 Pobeda ili nerešeno Dobitna
  Poraz Gubitna
  Ekipa A -1 Pobeda sa 2+ razlike Dobitna
  Pobeda sa 1 razlike Poništava se
  Poraz ili nerešeno Gubitna
  Ekipa B +1 Pobeda ili nerešeno Dobitna
  Poraz sa 1 razlike Poništava se
  Poraz sa 2+ razlike Gubitna
  Ekipa A -1.5 Pobeda sa 2+ razlike Dobitna
  Pobeda sa 1 razlike, poraz ili nerešeno Gubitna
  Ekipa B +1.5 Pobeda, poraz sa 1 razlike ili nerešeno Dobitna
  Poraz sa 2+ razlike Gubitna
  Ekipa A -2 Pobeda sa 3+ razlike Dobitna
  Pobeda sa 2 razlike Poništava se
  Pobeda sa 1 razlike, poraz ili nerešeno Gubitna
  Ekipa B +2 Pobeda, poraz sa 1 razlike ili nerešeno Dobitna
  Poraz sa 2 razlike Poništava se
  Poraz sa 3+ razlike Gubitna

  Podeljeni azijski hendikep (četvrtina gola)

  Ovaj tip omogućava igračima da podele ulog na dva hedikepa, Na primer, odabrani tim može da počne utakmicu sa (0 & -0.5), (-0.5 & -1), (-1 & -1.5) golova. Ovaj tip se naziva i azijski hendikep od četvrtine gola, pošto se 0 & -0.5 prikazuje kao -0.25, -0.5 & -1 kao -0.75 itd.

  Tabela ispod prikazuje kako podeljeni azijski hendikep utiče na isplatu opklade:

  Tim iz opklade Hendikep Ishod Status opklade
  Ekipa A 0 & -0.5 Pobeda Dobitna
  Nerešeno *Gubi se polovina uloga
  Poraz Gubitna
  Ekipa B 0 & +0.5 Pobeda Dobitna
  Nerešeno *Dobitak na polovinu uloga
  Poraz Gubitna
  Ekipa A -0.5 & -1 Pobeda sa 2+ razlike Dobitna
  Pobeda sa 1 razlike *Dobitak na polovinu uloga
  Poraz ili nerešeno Gubitna
  Ekipa B +0.5 & +1 Pobeda ili nerešeno Dobitna
  Poraz sa 1 razlike *Gubi se polovina uloga
  Poraz sa 2+ razlike Gubitna
  Ekipa A -1 & -1.5 Pobeda sa 2+ razlike Dobitna
  Pobeda sa 1 razlike *Gubi se polovina uloga
  Poraz sa 2+ razlike Gubitna
  Ekipa B +1 & +1.5 Pobeda ili nerešeno Dobitna
  Poraz sa 1 razlike *Dobitak na polovinu uloga
  Poraz sa 2+ razlike Gubitna
  Ekipa A -1.5 & -2 Pobeda sa 3+ razlike Dobitna
  Pobeda sa 2 razlike *Dobitak na polovinu uloga
  Pobeda sa 2 razlike, poraz ili nerešeno Gubitna
  Ekipa B +1.5 & +2 Pobeda, nerešeno ili poraz sa 1 razlike Dobitna
  Poraz sa 2 razlike *Gubi se polovina uloga
  Poraz sa 3+ razlike Gubitna
  Ekipa A -2 & -2.5 Pobeda sa 3+ razlike Dobitna
  Pobeda sa 2 razlike *Gubi se polovina uloga
  Pobeda sa 2 razlike, poraz ili nerešeno Gubitna
  Ekipa B +2 & +2.5 Pobeda, nerešeno ili poraz sa 1 razlike Dobitna
  Poraz sa 2 razlike *Dobitak na polovinu uloga
  Poraz sa 3+ razlike Gubitna

  * Dobitak na polovinu uloga: Igrač ostaruje dobitak na polovinu uloga, koja se množi sa kvotom, dok se druga polovina vraća.

  * Gubi se polovina uloga: Igrač gubi polovinu uloga, dok se druga polovina vraća.

  Azijski hendikep – Ukupno golova

  Granica na koju se kladi Ishod događaja Status opklade
  Manje od 2.00 0 ili 1 gol Dobitna
  2 gola Poništava se
  3 ili više Gubitna
  Više od 2.00 0 ili 1 gol Gubitna
  2 gola Poništava se
  3 ili više Dobitna
  Manje od 2, 2.5 0 ili 1 gol Dobitna
  2 gola *Dobitak na pola uloga, pola se gubi
  3 ili više Gubitna
  Više od 2, 2.5 0 ili 1 gol Gubitna
  2 gola *Dobitak na pola uloga, pola se gubi
  3 ili više Dobitna
  Manje od 2.5, 3 0, 1 or 2 gola Dobitna
  3 gola *Dobitak na pola uloga, pola se gubi
  4 ili više Gubitna
  Više od 2.5, 3 0, 1 or 2 gola Gubitna
  3 gola *Dobitak na pola uloga, pola se gubi
  4 ili više Dobitna
  Manje od 3.00 0, 1 or 2 gola Dobitna
  3 gola Poništava se
  4 ili više Gubitna
  Više od 3.00 0, 1 or 2 gola Gubitna
  3 gola Poništava se
  4 ili više Dobitna

  Pola uloga se osvaja, pola se gubi: Igrač ostvaruje dobitak na polovinu uloga, koja se množi sa kvotom, dok se druga polovina gubi.

  Prvi slučaj – Raspon minuta

  Pobedničke opklade moraju da predvide koja akcija će se prvo dogoditi u 5-minutnom rasponu navedenom u izboru (npr. 20:00 – 24:59). Za akciju se smatra da se dogodila u trenutku kada je dosuđena, a ne kada je izvedena. Na primer, ako je ubacivanje dosuđeno u 19:57, a izvedeno u 20:09, a iza njega sledi gol udarac dosuđen u 20:53, gol udarac je pobednički izbor u rasponu minuta 20:00 – 24:59.

  Za akciju se smatra da se dogodila u trenutku kada je dosuđena, a ne kada je izvedena. Za svaki dostupan izbor to znači kao što je ispod objašnjeno:

  • Ubacivanje – Vreme ubacivanja je kada lopta pređe liniju i napusti teren.
  • Slobodan udarac – Vreme slobodnog udarca je kada je dosuđen faul i igrač padne.
  • Gol udarac – Vreme gol udarca je kada lopta pređe liniju i napusti teren.
  • Korner udarac – Vreme korner udarca je kada lopta pređe liniju i napusti teren.
  • Dodeljeni penal – Vreme dodeljenog penala je kada je igrač oboren u kaznenom prostoru. Ako je penal dodeljen nakon VAR analize, vreme penala se i dalje računa kao vreme kada je igrač oboren.

  VAR

  VAR kontrola: Odnosi se isključivo na regularan deo igre. Ukoliko sudija promeni odluku nakon VAR-a, ova odluka smatraće se validnom I tiketi će biti izmireni shodno ovome. Provera VAR-a odvija se u VAR sobi I nije pod kontrolom sudije.

  Sve opklade biće izmirene u odnosu na odluku nakon provere VAR-a, a ne na osnovu provere VAR snimka. Primer: Sudija daje signal da će se doći do VAR kontrole, što znači da će doći do provere snimka I da će sudija revidirati incident. Bilo koja odluka nakon toga koju sudija donese biće validna za izmirenje tiketa. Sama provera VAR-a neće se uzimati u obzir.

  Ukoliko je meč pprekinut, bilo koje opklade gde su rezultati već odlučeni biće važeće dok će sve ostale biti obustavljene.

 14. 8.13 Futsal

  Izmirenje opklade

  Sve opklade na futsal mečeve se zasnivaju na rezultatima na kraju 40 minuta igre, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena. Produžeci i izvođenje penala se ne računaju.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti pre završetka 40 minuta igre biće nevažeće, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, biće nevažeće.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.

  Hendikep gola

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa.
  Opklade na nerešeno sa hendikepom uvek se odnose na domaći tim, bez obzira da li se radi o plusu ili minusu.

  Iznad/ispod

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li je ukupan broj golova iznad ili ispod navedenog nivoa.

 15. 8.14 Golf

  Ante post opklade

  Ante post opklade će biti nevažeće na igrače koji se ne kvalifikuju ili ne budu učestvovali na turniru iz bilo kog drugog razloga.

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade.

  Prekinuti događaji

  U slučaju da turnir bude skraćen ili na drugi način pod uticajem vremenskih uslova, sve opklade, osim onih koje su stavljene nakon poslednje dovršene runde, biće važeće, pod uslovom da je najmanje 36 rupa odigrano i da je dodeljen trofej. One koje su stavljene nakon poslednje završene runde, biće nevažeće. Ovo ne važi kada se turnir igra na više terena, i u tom slučaju svi igrači moraju da odigraju istu rotaciju, inače će sve opklade biti nevažeće.

  Odloženi/ponovo zakazani događaji

  U slučaju da turnir bude odložen, ponovo zakazan ili premešten na drugi teren, sve opklade će važiti.

  Cene turnira

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika turnira.
  Ako plej-of bude potreban da bi se utvrdio pobednik turnira, onda će pobednik plej-ofa biti pobednik turnira.
  U slučaju zajedničke pobede, Greatodds zadržava pravo da izvrši izmirenje kao što smatra da je prikladno na osnovu svih dostupnih dokaza.
  Pravila mrtve trke važe za sva mesta osvojena na turniru. Na primer, ako se uslovi „za svaki ishod“ odnose na četiri mesta, a tri igrača budu na trećem mestu, smatraće se da se između njih vodi mrtva trka za treće, četvrto i pet mesto, pri čemu je 1/3 uloga izgubljena, a 2/3 uloga se izmiruje prema šansama za puno mesto kod opklade „za svaki ishod“ na te igrače.

  Opklade na meč od 72 rupe/90 rupa

  Pobedničke opklade moraju da izaberu igrača sa najnižim rezultatom na turniru, pod uslovom da je odigrano 36 rupa na turniru sa 72 rupe ili da je odigrano 54 rupa na turniru sa 90 rupa.
  Ako oba igrača završe sa istim rezultatom, „nerešeno“ je pobednik, bez obzira na rezultate igrača u plej-ofu koji će uslediti.
  Oba igrača u meč opkladi moraju da započnu meč da bi opklada bila važeća.
  U turniru koji se igra na više terena, sve opklade će biti nevažeće ako igrači ne završe isti itinerer kurseva.
  Ako jedan igrač ne prođe odsecanje, drugi igrač se smatra pobednikom. Ako oba igrača ne prođu odsecanje, igrač sa manje poena nakon odsecanja se smatra pobednikom.
  Ako jedan igrač bude diskvalifikovan ili se povuče pre odsecanja ili nakon što oba igrača prođu odsecanje, drugi igrač se smatra pobednikom (čak i ako drugi igrač ne prođe odsecanje).
  Ako igrač bude diskvalifikovan ili se povuče u rundi nakon odsecanja, nakon što njegov protivnik ne prođe odsecanje, diskvalifikovani igrač se smatra pobednikom.
  Ako se oba igrača povuku ili budu diskvalifikovani pre odsecanja, sve opklade će biti nevažeće. Isto važi ako se obojici to dogodi nakon što prođu odsecanje.

  Opklade na meč od 18 rupa/36 rupa

  Pobedničke opklade moraju da izaberu igrača sa najnižim rezultatom tokom 18/36 rupa.
  Ako oba igrača završe sa istim rezultatom, „nerešeno“ je pobednik, bez obzira na rezultate igrača u plej-ofu koji će uslediti.
  Oba igrača u meč opkladi moraju da započnu meč da bi opklada bila važeća.

  Opklade na 2 lopte/3 lopte/4 lopte

  Pobedničke opklade moraju da izaberu igrača sa najnižim rezultatom tokom navedenog broj rupa.
  U slučaju da neki od igrača ne započne meč, sve opklade će biti nevažeće. Kada igrač započne meč, sve opklade će biti važeće, bez obzira da li će se kasnije povući ili biti diskvalifikovan sa turnira.
  Ako se u klađenju na dve lopte nudi cena za „nerešeno“, u slučaju nerešenog rezultata opcija „nerešeno“ će biti pobednička. Ako nije ponuđena cena za „nerešeno“, sve opklade će biti nevažeće.
  Opklade se obično nude na osnovu broja parova ili grupa igrača na turniru. U slučaju da 2, 3 ili 4 lopte budu preraspoređene, opklade će biti izmirene za originalne parove.
  Pravila mrtve trke važe za sve opklade na 3 lopte i 4 lopte.

  Rezultati rupa za igrače

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj udaraca potreban da igrač dovrši određenu rupu.
  Ako igrač ne dovrši određenu rupu iz bilo kog razloga, opklade će ostati važeće pod uslovom da se takmičenje na rupi nastavi sledećeg dana. Ako ne bude mogućnosti da se dovrši rupa, sve opklade će biti nevažeće. Ako se igrač povuče tokom igranja određene rupe, sve opklade će biti nevažeće.

  Pobednik rupe

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji od dva odgovarajuća igrača će pobediti na rupi.
  Ako se igrač povuče na rupi, drugi igrač će biti smatran pobednikom, bez obzira na njihov rezultat na rupi, ali pod uslovom da dovrše rupu.

  Meč igra

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča kod meč igre.
  Kod timskih događaja, singlovi poslednjeg dana se izmiruju na osnovu zvaničnih rezultata.
  Na turniru sa meč igrom, pobednik je igrač koji prođe u sledeću rundu ili bude pobednik takmičenja.

  Pobednička razlika kod meč igre

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobedničku razliku kod odgovarajućeg događaja sa meč igrom. U svrhu izmirenja koristi se zvaničan rezultat.

  Cene grupa

  Pobedničke opklade moraju da izaberu igrača koji postigne najviše mesto na turniru u izabranoj grupi.
  U slučaju da bilo koji igrač u grupi ne započne takmičenje, primeniće se smanjenja na opklade na ostale igrače u grupi u skladu sa pravilom 4. Svi igrači koji započnu takmičenje moraju da završe jednu rundu da bi opklade bile važeće.
  Igrači koji ne prođu odsecanje će biti eliminisani, osim ako svi igrači iz grupe ne prođu odsecanje. Ako se to dogodi, najniži rezultat u toj etapi će odrediti pobednika.
  Pravila mrtve trke važe ako dvoje ili više igrača budu imali nerešen rezultat na kraju turnira, osim ako rezultat bude određen plej-ofom, u kom slučaju se pobednik plej-ofa smatra pobednikom grupe.
  Ako samo jedan igrač u grupi započne takmičenje, sve opklade će biti nevažeće.

  Pobednik godišnjeg redosleda zasluga/zvanične liste zarada

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika redosleda zasluga/zvanične liste zarada na kraju sezone.
  Izmirenje se određuje nakon poslednjeg turnira i neće biti pod uticajem bilo kakvih kasnijih upita ili izmena.

  Izbor za učešće u timu/turniru (npr. Ryder kupu)

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će igrač biti izabran da igra u određenom timu ili turniru. Igrači moraju biti najavljeni kao deo tima igrača na ceremoniji otvaranja, da bi opklade bile važeće.

  Poslednji na kraju

  Pobedničke opklade moraju da predvide ko će biti poslednji na turniru.
  Sve opklade na igrače koji se povuku pre 72 rupe su kompletne i biće izmirene kao gubitničke opklade. Ako bude nerešeno kod određivanja zadnjeg mesta, primenjivaće se pravila mrtve trke.

 16. 8.15 Rukomet

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ove ne obuhvata bilo kakve žalbe timova nakon utakmice kojima konačni rezultat može kasnije da bude izmenjen.
  Sve opklade na rukometne mečeve se zasnivaju na rezultatu nakon završetka 60 minuta igre. Prekovremeno i izvođenje sedmeraca nije uključeno, osim ako je drugačije navedeno.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti pre završetka 60 minuta igre biće nevažeće, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade će biti nevažeće na mečeve koji su odloženi ili preraspoređeni, osim ako preraspoređeni meč ne bude započet u roku od dva kalendarska dana od originalnog vremena početka.
  U slučaju promene mesta, opklade će ostati važeće, osim ako Greatodds odluči da promena mesta donosi značajnu prednost bilo kom od timova, u odnosu na originalno mesto održavanja meča.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.

  Cene hendikepa

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika događaja nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa.

  Ukupno golova

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj golova (zajedno za oba tima) koji su postignuti tokom meča.

  Dvostruka šansa

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat meča na osnovu tri izbora - bilo pobeda domaćih ili gostujućih timova, pobeda ili nerešenog domaćih timova ili pobeda ili nerešenog gostujućih timova.

  Neparno ili parno

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj golova (zajedno za oba tima) koji su postignuti tokom meča biti neparan ili paran broj.

  Rezultat na poluvremenu

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će voditi na poluvremenu. U slučaju da meč bude prekinut pre poluvremena, sve opklade će biti nevažeće.

  Tim koji prvi/poslednji da gol

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će prvi/poslednji dati gol u meču.

  Trka do 5/10

  Pobedničke opklade moraju da predvide prvi tim koji će osvojiti pet/deset poena u meču.

  Meč opklade na igrača

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača koji će postići više poena među odabranim igračima. Oba igrača moraju da budu u zvaničnoj najavi i da učestvuju u utakmici da bi opklada bila važeća.

  Timovi koji ispadaju

  Opklade se odnose na timove koji će zauzeti mesta na kraju sezone zbog kojih će ispasti iz lige. Sve buduće promene koje mogu da nastanu iz bilo kog razloga, smatraće se nevažnim za ovo tržište.

  Rezultati

  Svi rezultati će biti uzeti iz zvaničnih statistika sa zvaničnih veb-sajtova za svaku ligu ili turnir ili se zasnivati na uživo snimcima utakmica. Ako se statistike kompanije (dobijene od TV emitera) budu razlikovale od zvanične statistike, opklade će biti izmirene na osnovu statistike kompanije.

  Da li će „X“ sedmerac biti pogođen?

  Da bi ishod ove opklade bio „Da“, sedmerac treba da bude pogođen iz prvog pokušaja. Ako iz prvog pokušaja bude pogođen golman ili stativa/prečka i igrač postigne gol iz drugog pokušaja pošto se lopta odbije, ishod „Ne“ će biti smatran pobedničkim.

  Pravilo milosti

  Ako pravilo milosti bude primenjeno tokom meča, rezultat iz tog trenutka će biti korišćen u svrhu izmirenja.

 17. 8.16 Trke konja i pasa

  Prihvatanje opklade

  Opklade se prihvataju kada Greatodds nudi cene, a opklade su važeće tek kada klijent nakon što klikne na „Stavi opkladu“ dobije tiket sa potvrdom da je opklada stavljena.
  Opklade se prihvataju po ceni na tabli za navedene i nabrojene izbore u trkama kada ima tri ili više takmičara.
  Opklade na „svaki ishod“ po cenama na tabli regulišu uslovi klađenja SP mesta i određuje ih stvaran broj učesnika, a ne najavljeni broj učesnika u vreme kada je cena objavljena.
  Ako želite da se kladite po ceni na tabli, to mora da bude jasno naznačeno pri stavljanju vaše opklade i mora da bude potvrđeno tokom transakcije, inače Greatodds zadržava pravo da izmiri opkladu po SP.

  Izmirenje opklade

  Opklade na trke konja su pod uticajem Tatersalsovih (Tattersalls) pravila klađenja. Tatersalsova pravila ili zvanična najava Tatersalsovog odbora će određivati izmirenje opklada ako se dogodi situacija koja nije obuhvaćena ovim pravilima.
  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po specijalnoj ceni na dan trke, ceni na tabli, prikazanoj ceni, Pari-Mutuel (PMU) ili početnoj ceni (SP) koja je prikazana na Greatodds-u u vreme kada je opklada prihvaćena.
  U slučaju da na veb-sajtu bude prikazana netačna cena, opklade će biti izmirene po ispravnoj ceni u vreme kada je opklada stavljena ili po SP, šta god je veće.
  Greatodds zadržava pravo da prilagodi cene na tabli.
  Greatodds isplaćuje na osnovu zvaničnih rezultata trke (ne na osnovu toga ko prvi prođe kroz cilj). Ali kada je rezultat izmenjen nakon zvaničnog rezultata (tj. nakon procene), npr. kao rezultat kasnije diskvalifikacije nakon žalbe, izmena će u svrhu izmirenja biti ignorisana.
  Osim ako se zahteva cena na tabli ili specijalna cena na dan trke, sve opklade na trke konja i hrtova u Velikoj Britaniji i Irskoj se izmiruju kao SP. Kod trka kod kojih nema SP, sve cene su nevažeće.
  Osim ako je drugačije navedeno (Greatodds zadržava pravo da ne ponudi uslove „za svaki ishod“ za bilo koju trku), deo za određeno mesto kod „svakog ishoda“ će biti izmiren na osnovu sledećih uslova za mesta:

  2-4 učesnika - Samo pobeda
  5-7 učesnika - 1/4 šanse za prvog i drugoplasiranog učesnika
  8 + učesnika - 1/5 šanse za prvog, drugog i trećeplasiranog učesnika

  Kod trka sa hendikepom primenjuju se sledeća pravila:
  12 + učesnika - 1/4 šanse za prvog, drugog i trećeplasiranog učesnika
  16 + učesnika - 1/4 šanse za prvog, drugog, trećeg i četvrtoplasiranog učesnika

  Ako je opklada „na svaki ishod“ stavljena na trku ili događaj koji jeste ili je postao „samo pobeda“ (npr. smanjen je na četiri učesnika), ukupan iznos će biti investiran u pobedu.

  U slučaju pravila 4, iznos u GBP smanjen od dobitka zasnivaće se na ceni povučenog konja u trenutku kada je opklada stavljena, u skladu sa sledećom tabelom.

  1/9 ili manje 90p
  2/11 do 2/17 85p
  1/4 do 1/5 80p
  3/10 do 2/7 75p
  2/5 do 1/3 70p
  8/15 do 4/9 65p
  8/13 do 4/7 60p
  4/5 do 4/6 55p
  20/21 do 5/6 50p
  Događaji do 6/5 45p
  5/4 do 6/4 40p
  8/5 do 7/4 35p
  9/5 do 9/4 30p
  12/5 do 3/1 25p
  16/5 do 4/1 20p
  9/2 do 11/2 15p
  6/1 do 9/1 10p
  10/1 do 14/1 5p
  Iznad 14/1 Nema smanjenja

  U slučaju povlačenja trkača, što dovodi do smanjenja prema pravilu 4, cena na tabli ne može da bude prikazana nakon povlačenja, osim ako je došlo do izmene na tržištu. Ovo se ne odnosi na posebne cene na dan trke. Ako hrt bude povučen, sve prikazane cene određene pre povlačenja će biti izmirene kao SP. Cena na tabli ne može da bude određena sve do prikazivanja novog takmičenja.

  Povlačenje/neučestvovanje

  Opklade će biti nevažeće na trke konja (isključujući ante post trke) kada učesnik bude povučen ili bude dosuđeno da ne započinje trku ili bude proglašen za neučesnika pre početka trke.
  Opklade stavljene po specijalnim cenama na dan trke ili ranim cenama pre povlačenja podlegaće pravilu 4 i biće određene na osnovu Greatodds-ove cene za povučenog konja u trenutku kada je opklada prihvaćena.
  Opklade na prikazanu cenu pre povlačenja će takođe zavisiti od smanjenja po osnovu pravila 4 - u zavisnosti od cene neučesnika u vreme njegovog povlašćenja, kao što dostavi SIS. Na reformisanim tržištima, ukupno smanjenje na dvoje ili više konja - jedno na originalnom tržištu i jedno na reformisanom tržištu - izračunava se na osnovu cena na originalnom tržištu.
  Opklade na konje na sledećim tržištima koja imaju jednog ili više povučenih konja imaju smanjenje koje se izračunava na osnovu cena primenjivih na tržištu u vreme povlačenja.
  U slučaju da ima nedovoljno vremena da se napravi novo tržište za trku, SP cene takođe mogu podlegati pravilu 4.

  Ponovljene trke

  U slučaju da trka bude ponovljena zbog lošeg starta ili iz bilo kog drugog razloga, opklade na konje koji ne učestvuju u ponovljenom startu će biti otkazane.
  Povrat na preostale učesnike će podlegati pravilu 4 o smanjenju, a uslovi mesta će zavisiti od broja učesnika u ponovljenoj trci.

  Prekinute trke/odložene trke

  U slučaju vokovera ili nevažeće trke, opklade će biti nevažeće.
  Ako trka bude odložena za drugi dan, opklade će biti nevažeće. Ovo se odnosi na sve trke „na dan trke“ i ante-post trke.

  Ante post klađenje

  Opklade stavljene prema ante post pravilima (sve opklade stavljene pre faze noćne objave) biće važeće bez obzira da li konj učestvuje ili ne, osim ako je konj glasanjem isključen iz trke ili je trka odložena, u kom slučaju će sve opklade biti nevažeće.

  Vreme prihvatanja

  Sve opklade izabrane sa cenama datim pre trke koje dostavi Greatodds biće prihvatane sve do zvaničnog „prekida“. Ako trka bude odložena za drugi dan, opklade će biti nevažeće. Ovo se odnosi na sve trke „na dan trke“ i ante-post trke.

  Trke sa posebnim cenama na dan trke

  Posebne cene na dan trke mogu da budu ponuđene za određene trke konja ili hrtova, u skladu sa reklamama, i biće dostupne do vremena početka (obično 15 minuta pre reklamiranog vremena prekida pre trke). Ako posebna cena na dan trke slučajno bude postavljena posle ovog trenutka, biće važeća ako ne bude TV prenosa sa lica mesta. Sve posebne cene na dan trke podležu varijacijama i zato ponuđene cene mogu da se razlikuju od onih originalno prikazanih na Greatodds veb-sajtu ili objavljenih u štampi.
  Ako konj bude povučen, ali ne po osnovu naloga za trku „na dan trke“, ulozi na taj izbor će biti vraćeni, dok će opklade na druge učesnike podlegati pravilu 4 u skladu sa cenom povučenog konja u vreme kada je opklada stavljena.

  Klađenje na favorite

  Opklade koje nominuju favorite su prihvatljive kada su dostupne kod određenih trka na konje i hrtove, samo pri SP.
  Favorit je izbor koji ima najveće šanse. Kada je nominovan favorit, a dva ili više učesnika započnu sa najvećim šansama, ulozi se onda jednako dele na zajedničke favorite.

  Na primer, kada dvoje imaju najveće šanse, onda su to dvoje zajednički prvi i drugi favorit, a sledeći učesnik sa najkraćom cenom je treći favorit.

  Opklade će biti nevažeće na pojedinačne opklade na favorite kada je povrat, bez obzira na rezultat, manji od originalnog uloga (uključujući sva smanjenja). Ovo je slučaj na primer kada ima 3/1 zajedničkih favorita od četvoro. Kod trka konja, opklade se prihvataju samo za prvog favorita i samo za pobedu. Mi ne prihvatamo opklade na drugog ili trećeg favorita.

  Trke konja izvan Velike Britanije

  U zemljama u kojima nema SP tržišta, opklade mogu da budu prihvatane uz Pari-Mutuel povrat za sledeće, gde je navedeno.

  Pobeda i svaki ishod

  Konji od istog vlasnika se obično uparuju samo u „Pobednički pul“. Međutim, u nekim zemljama (npr. u SAD), konji se uparuju u sve pulove, a uparivanje može da bude po drugim osnovama osim vlasništva. Deo za mesto u opkladama na svaki ishod se izmiruje u skladu sa vraćenim dividendama za mesto.

  Imenovani izbori

  Kada se opklada nudi za više od jednog imenovanog izbora da će pobediti po specijalnoj kombinovanoj ceni, cena podleže varijacijama kao što su sve specijalne cene na dan trke.
  Pravilo 4 može da bude primenjeno na sve specijalne opklade ako nema neučesnika u pomenutim trkama.
  Ako bilo koji od imenovanih izbora ne učestvuju ili se trka proglasi nevažećom, opklade se smanjuju na sledeći nivo višestrukih po SP. Na primer, ako specijalna trostruka sadrži neučesnika, opklada se vraća na SP dvostruku, itd.

  Trke imenovanog džokeja

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će imenovani džokej jahati više pobednika.
  U slučaju da imenovani džokej ne jaše u najavljenoj trci iz bilo kog razloga, ta etapa višestruke će biti zanemarena, a opklada će biti izmirena kao sledeća najniža višestruka na preostale etape po SP. Na primer, trostruka će postati dvostruka.
  Ako bude neučesnika koji nije džokejev konj u bilo kojoj etapi, biće primenjeno pravilo 4, a posebna cena će biti smanjena i opklade će biti izmirene po novoj ceni. U gornjim slučajevima kada je za džokejevog konja ponuđeno „samo mesto“ u bilo kojoj trci, ta etapa će biti izmirena za mesto po odgovarajućim uslovima za početnu cenu za mesto.

  Koliko...? Opklade

  Pobedničke opklade moraju da predvide koliko navedenih eventualnosti će se dogoditi, kao što je „Koliko favorita će pobediti na Askotu?“
  U slučaju da bilo koja od trka ne bude obavljena iz bilo kog razloga, sve opklade će biti nevažeće.

  Džokej čelindž

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji od nominovanih džokeja će imati najviše pobeda na određenom takmičenju ili takmičenjima.
  Pravila mrtve trke važe kada se čelindži nude između troje ili više džokeja. Kod čelindža sa dva džokeja, biće ponuđena cena za „nerešeno“.
  Ako iz bilo kog razloga nominovani džokej ne bude učestvovao u trci na svom predviđenom konju, ali konj i dalje bude učestvovao, konj će se i dalje računati za izmirenje, kao da ga je jahao „predviđeni“ džokej.
  Smatraće se da je predviđeni konj onaj koji je objavljen u Racing Post-u za dan trke i kojeg treba da jaše predviđeni džokej. Ako džokej bude jahao bilo kog konja kojeg prema Racing Post-u ne bi trebalo da jaše, ta trka neće biti uračunata u rezultat čelindža.

  Rezultati džokeja

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultate džokeja na osnovu definisanog sistema osvajanja bodova. 25 poena se dodeljuje pobedniku, 10 poena drugoplasiranom, a 5 poena trećeplasiranom. Primenjuju se pravila mrtve trke, tako da ako džokejev konj bude u mrtvoj trci, dodeljuje se 17,5 poena (tj. 25 poena + 10 poena, deljeno sa dva).
  Tržišta mogu da budu u dva oblika, u zavisnosti od sistema dodele bodova.

  Rasponi poena - na primer, za A P McCoy može da bude ponuđeno 5/1 da će osvojiti 35-40 poena u Čeltenamu.
  Iznad/ispod - na primer, za Frankie Dettori može da bude ponuđeno 6/4 da će osvojiti ispod 40 poena u Askotu.

  Ako iz bilo kog razloga džokej na koga je stavljena opklada ne bude učestvovao u trci na svom predviđenom konju, ali konj i dalje bude učestvovao, u svrhu izmirenja konj će se računati kao da ga je jahao „predviđeni“ džokej.
  Smatraće se da je predviđeni konj onaj koji je objavljen u Racing Post-u za dan trke i kojeg treba da jaše predviđeni džokej. Ako džokej bude jahao bilo kog konja kojeg prema dnevnoj najavi trka ne bi trebalo da jaše, ta trka neće biti uračunata u opklade na rezultat tog džokeja.
  Ako džokej ne bude učestvovao i ako SIS ne prikazuje program klađenja, SP prognoza za tog konja koja bude navedena u Racing Post-u odrediće koliko poena će biti dodeljeno:

  Jednako ili više od 5/1 = 5 poena
  Manje od 5/1 ali više od izjednačeno = 10 poena Izjednačeno ili manje = 15 poena

  Ako SIS ne prikazuje program klađenja, onda će poeni biti dodeljeni kao što je iznad navedeno, u skladu sa cenom konja u vreme povlačenja. Ako trka bude proglašena nevažećom, za džokejevog konja će biti smatrano da nije učestvovao. Ako džokejev konj bude ostvario vokover zbog povlačenja drugih, 20 poena će biti dodato zbiru. Ako ne bude data cena za ukupan broj poena, primenjivaće se pravila mrtve trke.

  Najbolji džokej na takmičenju

  Pobedničke opklade moraju da predvide džokeja sa najviše pobeda na celokupnom takmičenju.
  U svrhu ove opklade, opklade se prihvataju kao „Za sve, sa učestvovanjem ili bez“. U svrhu izmirenja, rezultat će biti određen na osnovu toga kome bude dodeljen trofej na kraju takmičenja, bez obzira na kasnije upite, diskvalifikacije ili izmene.

  Čelindž favorita takmičenja

  Opklade moraju da predvide koja od dva nominovana takmičenja će imati više pobeda favorita.
  Pravila mrtve trke se primenjuju za čelindž favorita kada je nominovano tri ili više takmičenja. Kada su nominovana samo dva takmičenja, biće ponuđena cena za „nerešeno“.
  Ako na trci postoje zajednički ili ko-favoriti, konj sa manjim brojem kartice će u svrhu opklade biće smatran favoritom.
  U slučaju da nema SP, favoritom će se smatrati konj sa najvećim šansama na startnoj poziciji u predviđanju klađenja u Racing Post-u. Ako favorit (prema objavi Racing Post-a za sledeći dan) ne bude među startnim pozicijama, u svrhu ove opklade smatraće se učesnikom.

  Rezultati favorita

  Pobedničke opklade moraju da predvide nivo rezultata favorita na osnovu definisanog sistema dodele poena.
  25 poena se dodeljuje pobedniku, 10 poena drugoplasiranom, a 5 poena trećeplasiranom. Primenjuju se pravila mrtve trke, tako da ako trenerov konj bude u mrtvoj trci, dodeljuje se 17,5 poena (tj. 25 poena + 10 poena, deljeno sa dva).
  Tržišta mogu da budu u dva oblika, u zavisnosti od sistema dodele bodova.

  Rasponi poena - na primer, za favorita može da bude ponuđeno 5/1 da će osvojiti 65-70 poena u Čeltenamu.
  Iznad/ispod - na primer, za favorita može da bude ponuđeno 10/11 da će osvojiti ispod 65 poena u Četlenamu.

  Ako na trci postoje zajednički ili ko-favoriti, konj sa manjim brojem kartice će u svrhu opklade biće smatran favoritom. Ako favorit (prema objavi Racing Post-a za sledeći dan) ne bude među startnim pozicijama, u svrhu ove opklade poeni će biti dodeljeni kao što sledi, u skladu sa cenom u vreme povlačenja:

  Jednako ili više od 5/1 = 5 poena
  Manje od 5/1 ali više od izjednačeno = 10 poena Izjednačeno ili manje = 15 poena

  U slučaju da nema SP, favoritom će se smatrati konj sa najvećim šansama na startnoj poziciji u predviđanju klađenja u Racing Post-u. Ako trka bude proglašena nevažećom, za favorita će se smatrati da nije učestvovao. Ako trka bude rešena vokoverom zbog povlačenja konja, biće dodeljeno ukupno 20 poena.
  Ako ne bude data cena za ukupan broj poena, primenjivaće se pravila mrtve trke.

  Meč opklade na trke konja

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji navedeni konj će imati najbolju završnu poziciju. Opklade se izmiruju u skladu sa zvaničnim rezultatima (a ne na osnovu toga „Ko prvi prođe kroz cilj“). Ako oba konja završe na istoj poziciji, opklade će biti nevažeće. Ako bilo koji od konja ne bude učestvovao, opklade će biti nevažeće. U trkama „Nacionalnog lova“ („preskakanje prepreka“) konj mora za završi trku da bi osvojio meč opkladu (osim ako je drugačije navedeno).

  Zbirne udaljenosti

  Pobedničke opklade moraju da predvide zbirne pobedničke udaljenosti za navedeno takmičenje ili takmičenja.
  Maksimalna pobednička udaljenost je 12 dužina za trke na ravnom i 30 dužina za trke Nacionalnog lova. U slučaju da konj završi sam ili pobedom za „udaljenost“, udaljenost će biti izmirena kao 12 dužina za trke na ravnom i 30 dužina za trke Nacionalnog lova.
  Za udaljenosti ispod dužine, računaće se sledeće udaljenosti:

  Kratka glava = 0,1 dužine
  Glava = 0,2 dužine
  Vrat = 0,3 dužine
  Polovina dužine = 0,5 dužine
  Tri četvrtine dužine = 0,75 dužine

  Ako zvanična pobednička udaljenost ne bude objavljena, Greatodds će upotrebiti raspoložive dokaze da bi odredio udaljenost.
  Neće biti računate bilo kakve naknadne diskvalifikacije, upiti ili izmene, osim ako sudija izmeni zvaničnu udaljenost na dan trke. Ako trka bude proglašena nevažećom, udaljenosti će biti 2 dužine za trke na ravnom i 10 dužina za trke Nacionalnog lova.
  Ako trka bude rešena vokoverom zbog povlačenja konja nakon što je napravljeno tržište, udaljenosti će biti 5 dužina za trke na ravnom ili 12 dužina za trke Nacionalnog lova.
  Ako zbirna dužina ne bude navedena, primenjivaće se pravila mrtve trke.

  Pobedničke udaljenosti za izabrane konje

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobedničku udaljenost izabranog konja. Tržišta modu da budu u dva oblika, u zavisnosti od sistema ocenjivanja.
  Rasponi poena - na primer, može biti ponuđeno da će Black Jack Ketchum pobediti 6/1 između 0-2 dužine. Iznad/ispod - na primer, može biti ponuđeno da će Black Jack Ketchum 9/4 pobediti za manje od 4 dužine.
  Ako tržište bude otvoreno pre dana događaja, a izbori ne budu učestvovali, onda će sve opklade biti gubitničke, osim ako je drugačije navedeno.
  U slučaju da neučestvovanje dovede do pravila 4 o smanjenju od 15p na GBP ili više na rane cene, osim ako je drugačije navedeno, sve opklade će biti nevažeće.

  Učesnici vlasnika ili trenera

  Pobedničke opklade moraju da predvide nivo rezultata navedenih trenera ili vlasnika. Tržišta modu da budu u dva oblika, u zavisnosti od sistema ocenjivanja. Rasponi poena - na primer, za Aidan O'Brien može da bude ponuđeno 3/1 da će osvojiti 35-40 poena. Iznad/ispod - na primer za Paul Nicholls može da bude ponuđeno 4/1 da će osvojiti ispod 40 poena.
  U slučaju da vlasnik ili trener ima više učesnika u trci, izabrani konj za svrhu ove opklade biće onaj koji učestvuje sa nižom cenom. Ako dva ili više konja učestvuju sa istom cenom, ulozi će biti jednako raspodeljeni između dva konja.
  Racing Post za taj dan će odrediti vlasnika/trenera konja. Kada se dugoročna tržišta nude za izabranog vlasnika ili trenera pobednika u nominovanoj trci konja, računaju se „stvarni“ vlasnik i trener na osnovu Racing Post-a na dan trke.
  Važe ante post pravila, osim ako je drugačije navedeno.

  Delimično prekinuti događaji

  Kada se događaj prekine pre nego što bude završen, sledeća pravila važe za opklade stavljene na tržišta koja uključuju raspone poena.
  Ako je zbirni rezultat u vreme prekida u najnižem rasponu (npr. „Ispod 12 dužina“ ili „Ispod 50“ kod rezultata), sve opklade na tom tržištu će biti nevažeće ako rezultat može da bude jednak bilo kom od originalno ponuđenih raspona.
  Ako prekinuti događaji ne mogu da spadaju u jedan ili više raspona, opklade stavljene na te raspone se izmiruju kao gubitničke, a opklade stavljene na moguće opsege se izmiruju kao zajednički pobednici i podležu pravilima mrtve trke u zavisnosti od broja mogućih pobedničkih raspona.
  Ako postoji samo jedan mogući pobednički raspon, onda se on izmiruje kao direktni pobednik. Ako je zbirni rezultat u vreme prekida u srednjem rasponu (npr. „12-15 dužina“ ili „50-65 za rezultate“) sve opklade u nižem rasponu se izmiruju kao gubitničke. Opklade stavljene na taj srednji ili više raspone se izmiruju kao zajednički pobednici i podležu pravilima mrtve trke.
  Opklade koje matematički ne mogu da pobede u tom trenutku, smatraju se gubitničkim. Ako je zbirni rezultat u vreme prekida u gornjem rasponu (npr. „Iznad 15 dužina“ ili „Iznad 65 za rezultate“) sve opklade u ovom rasponu se izmiruju kao pobedničke, a ostale kao gubitničke, nakon utvrđivanja stvarnog rezultata.

  Rezervni učesnici - hrtovi

  Sve opklade koje se stavljaju po SP se smatraju da su za navedeni broj, a ne za navedenog hrta. Opklade stavljene po SP na broj učesnika su važeće bez obzira da li rezervni pas učestvuje sa tim brojem. Opklade stavljene po ceni u roku od 10 minuta od početka trke (tj. opklade stavljene na „SIS program klađenja“) podležu istom pravilu. Sve ostale opklade po ceni (određenoj više od 10 minuta pre trke) smatraju se da su na navedenog hrta, a u slučaju učešća rezervnog hrta biće nevažeće.

  Pristup uživo prenošenim trkama

  1. Uživo prenošene trke (Live Streamed Racing) su dostupne samo vlasnicima Greatodds računa, u skladu sa uslovima i odredbama navedenim u nastavku i Opštim pravilima Greatodds-a.
  2. Gledanje trka je dostupno svim klijentima pored onih koji pristupaju usluzi u Velikoj Britaniji, Irskoj, SAD, Australiji, Novom Zelandu, Japanu, Hongkongu, Francuskoj, Južnoj Africi, Šri Lanki i Karibima (sva ostrva u Karipskom meru, Belize i Gvajana) i može biti nedostupno korisnicima koji koriste inostrano konfigurisane IP adrese. Za dodatne informacije kontaktirajte vašeg dobavljača internet usluga.
  3. Uživo prenošenje trka po pojedinačnoj trci je dostupno ako stavite pojedinačnu opkladu od najmanje 3 GBP/3 EUR/4 USD (ili ekvivalent u valuti računa).
  4. Antepost i posebne opklade se ne računaju.
  5. Međutim, Greatodds zadržava pravo da izmeni te uslove za pristup ili da uvede naknadu, pretplatu ili drugi trošak za pristupanje uživo prenošenim trkama u budućnosti. Bićete obavešteni o uvođenju bilo kakve naknade ili uslova pre samog uvođenja.
  6. Greatodds može da odbije pristup uživo prenošenim sadržajima bilo kom klijentu, na osnovu svoje apsolutne diskrecije.
  7. Pristupanjem Greatodds uživo prenošenim trkama prihvatate ove uslove i odredbe.

  Uživo prenošene trke

  Greatodds će prenositi uživo trke sa sledećih lokacija u Velikoj Britaniji, koje pruža kompanija At The Races: Ascot, Bath, Brighton, Chepstow, Doncaster, Exeter, Fakenham, Folkestone, Fontwell, Hereford, Hexham, Kelso, Leicester, Lingfield, Newcastle, Newton Abbot, Perth, Plumpton, Ripon, Sedgefield, Southwell, Stratford, Taunton, Towcester, Uttoxeter, Windsor, Wolverhampton, Worcester i Yarmouth. Pored toga, sledeće trke će biti dostupne za gledanje sa sledećih lokacija u Irskoj: Ballinrobe, Bellewstown, Clonmel, Cork, Curragh, Down Royal, Downpatrick, Dundalk, Fairyhouse, Galway, Gowran, Kilbeggan, Killarney, Laytown, Leopardstown, Limerick, Listowel, Naas, Navan, Punchestown, Roscommon, Sligo, Thurles, Tipperary, Tralee, Tramore i Wexford. Izabrane međunarodne trke će takođe biti dostupne na servisu.

  Kašnjenje strimovanja

  Iako se uživo prenošene trke reklamiraju kao „uživo“ prenos, morate imati u vidu da svako emitovanje može da podleže vremenskom kašnjenju. Precizno trajanje vremenskog kašnjenja zavisi od brojnih faktora kao što su lokacija, dobavljač internet usluga i hardver. Dok činimo svaki napor da minimizujemo kašnjenje, Greatodds ne prihvata odgovornost za kašnjenje u uživo prenošenju trka.

  Opšte

  1. Greatodds ne iznosi bilo kakve tvrdnje niti daje garancije, izričite ili podrazumevane, da će uživo prenošenje trka (Live Streamed Racing) zadovoljiti vaše zahteve, da će rad uživo prenošenja trka biti bez prekida, na vreme ili bez grešaka, da će uživo prenošenje trka biti dostupno u bilo koje navedeno vreme (bilo reklamirano ili ne) ili da će uživo prenošenje trka raditi zajedno sa bilo kojim određenim softverom ili hardverom.
  2. Uživo prenošenje trka je dodatna usluga koju Greatodds nudi klijentima koju su stavili opkladu na unapred određeni iznos na određenu trku. Međutim, ova usluga zavisi od dostupnosti slike, za šta Greatodds ne može da bude odgovoran. Sve opklade će biti važeće bez obzira da li je uživo prenos dostupan za određenu trku.
  3. Celokupan sadržaj uživo prenošenja trka podleže promeni i Greatodds može da izmeni, suspenduje, zameni ili povuče sadržaj na osnovu svoje apsolutne diskrecije i bez prethodne najave.
  4. Strogo vam je zabranjeno kopiranje, čuvanje, izmena ili distribucija uživo prenošenja trka (ili pomaganje trećim stranama da to čine) ili dopuštanje bilo kojoj trećoj strani da pristupi sadržajima uživo prenošenja trka.

  Laki 15

  1. Laki 15 se sastoji od 15 opklada koje uključuju 4 izbora iz različitih događaja. Opklada uključuje: 4 jednostrukih, 6 dvostrukih, 4 trostrukih i 1 četvorostruki akumulator.
  2. U slučaju samo 1 pobednika, biće isplaćen dodatak u obliku dvostrukih šansi.
  3. U slučaju 4 dobitnika, odgovarajućih 10% će biti dodato ukupnom povratu kao bonus.
  4. Da biste ispunjavali uslove za bonus i/ili dodatak, svi izbori moraju da učestvuju i samo jedan izbor po trci je dozvoljen. Za EW Laki 15, dodatak se odnosi samo na dobitnički deo opklade.
  5. Dodaci i bonusi važe samo za opklade koje sadrže konje i hrtove.
  6. Ante post konji i hrtovi su uključeni u dodatke i bonuse u skladu sa opštim ante-post pravilima.
  7. Tote i/ili Pari Mutuel izbori nisu uključeni za bonuse i dodatke.

  Laki 31

  1. Laki 31 se sastoji od 31 opklade koje uključuju 5 izbora iz različitih događaja. Opklada uključuje: 5 jednostrukih, 10 dvostrukih, 10 trostrukih, 5 četvorostrukih akumulatora i 1 petostruki akumulator.
  2. U slučaju samo 1 pobednika, biće isplaćen dodatak u obliku dvostrukih šansi.
  3. U slučaju 5 dobitnika, odgovarajućih 20% će biti dodato ukupnom povratu kao bonus.
  4. Da biste ispunjavali uslove za bonus i/ili dodatak, svi izbori moraju da učestvuju i samo jedan izbor po trci je dozvoljen. Za „svaki ishod“ Laki 15, dodatak se odnosi samo na dobitnički deo opklade.
  5. Dodaci i bonusi važe samo za opklade koje sadrže konje i hrtove.
  6. Ante post konji i hrtovi su uključeni u dodatke i bonuse u skladu sa opštim ante-post pravilima.
  7. Tote i/ili Pari Mutuel izbori nisu uključeni za bonuse i dodatke.
 18. 8.18 K-1

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Sve opklade na pobednika borbe se zasnivaju na zvaničnim rezultatima saopštenim prilikom završetka meča, osim ako je drugačije navedeno. Na izmirenje neće uticati bilo kakvi kasniji uputi ili izmene.

  Prekinute borbe

  Sve opklade na borbe koje su prekinute pre završetka biće poništene, osim ako se ne navede drugačije.

  Odložene/ponovo zakazane borbe

  U slučaju da borba bude odložena, ponovo zakazana ili premeštena na drugu lokaciju, sve opklade će važiti 30 dana, počev od originalnog dana početka.

  Pobednik borbe

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika borbe.
  Sve opklade će biti nevažeće u slučaju da borac bude zamenjen. Sve opklade će biti nevažeće ako zvaničan rezultat borbe bude nerešeno.

  Kako će borba biti dobijena

  Pobedničke opklade moraju da predvide kako će borba biti dobijena.
  Sve opklade se zasnivaju na zvaničnim rezultatima saopštenim prilikom završetka meča, osim ako je drugačije navedeno. Na izmirenje neće uticati bilo kakvi kasniji uputi ili izmene. U slučaju da borac bude zamenjen, sve opklade će biti poništene. Sve opklade će biti nevažeće ako zvaničan rezultat borbe bude nerešeno.

  Totalni turnir

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika turnira.
  U slučaju da borac bude zamenjen, sve opklade na totalnog pobednika turnira će biti nevažeće. U slučaju da borac izgubi u prvoj rundi, sve opklade na totalnog pobednika turnira će biti nevažeće.

 19. 8.19 Hokej na ledu

  Evropski hokej na ledu

  Limiti isplate

  Svaka opklada koja uključuje izbor iz sledećih liga hokeja na ledu podleže limitu maksimalne isplate u iznosu od 20.000 GBP ili ekvivalenta u drugoj valuti.
  MHL, VHL, Poljska, Velika Britanija, Alpska liga, Belorusija, Slovačka, Češka 1. liga

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Sve opklade na mečeve hokeja na ledu se zasnivaju na rezultatima na kraju 60 minuta igre. Ovo se definiše kao tri perioda regularne igre. Prekovremeno i izvođenje sedmeraca nije uključeno, osim ako je drugačije navedeno.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti pre završetka biće poništene, osim su već izmirene ili ako se ne navede drugačije.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade će biti nevažeće na mečeve koji su odloženi ili preraspoređeni, osim ako meč ne bude preraspoređen za igru u roku od dva kalendarska dana od originalnog vremena početka.
  U slučaju promene mesta, sve opklade će biti nevažeće.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Dvostruka šansa

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat meča na osnovu tri izbora - bilo pobeda domaćih ili gostujućih timova, pobeda ili nerešenog domaćih timova ili pobeda ili nerešenog gostujućih timova.
  Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Iznad/ispod

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li je ukupan broj golova iznad ili ispod navedenog nivoa. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno. Ako je pogođena linija, tj. iznad/ispod 1. Onda opklada nije pobednička ni gubitnička, a opklada će biti poništena i ulog vraćen, osim ako je tržište sa 3 ishoda i nude se „nerešeno“, „jednako“ ili slične opcije za klađenje.

  Hendikep

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika događaja nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa.
  Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.
  U slučaju da nema direktnog pobednika nakon prilagođavanja hendikepa, sve opklade će biti nevažeće.

  Razlika u poenima (hendikep od pola lopte)

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika događaja nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa.
  Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Tim koji prvi da gol

  Pobedničke opklade moraju da predvide prvi tim koji će osvojiti poene u meču. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Tim koji poslednji da gol

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će poslednji osvojiti poene u meču. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Tim koji sledeći da gol

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će sledeći osvojiti poene u meču. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Prvo kazneno vreme

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će prvi dobiti kazneno vreme. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Gol sa manjim brojem igrača

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će biti golova sa manjim brojem igrača tokom meča.
  Gol sa manjim brojem igrača je u slučaju da tim postigne gol sa jednim ili više igrača u kaznenom boksu i to bude zvanično navedeno kao gol sa manjim brojem igrača u izveštaju o meču.
  Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Najviše kaznenog vremena

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će dobiti najviše kaznenog vremena u meču. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Ukupno kaznenog vremena

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupno kaznenog vremena za oba tima tokom meča. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Golovi sa većim brojem igrača

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj golova sa većim brojem igrača tokom meča.
  Gol sa većim brojem igrača je u slučaju da tim postigne gol sa jednim ili više igrača u odnosu na protivnički tim, zbog kaznenog vremena, i to bude zvanično navedeno kao gol sa većim brojem igrača u izveštaju o meču.
  Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Neprimanje gola

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će tim pobediti bez primanja gola. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Meč opklade na igrača

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača koji će postići gol u meču. Prekovremeno i izvođenje penala se ne računaju. Igrač mora da bude u zvaničnoj najavi meča da bi opklada bila važeća.

  AHL i NHL hokej

  Prihvatanje opklade

  Pravila Las Vegasa se primenjuju i tamo gde nisu navedena.

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ove ne obuhvata bilo kakve žalbe timova nakon utakmice kojima konačni rezultat može kasnije da bude izmenjen.
  Sve opklade na hokejaške mečeve u SAD se zasnivaju na zvaničnom rezultatu nakon završetka 60 minuta igre, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena. Prekovremeno i izvođenje penala se ne računaju. Ako se bilo koji meč završi pre 55 minuta igre, opklade će biti nevažeće osim ako igra ne dođe do normalnog završetka.
  Ako se prekovremena igra završi nerešenim i dođe do penala, pobedniku penala će biti dodeljen jedan dodatni gol.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) na mečeve koji su prekinuti pre završetka 55 minuta igre, osim ako je opklada već izmirena ili je proglašen zvaničan rezultat.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) na mečeve koji su odloženi, osim ako se utakmica odigra u roku od 12 sati od originalnog vremena početka. Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) na mečeve koji su odigrani na drugoj lokaciji u odnosu na originalno reklamiranu na sajtu.

  Cene mečeva (Moneyline)

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.
  Ako se prekovremena igra završi nerešenim i dođe do penala, pobedniku penala će biti dodeljen jedan dodatni gol.

  Cene hendikepa (razlika u poenima ili pristrasnost)

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa (razliku u poenima ili pristrasnost).

  Ukupno golova

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj golova (zajedno za oba tima) u meču biti iznad ili ispod definisane vrednosti.
  Ako se prekovremena igra završi nerešenim i dođe do penala, jedan dodatni gol će biti dodat ukupnim golovima.

  Tim koji sledeći da gol

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će sledeći osvojiti poene u meču. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Cene konferencija

  Pobednici Istočne + Zapadne konferencije se određuju na osnovu toga koji timovi prođu u Stenli kup tokom plej-ofa.

 20. 8.20 Moto sportovi

  Izmirenje opklade

  Sve opklade se izmiruju na osnovu zvaničnih pozicija na podijumu, dok se naknadne promene rezultata, bilo zbog disciplinskih saslušanja ili iz drugih razloga, odbacuju.
  Kada nema pozicija na podijumu, sve opklade se izmiruju u skladu sa pravilima Federation Internationale de L'Automobile (FIA) za formulu 1, FIM i drugim zvaničnim pravilima udruženja. Ova pravila obuhvataju formulu 1, MotoGp, nemački DTM, WTTC, Superbike, Supersport i Trial.

  Prekinute trke

  Ako trka bude započeta i prekinuta pre nego što zvanični rezultati mogu da budu utvrđeni, sve opklade će važiti ako trka bude ponovljena na istoj lokaciji u roku od dva meseca od predviđenog datuma početka.

  Odložene/ponovo zakazane trke

  Ako trka bude odložena ili ponovo zakazana, sve opklade će biti važeće pod uslovom da trka bude održana na istom lokaciji u roku od dva meseca od predviđenog datuma početka.

  Cene trka

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika trke.
  Opklade su važeće čak i ako se suparnik ne takmiči. Smatraće se da je trka počela nakon davana znaka za započinjanje kruga za zagrevanje. Ako trka bude zaustavljena, a zatim ponovo započeta, sve opklade će biti važeće bez obzira na bilo kakve izmene pozicija.

  Kvalifikacione cene

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika odgovarajuće kvalifikacione sezone.
  Opklade će biti izmirene u skladu sa pozicijama i vremenom utvrđenim tokom finalne kvalifikacione sezone.
  U svrhu ove opklade, bilo kakva naknadna podešavanja startnih pozicija će biti zanemarena. Ovo takođe uključuje meč opklade ili druge kvalifikacione specijale.

  Broj finišera

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj finišera u odgovarajućoj trci.
  U svrhu ove opklade, broj finišera će biti onaj koji bude zvanično proglašen, uključujući i vozače koji budu prestignuti za krug ili više (na osnovu zvaničnih rezultata FIA na kraju trke).

  Pobednička razlika

  Pobednička razlika predviđa zvaničnu pobedničku razliku između prvog i drugog vozila koje pređe liniju.
  U svrhu ove opklade, bilo kakvi penali ili diskvalifikacije koje budu proglašene nakon trke u vezi sa bilo kojim vozačem, biće zanemarene.
  Ako samo jedno vozilo stigne na cilj, opklade će biti izmirene uz maksimalnu predviđenu naknadu.

  Kombinacija pobedničkog vozača i razlike

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobedničkog vozača i pobedničku razliku između njihovog i sledećeg vozila koje pređe liniju.
  U svrhu ove opklade, svi naknadni penali i diskvalifikacije će biti zanemareni. Ako samo jedno vozilo stigne na cilj, opklade će biti izmirene uz maksimalnu predviđenu naknadu.

  Meč opklade na vozače

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji od dva nominovana vozača će prvi stići na cilj. Ako određeni vozač ne bude startovao, sve opklade će biti nevažeće.
  Ako oba vozača ne stignu na cilj, vozač koji pređe više krugova smatraće se pobednikom.
  Ako se oba vozača povuku u istom krugu, sve meč opklade će biti nevažeće.

  Šampionat vozača

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika šampionata vozača.
  U svrhu ove opklade, izmirenje se zasniva na broju poena akumuliranom odmah nakon predstavljanja na podijumu nakon poslednje trke u sezoni, a svi naknadni upiti, diskvalifikacije ili izmene u plasmanu biće zanemareni.

  Šampionat konstruktora

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika šampionata konstruktora.
  U svrhu ove opklade, izmirenje se zasniva na broju poena akumuliranom odmah nakon predstavljanja na podijumu nakon poslednje trke u sezoni, a svi naknadni upiti, diskvalifikacije ili izmene u plasmanu biće zanemareni.

  Poeni konstruktora

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj poena koje osvoji odgovarajući konstruktor.
  Svi konstruktori koji ne budu učestvovali u šampionatu smatraće se neučesnicima.

  Sejfti kar

  Opklade se izmiruju na osnovu toga da li će sejfti kar biti korišćen tokom trke. Ako trka započne sa sejfti karom na pisti kada se uključi zeleno svetlo ili ako bude korišćen virtuelni sejft kar u bilo kojoj fazi trke, to se neće računati.

 21. 8.21 Ragbi liga

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ove ne obuhvata bilo kakve žalbe timova nakon utakmice, kojima konačni rezultat meča može kasnije da bude izmenjen.
  U svrhu ovih pravila, poluvreme se definiše kao planiranih prvih 40 minuta prvog poluvremena. Regularno vreme i 80 minuta igre se definiše kao planiranih 80 minuta igre u prvom i drugom poluvremenu. Produžeci se definišu kao planirani periodi igre nakon regularnog vremena i 80 minuta igre. Sve opklade na ragbi mečeve se zasnivaju na rezultatu na kraju 80 minuta igre, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena.
  Cene koje se odnose na rezultat meča posle produžetaka mogu da budu ponuđene na kraju planiranih 80 minuta igre.
  Sve opklade koje se odnose na produžetke će biti nevažeće ako meč bude prekinut pre predviđenog kraja, osim ako je drugačije navedeno ili su opklade već izmirene.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti pre završetka 80 minuta igre biće nevažeće, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi biće nevažeće, osim ako budu odigrani pre sledećeg ponedeljka (nedelja ponoć po GMT), u kom slučaju će opklade biti važeće.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča na kraju regularnog vremena.

  Cene hendikepa

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika na kraju regularnog vremena nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa.

  Pobednička razlika

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobedničku razliku između dva tima na kraju regularnog vremena.

  Prvi poen iz pokušaja

  Pobedničke opklade moraju da izaberu prvog igrača koji će ostvariti poen iz pokušaja u meču tokom regularnog vremena. Penal pokušaji se ne računaju u svrhu ovog tržišta (osim ako je dostupna cena za „Penal pokušaj“).
  Opklade na igrače koji ne učestvuju u meču biće nevažeće. Opklade na igrače koji su zamenjeni ili isključeni pre postizanja prvog gola, izmiruju se kao gubitničke.
  Opklade na igrače koji se uključe kao zamena nakon postizanja prvog poena iz pokušaja biće nevažeće.
  Ako meč bude prekinut pre postizanja prvog poena iz pokušaja, sve opklade će biti nevažeće, uključujući i opklade na „Nema poena iz pokušaja“. Ako meč bude prekinut nakon postizanja prvog poena iz pokušaja, sve opklade će biti važeće.
  Opklade na prvi poen iz pokušaja se izmiruju u skladu sa mišljenjem TV emitera. Ako igru pokriva više od jednog emitera, a emiteri se ne slažu u pogledu toga ko je osvojio poen ili se utakmica uopšte ne prenosi, sve opklade će biti izmirene prema tome kog igrača navede UK Data Provider (novinska agencija iz Velike Britanije koja dostavlja statistike mečeva i izveštaje za medije).
  Naknadne izmene od strane agencije UK Data Provider neće uticati na izmirenje.
  Trudimo se da sačinimo detaljne liste učesnika na svim mečevima, ali one nekada nisu konačne, pri čemu se drugi igrači računaju kao pobednici ako postignu prvi poen.

  Sledeći poen iz pokušaja

  Pobedničke opklade moraju da izaberu sledećeg igrača koji će ostvariti poen iz pokušaja u meču tokom regularnog vremena. Penal pokušaji se ne računaju u svrhu ovog tržišta (osim ako je dostupna cena za „Penal pokušaj“).
  Opklade na sledeći poen iz pokušaja se izmiruju u skladu sa mišljenjem TV emitera. Ako meč bude prekinut pre sledećeg poena iz pokušaja, sve opklade će biti nevažeće, uključujući „Nema poena iz pokušaja“.
  Ako igru pokriva više od jednog emitera, a emiteri se ne slažu u pogledu toga ko je osvojio poen ili se utakmica uopšte ne prenosi, sve opklade će biti izmirene prema tome kog igrača navede UK Data Provider (novinska agencija iz Velike Britanije koja dostavlja statistike mečeva i izveštaje za medije). Naknadne izmene od strane agencije UK Data Provider neće uticati na izmirenje.
  Trudimo se da sačinimo detaljne liste učesnika na svim mečevima, ali one nekada nisu konačne, pri čemu se drugi igrači računaju kao pobednici ako postignu prvi poen iz pokušaja.

  Poslednji poen iz pokušaja

  Pobedničke opklade moraju da izaberu poslednjeg igrača koji će ostvariti poen iz pokušaja u meču tokom regularnog vremena. Penal pokušaji se ne računaju u svrhu ovog tržišta (osim ako je dostupna cena za „Penal pokušaj“).
  Opklade na igrače koji ne učestvuju u meču biće nevažeće. Opklade na igrače koji su zamenjeni ili isključeni pre postizanja poslednjeg poena iz pokušaja se izmiruju kao gubitničke. Ako meč bude prekinut pre postizanja poslednjeg poena iz pokušaja, sve opklade će biti nevažeće, uključujući i opklade „Nema poena iz pokušaja“. Opklade na poslednji poen iz pokušaja se izmiruju u skladu sa mišljenjem TV emitera.
  Ako igru pokriva više od jednog emitera, a emiteri se ne slažu u pogledu toga ko je osvojio poen ili se utakmica uopšte ne prenosi, sve opklade će biti izmirene prema tome kog igrača navede UK Data Provider (novinska agencija iz Velike Britanije koja dostavlja statistike mečeva i izveštaje za medije). Naknadne izmene od strane agencije UK Data Provider neće uticati na izmirenje.
  Trudimo se da sačinimo detaljne liste učesnika na svim mečevima, ali one nekada nisu konačne, pri čemu se drugi igrači računaju kao pobednici ako postignu prvi poen iz pokušaja.

  Poeni se dodeljuju za udarce iz svih mesta (konverzije, penale, spuštene golove) i pokušaje.

  U slučaju da igrač ne bude mogao da završi meč, sve opklade ostaju važeće. U slučaju da meč bude prekinut, opklade se smatraju nevažećim.

  Sledeća igra sa poenom

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će sledeća igra sa poenom tokom regularnog vremena biti pokušaj, penal ili spušteni gol. Penal će biti smatran pokušajem, osim ako bude ponuđena cena za „Penal pokušaj“.
  Ako ne bude igre sa poenom do kraja regularnog vremena, sve opklade će biti nevažeće.

  Zbir brojeva na dresovima

  Pobedničke opklade biraju zbir brojeva na dresovima igrača koji ostvare poen iz pokušaja tokom regularnog vremena meča.
  U svrhu ove opklade, za igrače će se smatrati da su nosili broj dresa koji su imali na početku utakmice (ili u slučaju zamene, kada su ušli na teren). Svakom igraču na čijem dresu nema broja na početku utakmice (ili u slučaju zamene, kada uđe na teren) biće dodeljen broj 16 kod Ragbi unije i broj 14 kod Ragbi lige.
  Ako bilo koji od igrača nosi dres sa slovima umesto sa brojem, uzima se da slova odgovaraju brojevima od 1 do 26, tj. A=1, J=10 itd. Ako bilo koji dodeljeni pokušaj bude penal pokušaj, broj dresa igrača koji je osvojio poen biće smatran da je jedak broju 7, kod Ragbi lige.
  Ako igru pokriva više od jednog emitera, a emiteri se ne slažu u pogledu toga ko je osvojio poen ili se utakmica uopšte ne prenosi, sve opklade će biti izmirene prema tome kog igrača navede UK Data Provider (novinska agencija iz Velike Britanije koja dostavlja statistike mečeva i izveštaje za medije). Naknadne izmene od strane agencije UK Data Provider neće uticati na izmirenje.

  Ukupno pokušaja u meču

  Pobedničke opklade moraju da izaberu ukupan broj pokušaja u meču tokom regularnog vremena.
  U slučaju da meč bude prekinut, sve opklade će biti nevažeće. U svrhu ove opklade, računaju se i penal pokušaji.

  Opklade na poluvreme - puno vreme (dvostruki rezultat)

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat na poluvremenu i kraju punog vremena. Opklade će biti nevažeće ako 80 minuta igre ne bude dovršeno.

  Vreme prvog/sledećeg/poslednjeg pokušaja

  Pobedničke opklade moraju da predvide vreme kada će prvi/sledeći/poslednji pokušaj osvojiti poena tokom regularnog vremena.
  Kada je ponuđeno vreme i opcija „Nema pokušaja“ nije ponuđena, ako ne bude pokušaja u meču, onda će se ishod „Iznad“ smatrati pobedničkim. Na primer, u meču u kojem nema poena iz pokušaja, „Iznad 50 minuta“ će biti izmireno kao pobednička, a „Ispod 50 minuta“ kao gubitnička opklada.
  U slučaju da meč bude prekinut, sve opklade će važiti ako su prethodno izmirene, uključujući opklade na vreme pokušaja, koje su istekle. Na primer, ako meč bude prekinut posle 25 minuta, opklade stavljene na vremenske raspone „1-10“ i „11-20“ minuta biće gubitničke. U slučaju rasprave u vezi sa vremenom pokušaja, mišljenje TV emitera će biti primenjeno. Ako utakmicu pokriva više od jedne TV stanice, a stanice se ne slažu oko toga ko je postigao poen ili se meč uopšte ne prenosi, koristiće se podaci agencije UK Data Provider.
  Za In Play događaje, reference za pobednička vremena će biti preuzete od TV emitera koji pokriva meč.

 22. 8.22 Ragbi unija

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ovo ne obuhvata bilo kakve žalbe timova nakon utakmice, kojima konačni rezultat meča može kasnije da bude izmenjen.
  U svrhu ovih pravila, poluvreme se definiše kao planiranih prvih 40 minuta prvog poluvremena. Regularno vreme i 80 minuta igre se definiše kao planiranih 80 minuta igre u prvom i drugom poluvremenu. Produžeci se definišu kao planirani periodi igre nakon regularnog vremena i 80 minuta igre. Sve opklade na ragbi mečeve se zasnivaju na rezultatu na kraju 80 minuta igre, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena.
  Cene koje se odnose na rezultat meča posle produžetaka mogu da budu ponuđene na kraju planiranih 80 minuta igre.
  Sve opklade koje se odnose na produžetke će biti nevažeće ako meč bude prekinut pre predviđenog kraja, osim ako je drugačije navedeno ili su opklade već izmirene.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti pre završetka 80 minuta igre biće nevažeće, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi biće nevažeće, osim ako budu odigrani pre sledećeg ponedeljka (nedelja ponoć GMT), u kom slučaju će opklade biti važeće.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča na kraju regularnog vremena.

  Cene hendikepa

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika na kraju regularnog vremena nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa.

  Pobednička razlika

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobedničku razliku između dva tima na kraju regularnog vremena.

  Prvi poen iz pokušaja

  Pobedničke opklade moraju da izaberu prvog igrača koji će ostvariti poen iz pokušaja u meču tokom regularnog vremena. Penal pokušaji se ne računaju u svrhu ovog tržišta (osim ako je dostupna cena za „Penal pokušaj“).
  Opklade na igrače koji ne učestvuju u meču biće nevažeće. Opklade na igrače koji su zamenjeni ili isključeni pre postizanja prvog gola, izmiruju se kao gubitničke.
  Opklade na igrače koji se uključe kao zamena nakon postizanja prvog poena iz pokušaja biće nevažeće.
  Ako meč bude prekinut pre postizanja prvog poena iz pokušaja, sve opklade će biti nevažeće, uključujući i opklade na „Nema poena iz pokušaja“. Ako meč bude prekinut nakon postizanja prvog poena iz pokušaja, sve opklade će biti važeće.
  Opklade na prvi poen iz pokušaja se izmiruju u skladu sa mišljenjem TV emitera. Ako igru pokriva više od jednog emitera, a emiteri se ne slažu u pogledu toga ko je osvojio poen ili se utakmica uopšte ne prenosi, sve opklade će biti izmirene prema tome kog igrača navede UK Data Provider (novinska agencija iz Velike Britanije koja dostavlja statistike mečeva i izveštaje za medije).
  Naknadne izmene od strane agencije UK Data Provider neće uticati na izmirenje.
  Trudimo se da sačinimo detaljne liste učesnika na svim mečevima, ali one nekada nisu konačne, pri čemu se drugi igrači računaju kao pobednici ako postignu prvi poen.

  Sledeći poen iz pokušaja

  Pobedničke opklade moraju da izaberu sledećeg igrača koji će ostvariti poen iz pokušaja u meču tokom regularnog vremena. Penal pokušaji se ne računaju u svrhu ovog tržišta (osim ako je dostupna cena za „Penal pokušaj“).
  Opklade na sledeći poen iz pokušaja se izmiruju u skladu sa mišljenjem TV emitera. Ako meč bude prekinut pre sledećeg poena iz pokušaja, sve opklade će biti nevažeće, uključujući „Nema poena iz pokušaja“.
  Ako igru pokriva više od jednog emitera, a emiteri se ne slažu u pogledu toga ko je osvojio poen ili se utakmica uopšte ne prenosi, sve opklade će biti izmirene prema tome kog igrača navede UK Data Provider (novinska agencija iz Velike Britanije koja dostavlja statistike mečeva i izveštaje za medije). Naknadne izmene od strane agencije UK Data Provider neće uticati na izmirenje.
  Trudimo se da sačinimo detaljne liste učesnika na svim mečevima, ali one nekada nisu konačne, pri čemu se drugi igrači računaju kao pobednici ako postignu prvi poen iz pokušaja.

  Poslednji poen iz pokušaja

  Pobedničke opklade moraju da izaberu poslednjeg igrača koji će ostvariti poen iz pokušaja u meču tokom regularnog vremena. Penal pokušaji se ne računaju u svrhu ovog tržišta (osim ako je dostupna cena za „Penal pokušaj“).
  Opklade na igrače koji ne učestvuju u meču biće nevažeće. Opklade na igrače koji su zamenjeni ili isključeni pre postizanja poslednjeg poena iz pokušaja se izmiruju kao gubitničke. Ako meč bude prekinut pre postizanja poslednjeg poena iz pokušaja, sve opklade će biti nevažeće, uključujući i opklade „Nema poena iz pokušaja“. Opklade na poslednji poen iz pokušaja se izmiruju u skladu sa mišljenjem TV emitera.
  Ako igru pokriva više od jednog emitera, a emiteri se ne slažu u pogledu toga ko je osvojio poen ili se utakmica uopšte ne prenosi, sve opklade će biti izmirene prema tome kog igrača navede UK Data Provider (novinska agencija iz Velike Britanije koja dostavlja statistike mečeva i izveštaje za medije). Naknadne izmene od strane agencije UK Data Provider neće uticati na izmirenje.
  Trudimo se da sačinimo detaljne liste učesnika na svim mečevima, ali one nekada nisu konačne, pri čemu se drugi igrači računaju kao pobednici ako postignu prvi poen iz pokušaja.

  Sledeća igra sa poenom

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će sledeća igra sa poenom tokom regularnog vremena biti pokušaj, penal ili spušteni gol.
  Penal će biti smatran pokušajem, osim ako bude ponuđena cena za „Penal pokušaj“. Ako ne bude igre sa poenom do kraja regularnog vremena, sve opklade će biti nevažeće.

  Zbir brojeva na dresovima

  Pobedničke opklade biraju zbir brojeva na dresovima igrača koji ostvare poen iz pokušaja tokom regularnog vremena meča.
  U svrhu ove opklade, za igrače će se smatrati da su nosili broj dresa koji su imali na početku utakmice (ili su slučaju zamene, kada su ušli na teren). Svakom igraču na čijem dresu nema broja na početku utakmice (ili u slučaju zamene, kada uđe na teren) biće dodeljen broj 16 kod Ragbi unije i broj 14 kod Ragbi lige.
  Ako bilo koji od igrača nosi dres sa slovima umesto sa brojem, uzima se da slova odgovaraju brojevima od 1 do 26, tj. A=1, J=10 itd. Ako bilo koji dodeljeni pokušaj bude penal pokušaj, broj dresa igrača koji je osvojio poen biće smatran da je jedak broju osam, kod Ragbi unije.
  Ako igru pokriva više od jednog emitera, a emiteri se ne slažu u pogledu toga ko je osvojio poen ili se utakmica uopšte ne prenosi, sve opklade će biti izmirene prema tome kog igrača navede UK Data Provider (novinska agencija iz Velike Britanije koja dostavlja statistike mečeva i izveštaje za medije). Naknadne izmene od strane agencije UK Data Provider neće uticati na izmirenje.

  Ukupno pokušaja u meču

  Pobedničke opklade moraju da izaberu ukupan broj pokušaja u meču tokom regularnog vremena.
  U slučaju da meč bude prekinut, sve opklade će biti nevažeće. U svrhu ove opklade, računaju se i penal pokušaji.

  Opklade na poluvreme - puno vreme (dvostruki rezultat)

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat na poluvremenu i kraju punog vremena. Opklade će biti nevažeće ako 80 minuta igre ne bude dovršeno.

  Vreme prvog/sledećeg/poslednjeg pokušaja

  Pobedničke opklade moraju da predvide vreme kada će prvi/sledeći/poslednji pokušaj osvojiti poen tokom regularnog vremena.
  Kada je ponuđeno vreme i opcija „Nema pokušaja“ nije ponuđena, ako ne bude pokušaja u meču, onda će se ishod „Iznad“ smatrati pobedničkim. Na primer, u meču u kojem nema poena iz pokušaja, „Iznad 50 minuta“ će biti izmireno kao pobednička, a „Ispod 50 minuta“ kao gubitnička opklada.
  U slučaju da meč bude prekinut, sve opklade će važiti ako su prethodno izmirene, uključujući opklade na vreme pokušaja, koje su istekle. Na primer, ako meč bude prekinut posle 25 minuta, opklade stavljene na vremenske raspone „1-10“ i „11-20“ minuta biće gubitničke. U slučaju rasprave u vezi sa vremenom pokušaja, mišljenje TV emitera će biti primenjeno. Ako utakmicu pokriva više od jedne TV stanice, a stanice se ne slažu oko toga ko je postigao poen ili se meč uopšte ne prenosi, koristiće se podaci agencije UK Data Provider.
  Za In Play događaje, reference za pobednička vremena će biti uzeta od TV emitera koji pokriva meč.

 23. 8.23 Snuker

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ove ne obuhvata bilo kakve žalbe igrača nakon utakmice, kojima konačni rezultat meča može kasnije da bude izmenjen.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade, izuzev cena mečeva, biće nevažeće ako meč bude prekinut, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena.
  Kod cena mečeva, igrač koji napreduje u sledeću etapu ili koji osvoji turnir biće smatran pobednikom, pod uslovom da su odigran barem jedan okvir.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, pod uslovom da se meč odigra u roku od tri meseca od originalnog početka, biće važeće.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.
  U slučaju da meč bude prekinut, igrač koji napreduje u sledeću etapu ili koji osvoji turnir biće smatran pobednikom, pod uslovom da je odigran barem jedan okvir u meču.

  Klađenje na tačan rezultat

  Pobedničke opklade moraju da predvide tačan rezultat meča. Ako meč bude prekinut, sve opklade će biti nevažeće.

  Cene hendikepa

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika događaja nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa.
  Ako meč bude prekinut, sve opklade će biti nevažeće.

  Prva ubačena boja

  Pobedničke opklade moraju da predvide prvu boju ubačenu u pojedinačnom okviru, ne računajući crvenu ili belu ili bilo koju boju ubačenu kao rezultat nedozvoljenog udarca.
  U slučaju ponovnog slaganja, rezultat će važiti pod uslovom da je boja ubačena, u suprotnom sve neizmirene opklade će nastaviti da važe.

  Najveće razbijanje u okviru/turniru

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača koji će imati najveće razbijanje u okviru ili na turniru. U slučaju nerešenog u okviru/turniru, primenjuju se pravila mrtve trke. Osim ako je drugačije navedeno.

  Igrač koji prvi ubacuje

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača koji će prvi ubaciti u okviru. Ove ne uključuje bilo kakve nedozvoljene udarce od strane bilo kog od igrača. U slučaju ponovnog slaganja, rezultat će važiti pod uslovom da je boja ubačena, u suprotnom sve neizmirene opklade će nastaviti da važe.

  Broj udaraca do prvog ubacivanja

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj udaraca da prvog ubacivanja u okviru. Nedozvoljeni udarci i razbijanje se računaju.

  Dodirivanje kugle

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj slučajeva dodirivanja kugle u okviru. Dodirivanje kugle mora da bude proglašeno od strane sudije da bi smatralo da se dogodilo.

  Fauli u okviru

  Opklade moraju da predvide da li će u navedenom okviru biti faula. Faul može da bude bilo koji događaj gde je jedan igrač kažnjen zbog nedozvoljene radnje, pri čemu sudija dodeljuje određen broj poena protivničkom igraču. U slučaju ponovnog slaganja, rezultat će važiti pod uslovom da se faul već dogodio, u suprotnom sve neizmirene opklade će nastaviti da važe.

  Totalni pobednik

  Opklade moraju da predvide koju učesnik će pobediti na turniru. Opklade se izmiruju prema tome ko dobije trofej ili zlatnu medalju. Ako je opklada na svaki ishod, drugo mesto će biti izmireno u skladu sa tim ko dobije srebrnu medalju ili nagradu za drugo mesto.

  Bez opklada na neučesnike – Sa izuzetnom ante-post opklada stavljenih na bilo kog igrača koji učestvuje u kvalifikacijama za dati turnir, ali ne uspe da se kvalifikuje za glavni turnir. Te opklade će se smatrati gubitničkim, u svrhu izmirenja. Klađenje na svaki ishod je dostupno. Pravilo 4 može da bude primenjeno.

 24. 8.24 Specijalni / TV / Zabava

  Opklade na specijalna tržišta (npr. X-faktor, Veliki brat, I’m a Celebrity, Strictly Come Dancing) će važiti ako izbor bude učestvovao u događaju u bilo kom trenutku. Eventualnosti koje ne dovode do poništavanja opklada uključuju, ali nisu ograničene ne:

  • Učesnik odustaje ili se ne takmiči u programu
  • Emiter je isključio učesnika iz programa
  • Učesnik se prebacio na neki drugi događaj

  Svi drugi ishodi podležu Greatodds-ovim diskrecionim odlukama koje su konačne, iako, u opštem slučaju, ako učesnik učestvuje u događaju u bilo kom trenutku, opklade će biti važeće.

  U slučaju da producenti promene tržište izbacivanja, odnosno ako ono postane „Dvostruko izbacivanje“, sve opklade stavljene pre najave „Dvostrukog izbacivanja“ će biti izmirene kao ishod prvog izbacivanja. Kada novo tržište dvostrukog izbacivanja bude uspostavljeno, Greatodds će plaćati za oba izbačena učesnika od tog trenutka, kod svih opklada stavljenih u novouspostavljenom tržištu sa utvrđenim cenama.

 25. 8.25 Spidvej

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ovo ne uključuje bilo koje rasprave nakon događaja koji menjaju konačni ishod događaja u kasnijem trenutku, osim ako je drugačije navedeno.
  Sve opklade će biti izmirene u skladu sa zvaničnim pravilima takmičenja, osim ako je drugačije navedeno.
  Za Grand Prix događaje, prezentacija na podijumu na kraju događaja će se računati kao osnova za svrhu izmirenja.

  Prekinute trke

  Sve opklade na prekinute trke će biti nevažeće, osim ako je drugačije navedeno ili ako je opklada već izmirena.

  Odložene/ponovo zakazane trke

  Sve opklade na odložene, ponovo zakazane ili trke premeštene na novu lokaciju će biti nevažeće, osim ako je drugačije navedeno ili ako je opklada već izmirena.

  Cene zagrevanja za trku

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji igrač će pobediti na zagrevanju za trku.
  U svrhu ovog tržišta, četiri navedena vozača moraju da budu vozači koji će učestvovati u trci, u suprotnom će opklade biti nevažeće.
  Ako vozač bude najavljen za zagrevanje, ali bude isključen zato što nije bio spreman da krene u roku od dvominutnog upozorenja, on će biti zaveden kao gubitnik na ovom tržištu.
  Kada „Maršal trke“ poređa vozače i skloni se sa piste, smatra se da je trka počela.
  Kada bude smatrano da je trka započeta, sva naknadna isključenja ili ponovni startovi neće uticati na ishod tržišta, osim ako neko od navedenih vozača ne bude zamenjen, u kom slučaju će sve opklade biti nevažeće.
  Ako sva četiri kruga zagrevanja budu završena bez zaustavljanja od strane sudije, onda će taj poredak biti korišćen u svrhu izmirenja, bez obzira na bilo kakvo ponavljanje starta.
  Za Grand Prix zagrevanja, zvaničan rezultat mora da bude objavljen. Ako vozači prođu u sledeću rundu, jer su dvojica vozača ispala, onda će opklade biti nevažeće.
  Bonus poeni se ne računaju u svrhu ovih opklada.

  Cene tačnih rezultata

  Pobedničke opklade moraju da predvide tačan rezultat zagrevanja.
  U svrhu ovog tržišta najmanje tri vozača moraju da završe zagrevanje, osim ako sudija proglasi zvanične rezultate po svom nahođenju za tri vozača u nezavršenoj trci, zbog nesreće ili povrede jednog od vozača.

  Totalne cene

  Pobedničke opklade moraju da predvide totalnog pobednika događaja.
  U svrhu ovog tržišta, zvaničan rezultat dat na kraju događaja će biti korišćen za izmirenje klađenja na celokupnu ligu i kup, bez obzira na bilo kakve kasnije diskvalifikacije ili promene poena.

  Cene hendikepa

  Pobedničke opklade moraju da predvide totalnog pobednika događaja nakon prilagođavanja događaja za hendikep.
  Najmanje 12 trka mora da bude završeno da bi opklade na cene sa hendikepom bile važeće.

  Cene meč opklada

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji vozač će osvojiti najviše poena.
  Kod Grand Prix meč opklada, rezultat finalne trke određuje četiri najbolja igrača, inače će opklade biti izmirene prema najvećem broju osvojenih poena. Opklade će biti nevažeće ako vozači osvoje jednak broj poena. Bonus poeni se ne računaju u svrhu ovih opklada.

  Cene grupa

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika grupe. Bonus poeni se ne računaju u svrhu ove opklade.

  Cene za tim sa najviše poena u predtrci

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji tim će osvojiti najviše poena u odgovarajućem zagrevanju.
  U svrhu ove opklade biće ponuđena cena za nerešeno. U slučaju nerešenog, sve opklade na oba tima će biti gubitničke.

 26. 8.26 Stoni tenis

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ove ne obuhvata bilo kakve žalbe timova nakon utakmice kojima konačni rezultat može kasnije da bude izmenjen.

  Prekinuti mečevi/Predaja

  Sve opklade na mečeve koji su prekinuti biće poništene, osim ako se ne navede drugačije ili je opklada već izmirena.

  Ukoliko meč počne, ali se ne odigra do kraja, sve opklade će biti poništene, osim ako je specifičan izbor/događaj već odlučen.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade na mečeve koji su odloženi, ponovo zakazani ili premešteni na drugu lokaciju, biće poništene.

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.

  Klađenje na set (tačan rezultat):

  Opklada se odnosi na tačan finalni rezultat meča po setovima.

  Tačan rezultat seta

  Opklade moraju da predvide tačan rezultat navedenog seta.

  Trka u setu do X poena

  Opklade moraju da predvide igrača/tim koji će prvi stići do te tačke u navedenom setu.

  Ukupno poena u setu

  Opklade moraju da predvide ukupan broj poena u navedenom setu, na kraju tog seta.

 27. 8.27 Tenis

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade.

  Prekinuti mečevi/povlačenja

  Ako meč bude prekinut ili se igrač povuče, sve opklade će biti nevažeće, osim ako je opklada već prirodno završena. Opklade na cenu meča će važiti pod uslovom da je jedan set završen, inače će ove opklade biti poništene.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  U slučaju da se dogode sledeće okolnosti, sve opklade će biti važeće: Promena podloge za igru
  Promena lokacije
  Promena sa unutrašnjeg na spoljni teren i suprotno Igranje meča narednog dana ili nastavak meča narednog dana

  Cene mečeva

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.
  U slučaju da je meč bude dodeljen igraču iz bilo kog razloga pre nego što se odigra pun broj setova, ali je dovršen barem jedan set, sve opklade će biti važeće za igrača koji zvanično prođe u sledeću etapu ili bude proglašen pobednikom turnira.
  U slučaju promene zvaničnog broja setova koji se igraju u meču, sve opklade će biti važeće.

  Cene hendikepa gema

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača koji osvoji najviše gemova, nakon što njihov zbir bude podešen za hendikep.
  U slučaju da nema direktnog pobednika nakon prilagođavanja hendikepa, sve opklade će biti nevažeće.
  U slučaju da meč bude dodeljen igraču iz bilo kog razloga pre nego što bude odigran pun broj setova, sve opklade na ovom tržištu će biti nevažeće.

  Cene za ukupno gemova

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj gemova u meču biti iznad ili ispod navedenog hendikepa.
  U slučaju da je ukupan broj gemova jednak hendikepu, sve opklade će biti nevažeće.
  U slučaju da meč bude dodeljen igraču iz bilo kog razloga pre nego što bude odigran pun broj setova, sve opklade na ovom tržištu će biti nevažeće, osim ako opklade budu prirodno završene pre zaustavljanja meča.

  Cene hendikepa asova

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača koji postigne najveći broj asova nakon što broj bude prilagođen za hendikep.
  U slučaju da nema direktnog pobednika nakon prilagođavanja hendikepa, sve opklade će biti nevažeće.

  Cene setova

  Pobedničke opklade moraju da predvide tačan rezultat između igrača.
  Pun broj setova neophodnih da se dobije meč mora da bude odigran da bi opklade važile, inače će biti nevažeće.
  U slučaju promene zvaničnog ukupnog broja setova koji se igraju u meču, sve opklade će biti nevažeće.

  Cene gemova

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika gema.
  Ako gem ne bude završen iz bilo kog razloga, opklade će biti izmirene na osnovu toga kom igraču je dodeljen gem.
  Greatodds-ova odluka u pogledu izmirenja opklada na cene gemova će biti konačna.

  Broj gemova u setu/tačan rezultat

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj gemova u datom setu ili pobedničku razliku u setu. Ako set ne bude završen iz bilo kog razloga, sve opklade za taj set će biti nevažeće.
  Ako meč bude prekinut nakon završetka seta, sve opklade na prethodne setove će biti važeće. Taj-brejk se smatra jednim gemom, u svrhu izmirenja.

  Asovi/dvostruke greške u gemu

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj asova ili duplih greški u odgovarajućem gemu.
  Ako meč bude prekinut iz bilo kog razloga, sve opklade će biti nevažeće, osim ako je opklada već izmirena.
  Greatodds će razmotriti sve dostupne dokaze da bi utvrdio rezultat ovih opklada kako bi pravedno odlučio da li je servis bio as ili dvostruka greška. Naša odluka u pogledu ovih opklada će biti konačna i zadržavamo pravo da poništimo te opklade kada je nemoguće zaključiti da li je servis bio as/dvostruka greška, na osnovu svih dostupnih dokaza u datom trenutku.

  Poeni/poeni primaoca u gemu

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj odigranih poena u odgovarajućem gemu.
  Ako meč bude prekinut iz bilo kog razloga, sve opklade će biti nevažeće, osim ako je opklada već izmirena. Poeni za kršenje kodeksa se uračunavaju u ukupan broj poena u gemu.

  Pobednik poena

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika svakog poena u gemu.
  Opklade stavljene na pobednika poena koji ne bude odigran, biće smatrane nevažećim. Kada sudija proglasi kršenje pravila i poen je dodeljen protivniku, opklade stavljene na pobednika sledećeg poena biće nevažeće.
  Na primer, posle 3. poena u prvom gemu, Coria je napravio prekršaj i poen je dodeljen Federeru. U ovom slučaju, sve opklade na 4. poen u 1. gemu biće nevažeće. Međutim, mi ćemo računati kršenje kodeksa pri izmirenju ukupnog broja poena u gemu.
  Ako poen bude greškom izmiren pre nego što igrač dovede u pitanje ishod poena u meču gde su takvi postupci dozvoljeni, mi zadržavamo pravo da ponovo izmirimo opkladu i da izvršimo pozitivno ili negativno prilagođavanje vašeg računa u zavisnosti od ishoda konačne odluke.

  Cene turnira

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika turnira. Pogledajte ante post opklade.

  Zbirovi turnira

  Pobedničke opklade moraju da previde ukupan broj slučajeva u određenom događaju (npr. ukupan broj asova).
  Ako turnir bude odložen ili otkazan ili njegovo trajanje bude skraćeno, sve opklade će biti nevažeće.

  Način osvajanja poena

  Servis - svaki poen koji se završi tako da primalac ne uspe da uspešno vrati loptu u igru. Dvostruka greška - Poen koji dobija primalac, pri čemu igrač koji servira ne uspe da ubaci ni prvi niti drugi servis u igru.
  Pobednički bekhend - Poen dobijen bekhend udarcem pri čemu loptica dvaput odskoči pre nego što protivnik dođe u kontakt sa njom.
  Volej - Poen dobijen udarcem iz voleja pre nego što loptica odskoči. Volej mora da odskoči dvaput pre nego što protivnik dođe u kontakt sa lopticom.
  Greška - Svaki poen gde igrač dođe u kontakt sa lopticom dok je u igri, ali ne uspe da uspešno vrati lopticu u igru. Svako vraćanje servisa podleže pravilima servisa.

  Sledeći poen - Ukupno udaraca

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj udaraca u poenu. Udarac se računa samo ako se loptica vrati u igru.
  (Dvostruka greška = 0, as/dobitnički servis = 1 itd.)

 28. 8.28 Američki fudbal

  Prihvatanje opklade

  U slučaju nejasnog ishoda opklade, izmirenje će biti izvršeno na osnovu zvaničnog rezultata koji proglasi NFL ili zvaničan Game Book na http://www.nfl.com. U svrhu NCAAF

  igara, opklade će biti izmirene na osnovu www.donbest.com. Sve naknadne izmene ovih statistika nakon 24 sata, neće se računati.

  Pravila Las Vegasa se primenjuju i tamo gde nisu navedena.

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ovo ne obuhvata bilo kakve žalbe timova nakon utakmice kojima konačni rezultat može kasnije da bude izmenjen.
  Sve opklade na američki fudbal se zasnivaju na zvaničnom rezultatu nakon završetka 55 minuta igre, osim ako je drugačije navedeno ili je opklada već izmirena. 55 minuta igre se definiše kao planirane četiri četvrtine igre, plus prekovremeno.

  Prekinuti mečevi

  Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) na mečeve koji su prekinuti pre završetka 55 minuta igre, osim ako je opklada već izmirena ili je proglašen zvaničan rezultat.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) na mečeve koji su odloženi, osim ako se utakmica odigra u roku od 12 sati od originalnog vremena početka. Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) na mečeve koji su odigrani na drugoj lokaciji u odnosu na originalno reklamiranu na sajtu.

  Cene mečeva (Moneyline)

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.

  Cene hendikepa (razlika u poenima ili pristrasnost)

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča nakon što konačni rezultat bude prilagođen za vrednost hendikepa (razlike u poenima ili pristrasnost).

  Ukupno poena

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj poena u meču (zajedno za oba tima) biti iznad ili ispod definisane vrednosti.

  Pobednička razlika

  Pobedničke opklade moraju da predvide raspon poena u kojem će se naći rezultat.

  Rezultat dubla

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat na kraju 2. četvrtine i na kraju 4. četvrtine. U svrhu ove opklade, prekovremeno se ne računa.

  Klađenje na prvo poluvreme

  Pobedničke opklade moraju da predvide totalnog pobednika meča na kraju 2. četvrtine. Opklade će biti nevažeće (bez postupanja) ako meč bude prekinut pre završetka 2. četvrtine.

  Prva/sledeća igra koja osvaja poen

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li je prva/sledeća igra koja osvaja poen tačdaun, gol iz terena ili sejfti.
  Ako meč bude prekinut ili završen, a tačdaun, gol iz terena ili sejfti se ne dogode, sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja).

  Brojevi tačdaun dresova

  Pobedničke opklade moraju da predvide zbir brojeva dresova igrača koji ostvare tačdaun u meču ili mečevima.

  Rezultati igrača

  Pobedničke opklade moraju da predvide nivo rezultata igrača ili grupe igrača, npr. neto dodavanja i pređene jarde Michaela Vicka.

  Rezultati timova

  Pobedničke opklade moraju da predvide nivo rezultata tima. Na takvim tržištima, 25 poena se dodeljuje za pobedu, 15 poena za tačdaun, 5 poena za gol iz terena, -5 poena za promašen udarac, -10 poena za izgubljenu loptu (ne pri obaranju) i 5 poena za obaranje protivničkog kvoterbeka.

  Prvi tačdaun/prvo obaranje/prva izgubljena lopta

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će prvi ostvariti tačdaun/obaranje/gubljene lopte. Ako meč bude prekinut ili završen pre nego što se dogodi bilo koja od ovih radnji, opklade će biti nevažeće (bez postupanja).

  Igrač koji prvi postigne tačdaun

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača koji će prvi postići tačdaun.
  Opklade važe za NFL mečeve ako su igrači na spisku učesnika meča, bez obzira da li su učestvovali u meču ili ne.

  Vreme prvog tačdauna/prvog gola iz polja

  Pobedničke opklade moraju da predvide vreme kada će se dogoditi prvi tačdaun ili gol iz polja. Vreme u opkladama se određuje na osnovu zvaničnog sata meča.

  Tačdaunovi/golovi iz terena u četvrtini

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će se u navedenoj četvrtini dogoditi tačdaun ili gol iz terena.
  Četvrtina mora da bude završena da bi opklade važile, osim ako je opklada već izmirena. Opklade će biti nevažeće (bez postupanja) ako četvrtina ne bude završena.

  Cene četvrtine (Moneyline za četvrtinu)

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika odgovarajuće četvrtine.
  Četvrtina mora da bude završena da bi opklade bile važeće. Opklade će biti nevažeće (bez postupanja) ako četvrtina ne bude završena.

  Poeni u četvrtini

  Pobedničke opklade moraju da predvide ukupan broj poena postignutih u četvrtini.
  Mora da prođe najmanje 15 minuta igre u svakoj četvrtini da bi opklade bile važeće. Prekovremeno se ne računa za svrhe opklada na poene u četvrtini za 4. četvrtinu.

  Sledeća igra

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će sledeća igra biti „ran“, „kompletno dodavanje“ ili „nekompletno dodavanje“. Ako se tokom igre dogodi penal, sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) osim ako kaznene jarde budu određene na osnovu originalne dužine igre ili se radi o penalu zbog mrtve lopte.
  Ako ofanzivni tim brzo šutne loptu, sve opklade na sledeću igru će biti nevažeće (bez postupanja).
  „Ran“ se u svrhu klađenja definiše kao svaki pokušaj ofanzivnog igrača da osvoji ili izgubi udaljenost putem primopredaje ili nepotpomognute trčeće igre u skladu sa sledećim primerima:

  1. Svaka primopredaja ili primopredaje od strane bilo kog ofanzivnog igrača u kojoj dozvoljeno bacanje napred nije pokušano;
  2. Svako ispuštanje lopte od strane ofanzivnog igrača, bez obzira ko uhvati loptu, pri čemu dozvoljeno bacanje napred nije pokušano, uključujući obaranje kvoterbeka ili hvatanje lopte posle ispuštanja;
  3. Ofanzivni igrač koji baci bočnu loptu (prema odluci sudije) pri čemu bočna lopta (prema odluci sudije) bude ili ne bude uhvaćena, pri čemu dozvoljeno bacanje napred nije pokušano;
  4. Obaranje kvoterbeka, prikradanjem ili napadom na koleno;
  5. Ofanzivni igrač koji namerno napravi sejfti.

  Dodavanje u svrhu klađenja se definiše kao slučaj kada ofanzivni igrač baci ili pokuša da baci dozvoljeno bacanje napred, kao u sledećim primerima.

  1. Ako je igrač oboren od strane odbrane i izgubi loptu dok pokušava, u očima sudija, u vezi sa pokušajem dodavanja, ovo je „nekompletno dodavanje“.
  2. Šatl dodavanje (kompletno ili nekompletno) se smatra dodavanjem.
  3. Ako je ofanzivni igrač prozvan zbog namernog obaranja, ovo se zove „nekompletno dodavanje“.

  „Sledeća igra“ može da bude ponuđena sa sledećih pet ishoda: „Ran“, „kompletno dodavanje“, „nekompletno dodavanje“, „obaranje“ i „bez igre“. „Bez igre“ se sastoji od prihvatanja penala, pri čemu se rezultat igre ne računa. Obaranje se klasifikuje kao defanzivno savlađivanje kvoterbeka koji pokušava da doda loptu iza linije gužve.

  Prvi daun u sledećoj igri

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će tim u posedu lopte ostvariti prvi daun i igri. Ofanzivni tačdaun će biti izmiren kao prvi daun. Prvi daun neće biti izmiren kada igrač ostvari potrebnu udaljenost za prvi daun, zatim ispusti loptu, pri čemu je suparnički tim uhvati. To će biti izmireno kao „Bez prvog dauna“.
  Ako ofanzivni tim ispusti loptu, a suparnički je uhvati, ali pri tom u istoj igri i oni ispuste loptu i ona se vrati originalnom ofanzivnog timu, zbog promene poseda u igri računaće se da prvi daun nije ostvaren.
  Defanzivnom timu nikako ne može da bude dodeljen prvi daun. Svaki penal koji dovede do toga da ofanzivnom timu bude dodeljen prvi daun, biće računat kao takav.
  Svaka ofanzivna igra koja bude negirana penalom biće smatrana kao „Bez igre“ i opklade će biti nevažeće (bez postupanja).

  Broj igara do prvog dauna

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj igara pre postizanja prvog sledećeg dauna.
  Ako dođe do penala u igri koji je prihvaćen, igra će se smatrati kao „Bez igre“ i neće se uračunavati u zbir. Ovo uključuje penal u igri koji bi ofanzivnom timu dodelio automatski prvi daun - ova igra se ne računa i opklada se izmiruje od poslednjeg kompletnog odigranog dauna.
  Na primer, ako je „Prvi i 10“, a odbrana napravi penal koji ofanzivnom timu dodeli prvi daun, onda će „Bez prvog dauna“ biti izmireno kao pobednička opklada.

  Rezultat drajva

  Pobedničke opklade moraju da predvide ishod drajva od strane ofanzivnog tima sa posedom lopte.
  U svrhu ove opklade, „Ostalo“ uključuje izgubljene lopte, izgubljene lopte kod dauna, kraj polovine ili igre, promašen šut i sejfti.

  Pravljenje gola iz terena

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će igrač koji pokušava da postigne gol iz terena biti uspešan ili ne. Ova opklada važi samo kod pokušaja gola iz terena gde je lopta zaista šutnuta. Lažni golovi iz terena, loša hvatanja, penali ili druge igre koje ne dovedu do pokušaja gola iz terena, biće smatrane nevažećim (bez postupanja).

  Rezultat šuta

  Opklade moraju da predvide ishod šuta od strane tima u posedu lopte.
  Ako lopta nije šutnuta zbog lošeg hvatanja, namernog lažnog šuta ili penala kojim se poništava šut, opklada će biti nevažeća (bez postupanja).
  „Pošteno hvatanje“ mora da bude signalizirano kao takvo, a hvatanje obavljeno. „Ran“ je svaki pokušaj da se lopta vrati u ruke tima koji izvodi šut i takođe uključuje bočni udarac. „OOB“ (ili van granica) se klasifikuje kao svaka oblast gde lopta pređe van bočnih linija polja za igru. „Spuštena“ se klasifikuje ako lopta prestane sama da se kreće ili je spuštena od strane udaračkog tima koji dodirne loptu pre prijemnog tima. „Blokirana“ se klasifikuje ako prijemni tim uspe da blokira šut i lopta je dodirnuta iza linije gužve.
  Ako šutnuta lopta, uprkos tome što je dodirne prijemni tim, sama pređe liniju gužve, smatra se da je delimično blokirana i primenjuju se ista pravila kao da nije blokirana.

  Rezultat početnog udarca

  Pobedničke opklade moraju da predvide ishod početnog udarca. Ako igra nije šutnuta zbog penala koji poništava igru, opklada će biti nevažeća (bez postupanja). „Tačbek“ će se dogoditi samo ako ga kao takvog dodele sudije. „OOB“ se klasifikuje kao svaka oblast gde lopta pređe van bočnih linija polja za igru.

  Pobednik superboula/konferencije/divizije

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika superboula, konferencije ili divizije.
  Ako redovna NFL sezona ne bude završena, opklade na ta tržišta biće nevažeće (bez postupanja). Opklade na pobednike divizija će biti važeće pod uslovom da se završe divizije.

  Višestruke (opklade) unutar meča

  Klijenti mogu da stave višestruke (opklade) na hendikep (razliku u poenima ili pristrasnost) i ukupne poene u istoj igri kod svih mečeva američkog fudbala (osim ako su zaokruženi). Klijenti takođe mogu da stave višestruke (opklade) na cene mečeva (Moneyline) i ukupne poene u istoj igri kod svih mečeva američkog fudbala (osim ako su zaokruženi).
  Međutim, klijenti ne mogu da stave višestruke (opklade) na hendikep (razliku u poenima ili pristrasnost) i cene meča (Moneyline) u istoj igri.
  Klijenti ne mogu da stave višestruke (opklade ili tizove) na prvu polovinu igre sa ishodom pune igre.

  Kupovina i prodaja linija

  Kupovina i prodaja poena vam omogućava da promenite hendikep (razliku u poenima ili pristrasnosti) ili vrednosti ukupnih poena za utakmicu.
  Klijenti mogu da pomere hendikep (razliku u poenima ili pristrasnost) tako da dobiju više poena ako se klade na autsajdera ili da poklone manje poena ako se klade na favorita.
  Za svaki polovinu poena za koju se promeni vrednost hendikepa (razlika u poenima ili pristrasnost), potrebno je da se smanji iznos kod ponuđene cene. Sa druge strane, cena će biti veća zbog odustajanja od dodatnih pola poena.

  Tizeri

  Tizer je izbor od dva ili više timova u jednoj opkladi u kojoj su hendikep (razlika u poenima ili pristrasnost) ili ukupni poeni prilagođeni u korist klijenta.
  Klijenti mogu da biraju i kod američkog fudbala i košarke. Broj izabranih timova i količina prilagođenih poena određuje šansu za isplatu. Nerešeno (bez postupanja) i Pobeda kod tizera sa dva tima smatraće se nevažećim (bez postupanja). Nerešeno (bez postupanja) i Poraz kod tizera sa dva tima smatraće se izgubljenom opkladom. Nerešeno kod tizera sa tri-ili-više biće prebačeno u sledeći niži razred klađenja. Na primer, svako Nerešeno kod tizera sa tri tima značiće da opklada postaje tizer sa dva tima.
  Tabela isplata tizera je kao što sledi:

  Košarka 4 poena 4,5 poena 5 poena
  2 tima - 110 -120 -130
  3 tima + 180 +160 +120
  4 tima +300 +250 +200
  5 timova +450 +400 +350
  6 timova +600 +550 +500
  7 timova +1000 +900 +800
  8 timova +1500 +1200 +1000
  9 timova +2000 +1500 +1200
  10 timova +2500 +2000 +1500
  Fudbal 6 poena 6,5 poena 7 poena
  2 tima - 110 -120 -130
  3 tima + 180 +160 +120
  4 tima +300 +250 +200
  5 timova +450 +400 +350
  6 timova +600 +550 +500
  7 timova +1000 +900 +800
  8 timova +1500 +1200 +1000
  9 timova +2000 +1500 +1200
  10 timova +2500 +2000 +1500

  Cene konferencija

  Pobednici AFC + NFC konferencije se određuju na osnovu toga koji timovi prođu u superboul tokom plej-ofa.

 29. 8.29 US moto trke

  Prihvatanje opklade

  Pravila Las Vegasa se primenjuju i tamo gde nisu navedena.

  Izmirenje opklade

  Izmirenje se obavlja prema ceni dostupnoj u vreme kada je opklada prihvaćena.
  Ove ne obuhvata bilo kakve žalbe timova nakon trke kojima konačni rezultat može kasnije da bude izmenjen.

  Prekinute trke

  Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) na trke koji su prekinute pre završetka, osim ako je opklada već izmirena ili je proglašen zvaničan rezultat.

  Odložene trke/ponovo zakazane trke

  Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) na trke koje su odložene, osim ako se trka održi u roku od 48 sati od originalnog vremena početka. Sve opklade će biti nevažeće (bez postupanja) na trke koje se održe na drugoj lokaciji u odnosu na originalno reklamiranu na sajtu.

  Cene trka

  Pobedničke opklade moraju da predvide vozača pobednika u trci.
  U slučaju da trka bude prekinuta, sve opklade će biti izmirene u skladu sa zvaničnim rezultatima.

  Meč opklade na vozače

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji od dva odgovarajuća vozača će završiti prvi.
  U slučaju da trka bude prekinuta, sve opklade će biti izmirene za igrača koji je vodio u datum trenutku.
  Ako oba ograča ne završe trku, opklade će biti izmirene za igrača koji je završio više krugova. U slučaju da se oba vozača povuku u istom krugu, opklade će biti nevažeće bez obzira na njihovu poziciju u tom krugu.

 30. 8.30 Odbojka

  Izmirenje opklade

  Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade. Ovo ne obuhvata bilo kakve žalbe timova nakon utakmice kojima konačni rezultat može kasnije da bude izmenjen.
  Sve opklade na odbojkaše mečeve se zasnivaju na rezultatu na kraju punog vremena. Prekovremeno se ne računa, osim ako je drugačije navedeno.

  Prekinuti mečevi

  Ako meč bude prekinut, sve opklade će biti nevažeće, osim ako je opklada već izmirena ili je drugačije navedeno.

  Odloženi/ponovo zakazani mečevi

  Ako je meč odložen ili ponovo zakazan za igru u roku od dva kalendarska dana od originalnog početka igre, sve opklade će biti važeće. Ako meč bude odložen za više od dva kalendarska dana, izbori će biti nevažeći.
  Ako se meč bude igrao na drugoj lokaciji, sve opklade će biti nevažeće.

  Pobednik meča

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča.

  Pobednik seta

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika seta.

  Tačan rezultat

  Pobedničke opklade moraju da predvide tačan rezultat meča.

  Rezultat seta

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat seta za navedeni set na kraju igre.

  Ukupno meč lopti

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj poena za oba tima u meču biti iznad ili ispod određene vrednosti.

  Ukupno poena u setu

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj poena u setu (zajedno za oba tima) biti iznad ili ispod definisane vrednosti.

  Hendikep seta

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika meča nakon prilagođavanja hendikepa seta.

  Trka do X poena

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim koji će prvi ostvariti X poena u navedenom setu.

  Hendikep za ukupno poena

  Pobedničke opklade moraju da predvide tim sa najviše osvojenih poena nakon prilagođavanja za hendikep poena.

  Poeni igrača

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će ukupan broj poena određenog igrača biti iznad ili ispod definisane vrednosti.
  Igrač mora da bude u zvaničnoj najavi i da učestvuje u meču da bi opklade bile važeće.

  Ko sledeći postiže poen

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će servirajući ili primajući tim osvojiti navedeni poen i/ili da li će domaći ili gostujući tim osvojiti navedeni poen.

  Meč opklade na igrača

  Pobedničke opklade moraju da predvide igrača koji će osvojiti najviše poena u meču.
  Oba igrača u meču moraju da budu u zvaničnoj najavi i da učestvuju u meču.

  Pobednik turnira

  Pobedničke opklade moraju da predvide pobednika turnira.
  Opklade se izmiruju na kraju plej-ofa. Rangiranje na kraju redovne sezone se ne računa.

 31. 8.31 Zimski sportovi

  Izmirenje opklade

  Ako iz bilo kog razloga izbor ne bude učestvovao u događaju zimskog sporta, opklada je izgubljena čak i ako se događaj dogodi. Pogledajte ante post pravila iznad.

  Prekinuti događaji

  Sve opklade će biti nevažeće u slučaju da događaj bude prekinut, osim ako zvanična objava (FIS-a, IBU-a ili druge zvanične federacije) ne potvrdi rezultate kao „zvanične“ u vreme kada je događaj prekinut i događaj ne bude nastavljen u roku od dva kalendarska dana na istoj lokaciji.

  Odloženi/ponovo zakazani događaji

  Sve opklade će biti važeće ako događaj bude odložen ili ponovljen na istoj lokaciji u roku od dva kalendarska dana. Ako događaj bude premešten na drugu lokaciju, sve opklade će biti nevažeće.

  Biatlon

  Pravila trka

  Ovo pravilo važi za trke Svetskog kupa. Sve opklade se izmiruju na osnovu zvanične klasifikacije u trenutku predstavljanja na podijumu. Ako je trka prekinuta ili odložena i održi se u roku od 80 sati nakon originalnog datuma početka, sve opklade na taj događaj biće važeće. Ako se trka ne održi u roku od 80 sati nakon originalnog datuma početka, sve opklade na taj događaj biće nevažeće.

  Pravila turnira

  Sve opklade se izmiruju na osnovu zvanične klasifikacije u trenutku predstavljanja na podijumu (ceremonija dodele). Kada događaj za klađenje u okviru sportskog turnira (npr. svetskog, evropskog ili nacionalnog šampionata, Olimpijade itd.) bude odložen u zvaničnom roku predviđenom za događaj, sve opklade će ostati važeće. Ako događaj za klađenje ne može da počne u predviđenom zvaničnom dodeljenom vremenu, sve opklade će biti nevažeće.

  Antepost/totalni pobednik

  Ako je izbor diskvalifikovan iz bilo kog razloga, sve opklade na taj izbor će biti izmirene kao gubitničke. Ako u trci pobedi sportista/nacija za kog nisu ponuđene šanse, onda će opcija za klađenje „Drugi koji nije naveden“ biti pobednička, osim ako se ova opcija ne nudi - u tom slučaju će sve opklade biti izmirene kao gubitničke. U slučaju da postoji opcija za „Ostali na zahtev“, na zahtev klijenta mogu da budu ponuđene šanse za skijaše koji se ne pojavljuju na originalnoj listi učesnika.

  Završetak među 3 najbolja

  Ovo pravilo važi za različite brojeve najbolje plasiranih (npr. 5 najboljih, 10 najboljih). Ako je izbor diskvalifikovan iz bilo kog razloga, sve opklade na taj izbor će biti izmirene kao gubitničke. Ako jedan ili više najbolje plasiranih budu sportisti/zemlje za koje nisu ponuđene šanse, onda će samo opklade na sportiste/nacije koji završe među najbolje plasiranima i za koje su te šanse ponuđene biti izmirene kao pobedničke. U slučaju da postoji opcija za „Ostali na zahtev“, na zahtev klijenta mogu da budu ponuđene šanse za skijaše koji se ne pojavljuju na originalnoj listi učesnika.

  Licem u lice

  Ako se jedan ili više učesnika povuku pre početka događaja, sve opklade će biti nevažeće. Pobednik će biti sportista/nacija koji osvoji najbolje mesto u trci. Ako je sportista/nacija diskvalifikovan ili ne završi trku iz bilo kog razloga, onda će taj izbor biti smatran gubitničkim. Ako svi sportisti/nacije budu diskvalifikovani ili ne završe trku iz bilo kog razloga, onda će sve opklade biti nevažeće. Biatlonsko uparivanje nakon prvog gađanja - izmirenje će se zasnivati na zvaničnom rangiranju nakon 1. etape na osnovu www.biathlonresults.com.

  Tim koji vodi nakon prve, druge i treće razmene

  Sve opklade će biti izmirene na osnovu zvaničnog rangiranja nakon odgovarajuće razmene koju objavi odgovarajuće nadležno telo (IBU/IOC).

  Rezultati gađanja

  Izmirenje će se zasnivati na zvaničnim statistikama gađanja na osnovu www.biathlonresults.com. Ako biatlonac započne ali ne završi trku, opklade će biti nevažeće osim opklada kod kojih je ishod već izmiren u trenutku kada sportista prekine učešće.

  Skijaški skokovi

  Tržišta događaja

  (uključujući totalni/podijum/pobednički kontinent/nacionalnost pobednika)
  Sve opklade se izmiruju na osnovu zvaničnih rezultata/rangiranja Međunarodne skijaške federacije (FIS).

  Licem u lice

  Oba učesnika moraju da pređu startnu liniju/kapiju da bi opklada važila. Ako se događaj sastoji od samo jedne etape, onda će zvanični rezultati te jedne etape biti korišćeni u svrhu izmirenja. Ako igrač bude diskvalifikovan ili se povuče nakon početka te etape, drugi igrač će se smatrati pobednikom.

  Uparivanje u prvoj etapi/prvom skoku

  Ako događaj bude prekinut pre završetka prve etape/skoka, opklade će biti nevažeće.

  Za događaje sa više etapa

  Ako oba učesnika ne uspeju da se kvalifikuju za sledeću etapu, onda će se izmirenje zasnivati na rezultatima u prvoj etapi. Ako oba učesnika ne uspeju da ostvare rezultat u plasmanu u prvoj rundi, bilo zato što nisu uspeli da završe ili zbog diskvalifikovanja tokom prve etape, obe opklade će biti nevažeće.
  Ako se oba učesnika kvalifikuju za sledeću etapu ali ni jedan ne završi događaj, opklade će biti nevažeće. Ako učesnik bude diskvalifikovan ili se povuče nakon početka, a pre završetka prve etape ili nakon što se oba učesnika kvalifikuju za sledeću etapu, drugi učesnik će biti smatran pobednikom, pod uslovom da taj učesnik završi odgovarajuću etapu.
  Ako učesnik bude diskvalifikovan tokom sledeće etape, kada se drugi učesnik u meču već nije kvalifikovao za tu etapu, diskvalifikovani učesnik će biti pobednik.
  Ako se uslovi određenog događaja promene u odnosu na originalno navedene od strane zvaničnog organa, opklade će ostati važeće za meč pod uslovom da jedna etapa bude kompletno završena (uključujući i ako događaj/etapa budu ponovljeni).

  Alpsko skijanje

  Pravila trka

  1. Ovo pravilo važi za trke Svetskog kupa. Kod turnira (npr. svetski, evropski ili nacionalni šampionat, Olimpijada itd.) važiće pravilo 2. Sve opklade se izmiruju na osnovu zvanične klasifikacije u trenutku predstavljanja na podijumu. Ako je trka prekinuta ili odložena i održi se u roku od 80 sati nakon originalnog datuma početka, sve opklade na taj događaj biće važeće. Ako se trka ne održi u roku od 80 sati nakon originalnog datuma početka, sve opklade na taj događaj biće nevažeće.
  2. Pravila turnira: Sve opklade se izmiruju na osnovu zvanične klasifikacije u trenutku predstavljanja na podijumu (ceremonija dodele). Kada događaj za klađenje u okviru sportskog turnira (npr. svetskog, evropskog ili nacionalnog šampionata, Olimpijade itd.) bude odložen u zvaničnom roku predviđenom za događaj, sve transakcije će ostati važeće. Ako događaj za klađenje ne može da počne u predviđenom zvaničnom dodeljenom vremenu, sve opklade će biti nevažeće.
  3. Licem u lice (H2H): Pobednik će biti skijaš koji osvoji bolje mesto u trci. Ako jedan od skijaša ne bude učestvovao u trci, sve opklade će biti nevažeće. Ako skijaš bude diskvalifikovan ili ne završi trku iz bilo kog razloga, onda će se drugi skijaš smatrati pobednikom. Ako oba skijaša ne uspeju da se kvalifikuju za sledeću etapu kod događaja sa više etapa, onda će se izmirenje zasnivati na zvaničnim rezultatima u prvoj etapi. Ako oba skijaša ne završe prvu etapu sa zvaničnim rezultatom, opklade će biti nevažeće. Ako oba skijaša budu učestvovala u 2. etapi, ali ni jedan je ne završi sa zvaničnim rezultatom, opklade će biti nevažeće. Ako određeni skijaš započne učešće ali bude diskvalifikovan ili se povuče iz takmičenja, drugi skijaš će biti pobednik ako uspe da završi odgovarajuću etapu. Skijaš će biti smatran pobednikom samo ako bude naveden u zvaničnom rangiranju za trku (npr. u slučaju slaloma ili velikog slaloma, obe vožnje moraju da budu završene, kao što je navedeno u pravilima događaja).
  4. Antepost/totalni pobednik (drugi na zahtev): Ako je izbor diskvalifikovan iz bilo kog razloga, sve opklade na taj izbor će biti izmirene kao gubitničke. Ako u trci pobedi sportista/nacija za koju nisu ponuđene šanse, onda će opcija za klađenje „Drugi koji nije naveden“ biti pobednička, osim ako se ova opcija ne nudi - u tom slučaju će sve opklade biti izmirene kao gubitničke.

  U slučaju da postoji opcija za „Ostali na zahtev“, na zahtev klijenta mogu da budu ponuđene šanse za skijaše koji se ne pojavljuju na originalnoj listi učesnika.

  1. Završetak među 3 najbolja (drugi na zahtev): Ovo pravilo važi za različite brojeve najbolje plasiranih (npr. 5 najboljih). Ako je izbor diskvalifikovan iz bilo kog razloga, sve opklade na taj izbor će biti izmirene kao gubitničke. Ako jedan ili više najbolje plasiranih budu sportisti/zemlje za koje nisu ponuđene šanse, onda će samo opklade na sportiste/nacije koji završe među najbolje plasiranima i za koje su te šanse ponuđene biti izmirene kao pobedničke. U slučaju da postoji opcija za „Ostali na zahtev“, na zahtev klijenta mogu da budu ponuđene šanse za skijaše koji se ne pojavljuju na originalnoj listi učesnika.
  2. Ako dva slična događaja (npr. dve spust trke) budu održavani u isto vreme i na istom mestu, sve opklade - stavljene pre početka prvog događaja - važiće za prvi događaj, osim ako je drugačije navedeno. Ako, na primer, originalno planirani spust bude izmenjen u skraćenu verziju na istoj stazi, sve opklade će ostati važeće.

  Nordijsko skijanje

  Pravila takmičenja

  Ovo pravilo važi za takmičenja Svetskog kupa. Sve opklade se izmiruju na osnovu zvanične klasifikacije u trenutku predstavljanja na podijumu. Ako je takmičenje prekinuto ili odloženo i održi se u roku od 80 sati nakon originalnog datuma početka, sve opklade na taj događaj biće važeće. Ako se takmičenje ne održi u roku od 80 sati nakon originalnog datuma početka, sve opklade na taj događaj biće nevažeće.

  Pravila turnira:

  Sve opklade se izmiruju na osnovu zvanične klasifikacije u trenutku predstavljanja na podijumu (ceremonija dodele). Kada događaj za klađenje u okviru sportskog turnira (npr. svetskog, evropskog ili nacionalnog šampionata, Olimpijade itd.) bude odložen u zvaničnom roku predviđenom za događaj, sve transakcije će ostati važeće. Ako događaj za klađenje ne može da počne u predviđenom zvaničnom dodeljenom vremenu, sve opklade će biti nevažeće. Ako sportski turnir ne može da počne u predviđenom zvaničnom dodeljenom vremenu, sve opklade će biti nevažeće.

  Antepost/totalni pobednik

  Ako je izbor diskvalifikovan iz bilo kog razloga, sve opklade na taj izbor će biti izmirene kao gubitničke. Ako u trci pobedi sportista/nacija za koju nisu ponuđene šanse, onda će opcija za klađenje „Drugi koji nije naveden“ biti pobednička, osim ako se ova opcija ne nudi - u tom slučaju će sve opklade biti izmirene kao gubitničke.

  U slučaju da postoji opcija za „Ostali na zahtev“, na zahtev klijenta mogu da budu ponuđene šanse za skijaše koji se ne pojavljuju na originalnoj listi učesnika.

  Završetak među 3 najbolja

  Ovo pravilo važi za različite brojeve najbolje plasiranih (npr. 5 najboljih, 10 najboljih). Ako je izbor diskvalifikovan iz bilo kog razloga, sve opklade na taj izbor će biti izmirene kao gubitničke. Ako jedan ili više najbolje plasiranih budu sportisti/zemlje za koje nisu ponuđene šanse, onda će samo opklade na sportiste/nacije koji završe među najbolje plasiranima i za koje su te šanse ponuđene biti izmirene kao pobedničke.

  U slučaju da postoji opcija za „Ostali na zahtev“, na zahtev klijenta mogu da budu ponuđene šanse za skijaše koji se ne pojavljuju na originalnoj listi učesnika.

  Licem u lice (H2H):

  Pobednik će biti sportista/nacija koji osvoji bolje mesto u događaju. Ako sportista/nacija bude diskvalifikovan ili ne završi trku iz bilo kog razloga, onda će se drugi sportista/nacija smatrati pobednikom. Ako obojica sportista/obe nacije budu diskvalifikovani ili ne završe trku iz bilo kog razloga, onda će sve opklade biti nevažeće.

  Nordijski sprint:

  Pobednik će biti sportista/nacija koji osvoji bolje mesto kada turnir bude završen. Ako se jedan ili više sportista ne kvalifikuju za glavni događaj, onda će drugi sportista biti smatran pobednikom. Ako obojica sportista/obe nacije ne uspeju da se kvalifikuju za glavni događaj, opklade će biti izmerene na osnovu rezultata iz kvalifikacija. Ako se obojica sportista kvalifikuju za glavni događaj, ali jedan od njih ne završi iz bilo kog razloga, onda će drugi sportista biti smatran pobednikom. Ako obojica sportista budu diskvalifikovani ili ne završe trku iz bilo kog razloga, onda će sve opklade biti nevažeće.

  Tim koji vodi nakon prve, druge i treće razmene:

  Sve opklade će biti izmirene na osnovu zvaničnog rangiranja nakon odgovarajuće razmene koju objavi odgovarajuće nadležno telo (FIS/IOC).

  Skijaš koji vodi prilikom X privremene provere:

  X se odnosi na kilometre gde se obavlja odgovarajuća privremena provera. Sve opklade će biti izmirene na osnovu zvaničnog rangiranja nakon odgovarajuće privremene provere koju objavi odgovarajuće nadležno telo (FIS/IOC).

  Nacionalnost pobednika:

  Ova opklada se odnosi na nacionalnost za koju se sportista takmiči, bez obzira na zemlju u kojoj je rođen.

  Najbolji sportista iz „svake nacije“:

  Opklade će biti izmirene na najbolje plasiranog sportistu iz određene zemlje. Ova opklada se odnosi na nacionalnost za koju se sportista takmiči, bez obzira na zemlju u kojoj je rođen.

 32. 8.32 Virtuelni sportovi

  1. Virtuelni fudbal, virtuelni tenis, virtuelne trke konja, virtualna košarka i virtuelne trke pasa su dostupni samo za klađenje pre meča.
  2. Da bi opklada bila prihvaćena u sistemu, mora da bude potvrđena najmanje 10 sekundi pre početka datog događaja. Svaka opklada koja ne bude potvrđena pre tog vremena, biće odbačena.
  3. Višestruke opklade koje kombinuju različite izbore iz istog događaja neće biti prihvaćene ako je ishod jednog događaja utiče ili je pod uticajem ishoda drugog događaja.
  4. Maksimalan mogući broj događaja koji se mogu staviti na jedan kupon je 10.
  5. Sve pobedničke opklade će biti izmirene po cenama prikazanim na Greatodds-u u vreme prihvatanja opklade.
  6. Sva opšta Greatodds pravila važe.
 33. 8.33 Badminton

  1. U slučaju da meč bude započet ali da ne bude završen iz bilo kog razloga, sve opklade na ishod meča će biti nevažeće.
  2. Klađenje na set (tačan rezultat): Opklada se odnosi na tačan finalni rezultat po setovima.
  3. Pobednik seta: Ova opklada se odnosi na pobednika konkretnog seta. Odgovarajući set mora da bude završen da bi opklade bile važeće.
 34. 8.34 Odbojka na pesku

  1. U slučaju da meč bude započet ali da ne bude završen iz bilo kog razloga, sve opklade na ishod meča će biti nevažeće.
  2. Klađenje na set (tačan rezultat): Opklada se odnosi na tačan finalni rezultat po setovima.
  3. Pobednik seta: Ova opklada se odnosi na pobednika konkretnog seta. Odgovarajući set mora da bude završen da bi opklade bile važeće.
  4. Nominovani finalisti: Finalisti su timovi koji se zaista takmiče u finalu, bez obzira kako su stigli tamo, uključujući i odlukom bilo kog nadležnog tela.
  5. Pogrešna vrsta meča: Ako je meč ponuđen sa pogrešnim formatom meča, sve opklade će biti nevažeće. Npr. ako je meč ponuđen u formatu „Trka do 21“ u setu, ali se igra u formatu „Trka do 15“ u setu, sve opklade će biti nevažeće.
 35. 8.35 MMA/UFC

  Opšta pravila

  • Opklade će biti izmirene na osnovu zvaničnih rezultata odmah nakon borbe. Kasnije najave, upiti ili promene zvaničnih rezultata neće biti izmireni. U slučaju da pogrešan rezultat greškom bude pročitan, sve opklade će biti izmirene na osnovu tačnog rezultata.
  • Ako borac bude zamenjen, sve opklade na borbu će biti nevažeće.
  • Ako borac bude diskvalifikovan, suparnički borac će biti izmiren kao pobednik prema metodu NK/TNK/prekid u rundi u kojoj je borba prekinuta.
  • Ako borba bude odložena zbog povlačenja borca, sve opklade će biti nevažeće.
  • Ako borba bude premeštena na drugi UFC događaja, sve opklade stavljene pre promene rasporeda biće važeće.
  • Ako borba bude proglašena kao „Bez takmičenja“, sve opklade će biti nevažeće.

  Pobednik borbe

  Pobedničke opklade moraju da predvide zvaničnog pobednika borbe.

  • Ako borba bude završena nerešeno, opklade će biti nevažeće.

  Način pobede

  Pobedničke opklade moraju da predvide koji borac će pobediti i na koji način.

  • Opklade će biti izmirene na osnovu zvaničnih rezultata odmah nakon borbe.
  • Ako borba bude završena nerešeno, opklade će biti nevažeće.

  NK/TNK/prekid - Ovo obično nastaje kada je borac nokautiran ili ne može da nastavi ili kada se sudija umeša i prekine borbu. Lekar ili borčev ugao takođe mogu da prekinu borbu ili borac može da se povuče zbog povrede.

  Predaja – Prekid od strane sudije zbog isteka vremena, prekid od strane sudije zbog tehničke predaje ili odustajanje borca.

  Odluka – Kada meč traje do kraja, a sudije zatim ocenjuju svaku rundu i određuju pobednika.

  Tehnička odluka - Borba se prekida pre završetka planiranog broja rundi, pri čemu se računa na osnovu sudijskog zapisnika i na taj način se određuje pobednik.

  Klađenje na runde

  Pobedničke opklade moraju da predvide rezultat i u kojoj rundi će borba biti dobijena.

  • Ako se borac povuče tokom perioda između rundi, smatra se da je borba završena u prethodnoj rundi. Zvono će označiti kraj runde, a ponovno oglašavanje zvona označava početak sledeće.
  • Ako borba bude zaustavljena pre završetka punog broja rundi ili ako bokser bude diskvalifikovan i odluka bude doneta na osnovu poena, opklade će biti izmirene na rundu u kojoj je borba zaustavljena.

  Klađenje na runde ispod/iznad

  Pobedničke opklade moraju da predvide broj rundi.

  U svrhu izmirenja tamo gde je navedeno pola runde, 2 minuta i 30 sekundi odgovarajuće runde će definisati polovinu da bi se odredilo ispod ili iznad.

  • Ako borba bude prekinuta tokom runde, pre 2 minuta i 30 sekundi će biti smatrano kao ispod, a sve posle toga će se smatrati kao iznad.

  Trajanje borbe do kraja

  Pobedničke opklade moraju da predvide da li će borba biti završena tokom punog predviđenog broja rundi.

  Budući događaji/moguće borbe

  Događaji za koje se očekuje da se dogode u budućnosti/koji su zahtevani od strane klijenata biće navedeni, a ako se ne ostvare u roku od godinu dana biće nevažeći.

 36. 8.36 Ostali sportovi

  Događaji olimpijskih sportova

  Opšta pravila

  Svi, totalni pobednik, završetak na podijumu, pobeda u trci ili pobeda u događaju olimpijskog sporta koji nema već utvrđena pravila, biće izmireni na osnovu zvaničnih rezultata koje pruži veb-sajt zvaničnog nadležnog organa. Ove ne obuhvata bilo kakve rasprave nakon mečeva kojima konačni rezultat meča može kasnije da bude izmenjen.

  Opklade će biti nevažeće ako bilo koji učesnik ili tim ne uđe u kvalifikacije za događaj zbog povrede ili iz drugih razloga. Pravilo 4 može da bude primenjeno na bilo koje tržište kada se učesnik povuče pre početka događaja, trke ili turnira. Učesnici koju učestvuju u kvalifikacijama za dati događaj ali ne uspeju da prođu do glavnog događaja biće računati kao gubitnici.

  Opklade na „samo pobeda“ ili „svaki ishod“ biće izmirene za tim ili pojedinca koji osvoji zlatnu, srebrnu ili bronzanu medalju.

  U slučaju bilo kakve diskvalifikacije, ceremonija dodele medalja će određivati izmirenje opklade, pri čemu zlatna medalja označava prvo mesto. Srebrna medalja označava drugo mesto, a bronzana medalje označava treće mesto.

g